Prenosné analyzátory TOC

Prenosný analyzátor celkového organického uhlíka na kontrolu pri linke

Prenosné analyzátory celkového organického uhlíka sú určené na meranie TOC na viacerých bodoch v rámci diagnostiky vodného systému, rýchle riešenie problémov a overenie údržby. Vďaka svojej odolnej konštrukcii umožňuje prenosný analyzátor TOC od spoločnosti METTLER TOLEDO používateľom rýchle meranie kdekoľvek a kedykoľvek. Prenosné analyzátory TOC od spoločnosti METTLER TOLEDO sú určené na splnenie predpisov stanovených hlavnými globálnymi liekopismi vrátane USP<643>, EP2.244, ChP a JP16.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
View Results ()
Filter ()

Do porovnania pridajte jeden alebo dva ďalšie produkty
Objednať
+421 2 4444 1220
Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Čo je celkový obsah organického uhlíka?

Celkový organický uhlík je množstvo uhlíka prítomné v organickej zlúčenine. TOC je kľúčový indikátor čistoty vodného systému.

Čo je prenosný analyzátor TOC?

Prenosný analyzátor TOC je kompaktný prenosný analyzátor na monitorovanie množstva celkového organického uhlíka vo vodnom systéme. Prenosné analyzátory TOC od spoločnosti METTLER TOLEDO ponúkajú analýzu TOC v reálnom čase, ktorá sa dá ľahko preniesť z jedného bodu odberu vzoriek na iný, čím sa odstraňujú chyby a kontaminácia pri manipulácii. Táto flexibilita monitorovania TOC pomáha zaisťovať to, že sa odchýlky vždy odhalia, ako aj splnenie regulačných požiadaviek stanovených globálnymi liekopismi.

Dajú sa údaje TOC exportovať do počítača alebo notebooku?

Áno, prenosné analyzátory TOC od spoločnosti METTLER TOLEDO sú vybavené zabudovanými konektormi USB na zber údajov, ktoré umožňujú jednoduchý export meraní TOC do tlačiarne alebo počítača.

Čo je prenosný analyzátor TOC 450TOC?

Prenosný analyzátor TOC 450TOC od spoločnosti METTLER TOLEDO ponúka rýchle a priebežné monitorovanie TOC na viacerých bodoch odberu vzoriek. Vďaka svojej užitočnej funkcii merania viacerých bodov je prenosný analyzátor TOC cenným nástrojom na pravidelné odoberanie vzoriek a diagnostiku vodného systému. Analyzátor 450TOC umožňuje používateľom vďaka analýze v reálnom čase znížiť čas odberu vzoriek najmenej o 75 % bez ohrozenia spoľahlivosti údajov.