Pipety | Mikropipety | Pipety Rainin pre laboratóriá

Pipety

Presné laboratórne pipety pre výskum v biologických vedách

Pipeta je merací nástroj určený na nasávanie a dávkovanie špecifických objemov kvapalín. Pipety sa používajú globálne v akademických, biotechnologických a farmaceutických laboratóriách výskumu v biologických odboroch. Spoločnosť Rainin ponúka širokú paletu ergonomických mikropipiet a pipiet, medzi ktoré patria jednokanálové, viackanálové a špeciálne pipety.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
jednokanálové pipety
špeciálne pipety

Odborný servis – ideálny pre vašu prácu s pipetami

Spoločnosť METTLER TOLEDO poskytuje podporu a servis pre vaše pipety po celú dobu ich životnosti, pričom rozsah služieb siaha od správnej techniky pipetovania cez preventívnu údržbu a kalibráciu až po opravu zariadení.

Prevádzkyschopnosť
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizácia
Zhoda
Kalibrácia a kvalita
Odbornosť
Školenia a konzultácie

FAQs

Čo je pipeta?

Pipety sú ručné prístroje, ktoré sa bežne používajú v akademických, biotechnologických, farmaceutických a iných laboratóriách na prenos presných množstiev kvapaliny z jednej nádoby do druhej.

Pipety majú rôznu konštrukciu od veľmi jednoduchých sklenených skúmaviek so stanoveným objemom až po sofistikované presné prístroje, ktoré spolu s pipetovými špičkami dokážu nasávať a dávkovať kvapaliny v množstvách tak malých, ako je zlomok mikrolitra.

Najbežnejšou pipetou používanou v laboratóriách biologických odborov na celom svete je jednokanálová vzduchová pipeta. Pipety Rainin sú dostupné v manuálnom aj elektronickom vyhotovení ako jednokanálové, viackanálové a viackanálové s nastaviteľným rozstupom špičiek.

Pipety
Čo je pipeta?

Ako funguje pipeta?

Existujú dva typy pipiet: pipety s priamym posunutím a vzduchové pipety. Pipety s priamym posunutím sa bežne používajú na vzorky s vysokou viskozitou (napr. glycerol) alebo vysokým tlakom pár (napr. prchavé látky ako alkohol), zatiaľ čo vzduchové pipety možno použiť pre väčšinu laboratórnych aplikácií.

Moderné pipety pracujú na princípe zdvihu piestu – kvapalina sa meria pomocou systému valca s piestom v rukoväti pipety. Keď sa piest stlačí a potom sa pomaly uvoľňuje, pohyb piestu vytvára podtlak v pipetovej špičke a tým čerpá tekutinu do vnútra špičky. Tento proces sa nazýva nasávanie.

Keďže piest v pipete sa nachádza ďaleko od vzorky tekutiny, vzduchový vankúš medzi piestom a kvapalinou môže mať v závislosti od typu tekutiny vplyv na presnosť tohto procesu. Stlačenie piestu, keď je špička naplnená tekutinou, vypudí tekutinu zo špičky. Tento proces sa nazýva dávkovanie.

Pipety s priamym posunutím pracujú na podobnom princípe, avšak hrot špičky systému s priamym posunutím obsahuje vlastný piest, a preto sa medzi piestom (ktorý je súčasťou špičky) a povrchom kvapaliny nachádza len minimálny vzduchový vankúš.

Pipety
Ako funguje pipeta?

Čo je mikropipeta?

Mikropipety sú pipety, ktoré dokážu merať a dávkovať kvapalné roztoky v rozsahu objemu od 1 μl do 1 000 μl. Bežne sa používajú v rámci výskumu v biologických odboroch, kde sa vyžaduje presné meranie a dávkovanie roztokov.

Čo je presnosť a precíznosť pipetovania?

Presnosť pipetovania je schopnosť pipety dodať objem určený nastavením. Inými slovami, zhoda nameranej hodnoty so skutočnou hodnotou závisí od súhry jednotlivých prvkov systému.

Precíznosť pipetovania je schopnosť pipety konzistentne dodávať rovnaké objemy kvapaliny viackrát za sebou. Pipeta môže byť precízna, pokiaľ ide o rovnaký objem dávkovania za sebou, ale napriek tomu je nepresná, pretože nedokáže dávkovať správny objem. Presná a precízna pipeta dávkuje požadované objemy pri každom dávkovaní.

Pipeta, pipetová špička a obsluha pipety tvoria trojdielny systém. Vysoký vplyv na presnosť výsledkov má obsluha pipety, t. j. osoba, ktorá používa pipetu na výskum. Preto je dôležité, aby bola obsluha vyškolená na používanie pipety. Existujú výkonné, ale jednoduché techniky, ktoré môžu výrazne zlepšiť presnosť pipetovania. Plagát Techniky pipetovania spoločnosti Rainin ponúka výborné zhrnutie. Spoločnosť Rainin navyše ponúka online seminár Good Pipetting Practice, ktorý pomáha pri výuke správneho pipetovania.

Kde môžeme zakúpiť pipetu?

Spoločnosť Rainin ponúka širokú škálu pipetovacích prístrojov – manuálnych aj elektronických, jednokanálových aj viackanálových – ako aj veľkokapacitných pipetovacích prístrojov. Dostupné sú aj kalibračné služby, ktoré majú zaistiť presnosť výsledkov. Pipety Rainin sú dostupné na zakúpenie na celom svete. Zaujímate sa o zakúpenie pipety? Vyžiadajte si cenovú ponuku v hornej časti tejto stránky.

Pipety
Kde môžeme zakúpiť pipetu?

Na čo sa pipeta používa vo vedeckých odboroch?

Pipeta sa používa ako presný nástroj určený na presunutie meraného množstva roztoku z jedného miesta do druhého v rozsahu od mikrolitra po mililitre. Pipety používajú laboratóriá po celom svete vrátane laboratórií, ktoré sa podieľajú na výskume v biologických odboroch, chemických skúškach, výrobe ropy a potravín. V podstate sa používajú v akomkoľvek odvetví, ktoré má ako požiadavku biologické testovanie.