Prenosný merací prístroj InTap na optické meranie kyslíka (metrický)
 
Menu

O2 Analyzer InTap portable

Pre maximálne monitorovanie kvality piva.Merací prístroj InTap s vnútorným optickým senzorom rozpusteného kyslíka testuje vzorky a meria hodnoty rozpusteného kyslíka na linke pre optimálnu kontrolu výroby piva. Rovnako slúži ako nástroj na pohodlnú kalibráciu priebežných optických senzorov rozpusteného kyslíka.

Znížte si pracovné zaťaženie spojené s kalibráciou o 50 %

Kalibrujte priebežné senzory za pochodu vďaka rozhraniu Bluetooth. Slúži na pohodlnú kalibráciu priamych optických DO senzorov.

Osvedčená optická technológia

Obsahuje vysokovýkonný senzor rozpusteného kyslíka s technológiou optického merania, ktorá sa už v pivovarníckych aplikáciách používa ako norma.

Ochrana bezpečnosti meracích bodov

Elektronicky meria a dokumentuje až 99 meracích bodov.

Prenosný merací prístroj na optické meranie rozpusteného kyslíka
Technické parametre - O2 Analyzer InTap portable
Parameter merania
Optické fluorescenčné zhášanie
Rozsah merania (koncentrácia)
0 ppb – 2 000 ppb
Presnosť
≤ ±[1 % +2 ppb]
Čas odozvy
T98 < 20 s
Primárne médium/využitie
Výroba potravín/nápojov
Výkon
12 V DC, 2,5 A
Procesná prípojka
Hadica - Swagelock 6 mm
Odolnosť CIP
80°; 2 % NaOH
Merací rozsah teploty
-5 °C – 45 °C
Prevádzkový tlak (Bar)
0-6

10 bar
Životnosť batérie
do 24 h.
Digitálne úložisko
8 GB
Trieda IP
IP 67
Prevádzkový rozsah
0 – 2000 ppb
Parameter(-re)
DO / O2plyn
Zdroj
12 V DC, nominálne
Stupeň ochrany
IP67
Hmotnosť
3,2 kg
Limit detekcie
2 ppb
Objednávkové číslo/čísla
30425550

Rýchla a pohodlná kalibrácia

Prístroj InTap využíva po nameraní koncentrácie rozpusteného kyslíka v bode testovania vzorky a v prípade potreby kalibrácie priebežného senzora technológiu Bluetooth, prostredníctvom ktorej prenesie údaje kalibrácie. Priebežný senzor sa potom automaticky nastaví.

Presné meranie až po nízku úroveň ppb

Prístroj InTap využíva rovnakú optickú technológiu ako optický senzor nízkej úrovne ppb rozpusteného kyslíka METTLER TOLEDO (InPro 6970i) a presne meria až po úroveň 2 ppb. Tieto nízke hodnoty sú potrebné na plniacich a výrobných linkách, aby sa predišlo výrobku s neštandardnými hodnotami.

Bezpečnosť údajov v rámci celej výroby

Prenosný merací prístroj InTap na meranie rozpusteného kyslíka zaznamenáva údaje z až 99 meracích bodov a ukladá ich na USB nosič pre ďalšiu dokumentáciu.

Sledovateľné bodové meranie

Sledovanie bodu merania v prístroji InTap umožňuje obsluhe ľahko priradiť namerané údaje k rôznym miestam vo výrobe a uchovávať záznamy o jednotlivých bodoch na účely sledovateľnosti a zdokumentovania.

Dokumentácia

Používateľské príručky

Operation Manual for InTap Portable oDO Analyzer
The InTap™ portable oDO analyzer must only be connected, commissioned, and maintained by qualified specialists in full compliance with the instruction...
Reference Manual for InTap Portable oDO Analyzer
This reference manual is a supplement to the user manual “InTap Portable oDO Analyzer“. This reference manual offers further information on handling o...

Príslušenstvo

Spotrebný materiál

Žiadosť o cenovú ponuku
O2 Analyzer InTap portable
FDA
USP Class VI
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.