Piestové pipetovanie - METTLER TOLEDO
 
Menu
Biela kniha

Piestové pipetovanie

Biela kniha

Tri nedávne príklady

Piestové pipety zohrávajú významnú úlohu v súprave nástrojov na manipuláciu s kvapalinami v laboratóriu.

Prchavé kvapaliny sa odparujú, pričom pri kontakte so vzduchom strácajú objem. Viskózne kvapaliny v dôsledku svojej hustoty môžu rozťahovať alebo stláčať vzduch, keď je natlakovaný v pohyblivej, uzatvorenej komore. Z týchto dôvodov nemôžu byť tieto dve triedy kvapalín spracované použitím štandardných piestových pipiet. Práca s kvapalinami, ktorá zahŕňa prácu s prchavými a/alebo viskóznymi kvapalinami, vyžaduje špeciálne nástroje na prenos kvapalín: piestové pipetovanie.

Výrobcovia pipiet ponúkajú tak verziu s jedným nasatím/dávkovaním, ako aj opakovaciu verziu piestových pipiet. Tento dokument sa zameriava na verziu s jedným nasatím/dávkovaním. Okrem vysvetlenia konštrukcie a mechanizmu piestových pipiet poskytuje súhrn troch nedávno publikovaných dokumentov, v ktorých zohrávajú piestové pipety kľúčovú úlohu: štúdiu porovnávajúca profily prchavej príchute v hrachu; štúdiu interakcie srdcového proteínu, ktorá vyžaduje veľmi viskózne pufre, a štúdiu produkcie spermií u kohútov. Tieto výskumy ukazujú, ako jedinečné vlastnosti piestových pipiet umožňujú výskumníkom rozširovať svoju oblasť výskumu.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.