Adaptácie pre proces | Systémy čistenia sond | Kryt senzora

Adaptácia pre procesy a systémy čistenia

Efektívna inštalácia senzora a automatizované čistenie sond

Tieto adaptácie pre proces sú určené na inštaláciu a integráciu senzora do rozsiahleho radu procesných prostredí vrátane otvorených vaní, potrubí či zatvorených nádrží, chemických reaktorov, bioreaktorov a fermentačných nádob. K dispozícii je rozsiahly rad adaptácií pre proces, vďaka čomu sa splnia vaše požiadavky na typ vstupu, štýl pripojenia a ďalšie. Tieto adaptácie pre proces sa môžu spojiť so systémami čistenia sond a automatizovať úlohy údržby.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
Adaptácie pre proces a kryty senzorov
Systémy čistenia a kalibrácie
Stacionárne kryty senzorov
Odpojiteľné procesné kryty senzorov
Prietokové prispôsobenie procesov
Ponorné kryty senzorov
+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Čo by ste mali pri výbere adaptácie inštalácie senzora pre proces zvážiť?

V prvom rade závisí výber adaptácie pre proces od procesného média, bodu inštalácie a požiadaviek na čistenie a kalibráciu. Na základe vašich konkrétnych procesných požiadaviek by ste mali zvážiť, či potrebujete stacionárny alebo odpojiteľný dizajn, akú kompatibilitu procesného pripojenia potrebujete, akú dĺžku ponorenia, materiály, ktoré budú v kontakte s médiom, a či potrebujete aj ochranné puzdro pre senzor, aby ste ochránili špičku senzora pred poškodením vo vzorkách s vysokou koncentráciou častíc.

Váš miestny zástupca spoločnosti METTLER TOLEDO vám pomôže s výberom správnej adaptácie pre proces, ktorá splní vaše konkrétne požiadavky.

Prečo by ste mali prejsť z manuálneho na automatizované čistenie sond?

Prechod z manuálneho na automatizované čistenie sond je efektívny spôsob, ako uľahčiť úkony údržby a znížiť náklady počas životnosti senzora. Manuálne čistenie senzora v náročných aplikáciách môže ohroziť bezpečnosť obsluhy, napríklad vo forme vystavenia nebezpečným procesom a agresívnym čistiacim médiám. No vďaka automatizovanému systému čistenia sond, ktorý funguje spolu s odpojiteľnou adaptáciou pre proces, sa môže bezpečnosť obsluhy maximálne zvýšiť. Automatizované systémy čistenia senzorov vám tiež umožnia vybrať vhodné čistiace postupy pre rýchle a efektívne čistenie v náročných aplikáciách, keď to váš senzor potrebuje. Automatizované systémy čistenia senzorov v konečnom dôsledku znižujú aj náklady na prácu na minimum vďaka automatizácii čistenia a údržby senzora. EasyClean 200e od spoločnosti METTLER TOLEDO je plne automatizovaný preplachovací a čistiaci systém pre in-line analytické senzory. Kompatibilná odpojiteľná adaptácia pre proces InTrac 777e umožňuje výmenu senzorov bez prerušenia procesu a bez ohrozenia bezpečnosti obsluhy.

Ako sa vykonáva údržba senzora v odpojiteľnej adaptácii pre proces bez toho, aby sa ovplyvnil prebiehajúci proces?

Odpojiteľné adaptácie pre proces umožňujú ľahké vloženie a stiahnutie elektród/senzorov bez prerušenia prebiehajúceho procesu, vďaka čomu šetria čas bez prestojov procesu. Jedna funkcia, vďaka ktorej je to možné, je systém inteligentného blokovania senzora, ktorý zaisťuje bezpečnosť procesu aj obsluhy. Ak nie je nainštalovaný žiadny senzor, nie je možný žiadny úkon, čo pomáha predchádzať neželaným operáciám. Odpojiteľné adaptácie pre proces tiež predstavujú vysokoúčinné čistiace komory so štyrmi sprejovými dýzami a funkciou spätného čistenia sondy, aby sa vypláchli nečistoty a častice zachytené na ponornej tyči. Modely sú k dispozícii pre úplne hygienické a sterilné operácie na zaistenie spoľahlivosti procesu. Modely InTrac 781 a InTrac 784 sa dajú kombinovať s automatizovanými systémami kalibrácie EasyClean, čím sa šetria náklady a zvyšuje celková bezpečnosť.