Monitorovanie kapacity deionizácie - METTLER TOLEDO
Biela kniha

Monitorovanie kapacity deionizácie

Biela kniha

Nová proaktívna metóda monitorovania vyčerpania živice v elektrárňach

Eliminácia kontaminácie vo vodnom okruhu elektrárne je kľúčovým prvkom ochrany drahých zariadení elektrárne, napríklad turbín a kotlov, pred koróziou a eróziou.  Jedným z miest s najväčším rizikom kontaminácie je preniknutie z iónového výmenníka.

Prevezmite si bielu knihu „Monitorovanie kapacity deionizácie znižuje náklady na úpravu vody“ kliknutím na tlačidlo nižšie a dozviete sa o proaktívnej metóde predpovedania času vyčerpania živice, ktorá ponúka značné výhody oproti tradičným metódam používajúcim uplynutý čas a celkový prietok.

Typické merania, napríklad sodíka, kremíka a vodivosti, vám ukážu, kedy dochádza k prieniku (a tým ku kontaminácii) v dôsledku vyčerpania živice.  Keď sa však začnú namerané hodnoty objavovať na týchto snímačoch, je už zvyčajne neskoro.

Najbežnejšími spôsobmi predpovedania vyčerpania deionizačných živíc je metóda používajúca uplynutý čas a celkový prietok.   Vo videu vpravo sa vysvetľuje, že obe tieto metódy sú rizikové, pretože sa pri nich predpokladá, že vyčerpanie deionizačnej živice je stabilné, konštantné.  Toto zvyčajne nenastane.

Ak obnovíte vaše živice skoro, vzniknú ďalšie náklady spojené s touto predčasnou obnovou.

Ak k vyčerpaniu živice dôjde skôr, ako sa očakáva kvôli rýchlejšiemu úbytku živice, bude to mať za následok zvýšenú kontamináciu chemického zloženia vodného okruhu.

Obidva tieto problémy sú vážne a nákladné.

Teraz však existuje skutočne proaktívna metóda predpovedania vyčerpania živice.  Zohľadňuje celkový obsah rozpustených pevných látok, prietok a zníženú aktivitu iónov na zabezpečenie presného merania množstva zvyšnej živice vo vašom systéme deionizácie.

V tejto bielej knihe sa uvádzajú informácie o detekcii vyčerpania živice, predpovedaní vyčerpania živice a posúdení stavu živice. Ponúka informácie o tom, ako pomocou správneho monitorovania a diagnostiky môžete predísť kontaminácii chemického zloženia vášho vodného okruhu v smere toku a nákladom na predčasné obnovenie živice vo vašom systéme deionizácie.

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.