Bezproblémové váženie: riešenie problémov so statickou elektrinou a prúdením vzduchu - METTLER TOLEDO
Webový seminár na objednávku

Bezproblémové váženie: riešenie problémov so statickou elektrinou a prúdením vzduchu

Webový seminár na objednávku
Zistite, ako zvýšiť presnosť váženia, a viac dôverujte vygenerovaným výsledkom váženia. Pochopte vplyvy prostredia na váženie, ako napríklad vírenie alebo prúdenie vzduchu, teplotné rozdiely a elektrostatické náboje, a zistite, ako tieto vplyvy minimalizovať alebo odstrániť.
40 minút
English

Váženie je jednou z najbežnejších aktivít vykonávaných v laboratóriu. Váženie je vo väčšine prípadov prvým zásadným krokom pri príprave látky alebo vzorky na ďalšiu analýzu alebo spracovanie. Ak sú výsledky váženia nespoľahlivé, môže to mať veľký vplyv na kvalitu konečných výsledkov. Mnoho faktorov, ktoré môžu ovplyvniť presnosť váženia, sa však často prehliada. Tento 40-minútový webový seminár opisuje vplyv prostredia na presnosť váženia a poskytuje rady, ako minimalizovať vplyv vírenia a prúdenia vzduchu, teplotných rozdielov a elektrostatických nábojov. Zistite, ako najnovší vývoj v oblasti technológie váženia, vrátane metód a príslušenstva pre analytické a presné váhy, môže pomôcť obmedziť alebo dokonca odstrániť tieto vplyvy, aby boli úlohy používateľov váh jednoduchšie a menej náchylné na chyby. Zistite, ako zvýšiť spoľahlivosť váženia, a viac dôverujte vygenerovaným výsledkom váženia. 

Hlavné ciele webového seminára:

  1. zvýšiť presnosť váženia vďaka pochopeniu bežných vonkajších vplyvov,
  2. pochopiť spôsob kontroly elektrostatických vplyvov na výsledky váženia,
  3. dozvedieť sa o riadení teplotných rozdielov za účelom maximalizácie presnosti váženia,
  4. pochopiť nápravné opatrenia, ktoré je možné implementovať v záujme odstránenia vplyvu prúdenia alebo vírenia vzduchu na výsledky váženia.

Tento webový seminár bude mať najväčší prínos pre:

  • manažérov, riaditeľov a vedúcich oddelení analytických laboratórií,
  • manažérov laboratórií, zodpovedných pracovníkov laboratórií a výrobných manažérov,
  • konzultantov pre oblasť noriem GMP a CMC, audítorov pre oblasť normy GLP a konzultantov pre oblasť kvality,
  • všetkých, ktorí majú na starosti presné váženie v laboratóriu.

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.