Presné váhy

Presné váhy

Presné a precízne zariadenia na váženie pre laboratórium i výrobu

Presná váha je presný, robustný vážiaci prístroj s váživosťou od 120 g do 64 kg a odčítateľnosťou od 1 g až do 0,1 mg. Modely s nižšou odčítateľnosťou mávajú kryt proti prúdeniu vzduchu na zabezpečenie maximálnej presnosti a modely s vysokou váživosťou zas veľkú vážiacu misku na ťažšie predmety. Presné váhy sa používajú v rozmanitých aplikáciách v laboratórnom aj výrobnom prostredí vrátane prípravy vzoriek a štandardných roztokov, prípravy receptúr, štatistickej kontroly kvality a počítania.

Zavolajte nám pre individuálnu ponuku
View Results ()
Filter ()

Do porovnania pridajte jeden alebo dva ďalšie produkty

Výhody presných váh METTLER TOLEDO

+421 2 4444 1220 - 2
Kontaktovať servis

FAQs

Čo je to presná váha alebo presná laboratórna váha?

Presná váha alebo presná laboratórna váha, niekedy označovaná aj ako váha zaťažovaná zhora, je typ presného vážiaceho prístroja používaný v laboratóriách aj vo výrobných prostrediach. Presné váhy a presné laboratórne váhy sa používajú v rozmanitých aplikáciách vrátane jednoduchého váženia, dynamického váženia, prípravy vzoriek, štatistickej kontroly kvality, prípravy receptúr a intervalového váženia a umožňujú vážiť hmotnosti už od niekoľkých gramov až do mnoho kilogramov. Presné váhy METTLER TOLEDO ponúkajú odčítateľnosť na 0 až 4 desatinné miesta, t. j. od 1 g až do 0,1 mg (0,0001 g) a váživosť až do 64 kg. Naše vysokovýkonné presné váhy ponúkajú odčítateľnosť až na 4 desatinné miesta (0,0001 g alebo 0,1 mg) a sú ideálne na aplikácie, pri ktorých sa používa ťažká tarovacia nádoba a nízke hmotnosti vzoriek alebo kde je potrebné vážiť veľké aj malé množstvá do tej istej nádoby.

Presná váha
Presná váha

Vyžadujú presné laboratórne a iné váhy kryt proti prúdeniu vzduchu?

Presné váhy a presné laboratórne váhy dokážu poskytovať stabilné údaje v širšom rozsahu podmienok prostredia ako analytické váhy. Je to vďaka tomu, že váhová cela presnej váhy je menej citlivá na teplotné výkyvy a prúdenie vzduchu.

Aj keď kryt proti prúdeniu vzduchu zvyčajne nie je potrebný pri používaní presných váh s odčítateľnosťou na 1 alebo 2 desatinné miesta za štandardných podmienok presného váženia, môže byť užitočný pri práci v digestore, lebo chráni presnú váhovú celu pred vnútorným prúdením vzduchu. Presné váhy s odčítateľnosťou 1 mg a 0,1 mg majú vysokocitlivú vážiacu celu a preto má na ne prúdenie vzduchu väčší vplyv. Kryt proti prúdeniu vzduchu pomáha udržiavať správne parametre. Mnohé presné váhy s odčítateľnosťou 1 mg alebo 0,1 mg sú štandardne vybavené krytom proti prúdeniu vzduchu.

Presné váhy METTLER TOLEDO radu Excellence však majú inovatívnu vážiacu misku SmartPan. Vážiaca miska SmartPan má inteligentný dizajn, ktorý minimalizuje účinky prúdenia vzduchu na presnú váhovú celu. Vďaka tomu sa opakovateľnosť zvýšila až o 86 % a aj presné váhy s odčítateľnosťou 1 mg je tak možné v štandardných podmienkach váženia používať bez krytu proti prúdeniu vzduchu. Pri práci v digestore alebo bezpečnostnej skrinke poskytujú presné váhy s vážiacou miskou SmartPan a odčítateľnosťou 5 mg a 10 mg dvojnásobne rýchlejšie výsledky ako modely bez misky SmartPan.

Prečítajte si viac v našej bielej knihe: Vynikajúca výkonnosť váženia – aj v náročných podmienkach.

Kde sa používajú presné váhy? Ktoré sú typické oblasti aplikácie presných váh?

