Registrácia produktov Rainin - METTLER TOLEDO

Zaregistrujte svoje pipety Rainin
     …a vyhrajte tablet iPad miniTM!

 
Registráciou vašich pipiet nám umožníte v prípade potreby vás kontaktovať s informáciami o vašom produkte. Ako poďakovanie
pri každom zadaní ešte nezaregistrovaných pipiet Rainin zaradíme vaše meno do štvrťročného žrebovania o 
mini tablet Apple iPad. Víťazi sú oboznámení prostredníctvom e-mailu. Nižšie nájdete oficiálne pravidlá a pokyny, ako sa dostať do žrebovania
bez zakúpenia pipety.

Účasť je otvorená pre oprávnené osoby, ktoré úspešne vyplnili a odoslali registračný formulár na tejto stránke. Nákup produktov nie je podmienkou súťaže. Kliknite sem, ak chcete byť zaradení do žrebovania bez nákupu!Len jeden vstup na osobu a cenu. Losovanie cien nie je určené pre osoby, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia exportu a na ktoré sú uvalené sankcie a neplatí v krajinách, štátoch ani provinciách, v ktorých ho zakazuje zákon alebo zásady či postupy vášho zamestnávateľa. Apple a iPad sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. Spoločnosť Apple Inc. nie je účastníkom ani sponzorom tejto akcie. Každý štvrťrok bude vyžrebovaný výherca jedného tabletu iPad mini 3 (strieborný, 64 GB, iba Wi-Fi) v približnej maloobchodnej hodnote 499 USD; šance na výhru závisia od počtu prijatých prihlášok. Žrebovanie sa bude konať každý štvrťrok až do marca 2019 vrátane. Spoločnosť Rainin sa môže rozhodnúť zmeniť alebo nahradiť udelenú cenu alebo ukončiť túto akciu bez predchádzajúceho upozornenia. Záznamy do štvrťročného žrebovania musia byť prijaté do polnoci pacifického štandardného/letného času posledného dňa každého mesiaca počas obdobia trvania tejto ponuky. Spoločnosť Rainin nenesie žiadnu zodpovednosť za záznamy, ktoré boli stratené, nesprávne doručené, oneskorené, poškodené alebo neboli prijaté pre technickú poruchu či z iných dôvodov. Víťaz bude vybraný žrebovaním pätnásty deň v mesiaci nasledujúcom po ukončení štvrťroka a bude upozornený e-mailom. Ak sa upozornenie vráti ako nedoručené, ak sa s vami nebudeme môcť z akéhokoľvek dôvodu inak skontaktovať alebo ak do siedmich (7) dní po upozornení nepotvrdíte, že si cenu prevezmete, môžeme vyžrebovať ďalšieho víťaza. Ceny sú neprenosné na iné osoby a nemožno ich vymeniť za hotovosť, tovar ani služby. Môže platiť záruka výrobcu. Rozhodnutia divízie Rainin o spôsobilosti víťazov súťaže sú konečné. Účasťou sa zriekate všetkých nárokov na odškodnenie voči spoločnosti Rainin v prípade akýchkoľvek strát alebo škôd vyplývajúcich z tohto žrebovania cien alebo spojených s ním či s používaním výhry vrátane predpisov týkajúcich sa obstarávania alebo daní. Poskytnutím informácií prostredníctvom formulára na tejto stránke poskytujete súhlas s tým, že sa na Vás môžeme obracať s ponukami našich produktov alebo služieb a aktuálnymi informáciami. Zamestnanci spoločností Rainin Instrument, LLC, Mettler-Toledo, LLC a ich pridružených spoločností a pobočiek, ich zástupcovia, dodávatelia ani blízki rodinní príslušníci sa nemôžu zúčastniť súťaže. Táto akcia a žrebovanie cien sa riadia výlučne právnymi predpismi Spojených štátov amerických a štátu Kalifornia.

     

Stiahnite si používateľskú príručku

 
     

Pomocou týchto prepojení môžete získať používateľské príručky k produktom Rainin. Príručky pre staršie produkty zobrazíte kliknutím na prepojenie „Knižnica dokumentov“.

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.