Presné dávkovanie chemikálií na úpravu pH
Biela kniha

Presné dávkovanie chemikálií na úpravu pH

Biela kniha

Ako zredukovať chemický odpad a predísť korózii kotla

Presné dávkovanie chemikálií na úpravu pH
Presné dávkovanie chemikálií na úpravu pH

Primerané a presné dávkovanie chemikálií na úpravu pH do vodného okruhu elektrárne je nevyhnutné pre minimalizovanie chemického odpadu a korózie kotla. Vďaka dobre regulovanému systému na úpravu vody sa do vstupných systémov kotla, kotla a systémov pary a kondenzátu bude neustále privádzať vysoko čistá voda. Táto biela kniha sa zaoberá spôsobom, ako nepretržité, vysoko presné monitorovanie nameranej hodnoty pH vo vodnom okruhu elektrárne zabezpečuje efektívne dávkovanie chemikálií na úpravu pH pre redukciu drahého chemického odpadu a redukciu podmienok pre vznik korózie.

Regulácia nepretržitej dodávky vysoko čistej vody vyžaduje nepretržité monitorovanie pH pomocou zariadení, ktoré zabezpečujú reakciu v reálnom čase s optimálnymi stupňami presnosti. To umožňuje rýchlu reakciu v súvislosti s úpravou pH dávkovaním chemikálií pre elimináciu nepriaznivých podmienok, ktoré môžu spôsobiť koróziu drahých zariadení, napríklad kotlov a turbín.
 

Všetky elektrárne sú prakticky jedinečné. Medzi rozdiely patria spôsob poháňania elektrárne, množstvo vyrábanej energie, typ generátora pary a kotla, profil privádzanej vody a kovová armatúra vody pretekajúcej elektrárňou. Z toho dôvodu musí mať každá elektráreň svoj vlastný režim úpravy pH dávkovaním chemikálií na ochranu systému vody pred podmienkami, ktoré zapríčiňujú koróziu. Táto biela kniha popisuje, ako presné meranie pH zabezpečuje podporu činností presného dávkovania chemikálií na úpravu pH s cieľom predísť nákladnému predávkovaniu alebo nižšiemu dávkovaniu, ktoré môžu vytvoriť podmienky pre koróziu.

Úprava pH dávkovaním chemikálií je proces úpravy vody vo vodnom systéme elektrárne alebo v systéme generovania pary pomocou rôznych chemikálií na ochranu kovových armatúr vodného systému. Pre tento proces sa používajú rôzne chemikálie, ktoré sú navrhnuté na odstránenie alebo redukciu podmienok životného prostredia škodlivých pre stav systému vody.

V tejto bielej knihe o úprave pH dávkovaním chemikálií sa špecialista spoločnosti METTLER TOLEDO Thornton zaoberá premennými, ktoré majú vplyv na kovové armatúry vodného systému v elektrárni, od prídavnej vody, pary, kondenzovanej vody, privádzanej vody, odkalenej vody, vody v chladiacej veži po odpadovú vodu.

Ďalej sa zaoberá dôležitosťou merania pH pre zabránenie vzniku korozívnych podmienok a efektívnosťou rôznych technológií snímača pH pre zabezpečenie presných meraní. Na záver sa zaoberá tým, ako je možné používaním správneho zariadenia zhromaždiť viacero analytických meraní z vášho vodného systému v jednom viacparametrovom prevodníku pre spoľahlivé monitorovanie metalurgických charakteristík vo vašom vodnom systéme.

Prevezmite si bielu knihu a dozviete sa, že presné dávkovanie chemikálií na úpravu pH je výsledkom efektívneho monitorovania správnym zariadením a dozviete sa o spôsobe, akým môžete ušetriť náklady na úpravu pH dávkovaním chemikálií a minimalizovať vznik korózie drahých zariadení.

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.