Presné váhy a presné laboratórne váhy sa hojne používajú v laboratóriách aj vo výrobe na mnohé každodenné úlohy, kde je potrebné presné váženie, ako napríklad:

 • Váženie predmetov a vzoriek
 • Príprava vzoriek
 • Počítanie kusov
 • Štatistická kontrola kvality
 • Príprava receptúr
 • Granulometrické rozbory
 • Diferenčné váženie
 • Dynamické váženie
 • Intervalové váženie


Presné váhy sa používajú v bežných laboratóriách, vo výskume a vývoji a pri riadení kvality v širokom spektre odvetví vrátane chemického, farmaceutického, potravinárskeho a textilného priemyslu, priemyslu kovov a plastov a akademického prostredia. Presné váhy s vysokou váživosťou a presné váhy s váživosťou od 10 kg sú dostupné s veľkou váhovou plošinou na váženie väčších predmetov. Tieto zhora zaťažované váhy s vysokou váživosťou sa často používajú v kombinovaných, farmaceutických a chemických aplikáciách a pri miešaní ingrediencií lepidiel.

Pozrite si naše video, ako vám môžu presné váhy METTLER TOLEDO zjednodušiť prípravu receptúr: Príprava receptúr a ich presná výroba.

Ako fungujú presné váhy?

Presné váhy METTLER TOLEDO pracujú na princípe elektromagnetickej kompenzácie sily. Proti sile vyvíjanej hmotnosťou predmetu položeného na vážiacu misku presnej váhy pôsobí elektrodynamicky vyvolávaná sila. V ustálenom stave je táto sila priamo úmerná pôsobiacej hmotnosti, a preto môže slúžiť ako signál merania. Presná váha interpretuje kompenzačnú silu ako hmotnosť a zobrazuje výsledok na váhovom termináli v príslušných jednotkách (miligramoch, gramoch, kilogramoch).

Váženie presnou váhou
Váženie presnou váhou

Čo je to presná digitálna váha?

Presná digitálna váha je elektronická váha, ktorá určuje nameranú hmotnosť pomocou digitálnych/elektronických metód. Presná digitálna váha má digitálny displej, na ktorom sa zobrazujú výsledky váženia v číslach. Tým sa líšia od analógových váh, na ktorých sa výsledky váženia zobrazujú a čítajú podľa polohy ukazovateľa na stupnici. Pri digitálnom zobrazení je výsledok jednoznačný, zatiaľ čo pri analógovom zobrazení výsledok váženia vždy podlieha určitej miere subjektívnej chyby pri čítaní. Analógový displej má však tú výhodu, že umožňuje určovať hodnoty hmotnosti aj v zlomkoch dielikov hmotnostnej stupnice. Najmenší prírastok hodnoty hmotnosti na digitálnej váhe sa označuje ako dielik stupnice, d.

Presná digitálna váha
Presná digitálna váha

Čo je to presnosť digitálnej váhy?

Presnosť digitálnej váhy sa zvyčajne uvádza podľa jej odčítateľnosti. Ide o najmenší rozdiel v hmotnosti, ktorý možno zaznamenať na váhe, a označuje sa ako dielik stupnice, d. Najmenší rozdiel v hmotnosti, ktorý je možné určiť na presnej váhe, by sa nemal zamieňať s najmenším množstvom, ktoré možno na tejto váhe presne odvážiť. Tá sa označuje ako minimálna čistá hmotnosť vzorky.

Čo je to presná váha?

Presná váha je vážiaci prístroj s vysokou presnosťou, niekedy označovaný aj ako presná laboratórna váha alebo váha zaťažovaná zhora. 

Čo je to vysokovýkonná presná váha?

Vysokovýkonná presná váha je výberová váha s vysokovýkonnou váhovou celou, ktorá ponúka vyššiu úroveň presnosti ako bežná presná váhová cela. Vysokovýkonná presná váha ponúka vysokú váživosť spojenú s presnou odčítateľnosťou, ktorá umožňuje presne vážiť ľahké aj ťažké predmety. Vďaka dobrej odčítateľnosti umožňuje vysoko presná váha vážiť malé veľkosti vzoriek v ťažkých váhových nádobách, napríklad pri ich plnení plynom. Pri výrobe receptúr pozostávajúcich zo vzoriek dávkovaných vo veľkých aj malých množstvách umožňuje vysokovýkonná presná váha používať v rámci celého procesu jedinú nádobu. Vysokovýkonné presné váhy používajú aj poskytovatelia kalibračných služieb na určovanie hmotnosti kalibračných závaží. V aplikáciách merania hmotnosti sa využíva porovnávanie (komparácia) hmotnosti artefaktu so známou hmotnosťou referenčného závažia, preto sa vysokovýkonné presné váhy často nazývajú aj komparátorové váhy alebo hmotnostné komparátory.

Získajte ďalšie informácie o našich komparátorových váhach.

Pozrite si naše najobľúbenejšie vysokovýkonné presné váhy, ktoré sa hojne používajú pri dávkovaní vzoriek v malých množstvách do ťažkých váhových nádob, napríklad pri plnení plynu či príprave receptúr: Komparátor XPR26003LC.

Hmotnostné komparátory
Hmotnostné komparátory

Ako postupovať pri vážení vzorky na presnej váhe?

Pred spustením váženia na presnej váhe alebo presnej laboratórnej váhe:

 • Skontrolujte, či sú kalibrácia a pravidelné skúšky aktuálne.
 • Skontrolujte, či je váha vo vodorovnej polohe.
 • V prípade potreby noste rukavice, aby ste sa chránili a zároveň aby nedošlo ku kontaminácii vzorky. Pri niektorých vzorkách môže byť potrebné používať osobné ochranné prostriedky – postupujte podľa svojich štandardných prevádzkových postupov (SOP).
   

Váženie vzorky na presnej váhe alebo presnej laboratórnej váhe:

 1. Vynulujte váhu
  • Tým sa nastaví nulový bod, ktorý je východiskom pre proces váženia.
 2. Nádobu položte na stred vážiacej misky
  • Tým sa zabráni chybe vplyvom okrajového zaťaženia.
 3. Nechajte presnú váhu ustáliť sa.
  • Hmotnosť tarovacej nádoby sa zobrazí na displeji.
 4. Stlačte tlačidlo tary.
  • Aj keď displej teraz zobrazuje nulu (počet desatinných miest závisí od modelu presnej váhy), váha zaznamenala hmotnosť nádoby. Tento bod nie je totožný s nulou, preto sa na displeji zobrazuje aj ukazovateľ čistej hmotnosti „N“, ktorý to signalizuje.
 5. Do nádoby pridávajte vzorku, až kým dosiahnete cieľovú hmotnosť.
  • Mnohé presné váhy METTLER TOLEDO poskytujú pri vážení navádzanie, ktoré vám pomôže vážiť presnejšie v rámci vašich stanovených tolerancií.
 6. Keď sa váha ustáli, môžete zaznamenať čistú hmotnosť vzorky.
  • Váha teraz zaznamenala hmotnosť tarovacej nádoby aj hmotnosť vzorky.
 7. Výsledky môžete vytlačiť alebo odoslať do iného zariadenia.
  • Písmeno T označuje taru, N čistú hmotnosť a G celkovú hmotnosť (brutto).
 8. Vyčistite váhu a jej okolie podľa svojich štandardných prevádzkových postupov (SOP).
   

Váženie položky na presnej váhe alebo presnej laboratórnej váhe:

 1. Vynulujte presnú váhu.
 2. Predmet položte na stred vážiacej misky.
 3. Keď sa presná váha ustáli, hodnota hmotnosti sa zaznamená.
 4. Vyčistite váhu.
   

Ak chcete viac informácií o rôznych aspektoch váženia, stiahnite si našu nepostrádateľnú príručku o vážení: Ako správne vážiť.

Aký je rozdiel medzi nulou a tarou?

Použitím funkcie vynulovania nastavíte nulový bod, od ktorého môžete začať vážiť. Ak je už na presnej vážiacej miske niečo položené, napríklad ochranný kryt, funkcia vynulovania to účinne ignoruje. Funkcia vynulovania nezahŕňa žiadnu hmotnosť, ktorá je už v rámci procesu váženia zaregistrovaná vo váhovej cele. Je však dôležité uviesť, že zaťaženie presnej váhy touto hmotnosťou sa napriek tomu započítava do maximálneho zaťaženia, ktoré môžete na váhu aplikovať (t. j. do váživosti váhy).

Keď položíte na presnú váhu nádobu a potom stlačíte tlačidlo tary, na displeji sa znova zobrazí nula a váha si interne zaznamená hmotnosť, ktorá je na vážiacej miske. Váha je teraz pripravená na pridanie vzorky do nádoby. Keď výsledky vytlačíte, budú v nich uvedené rozličné údaje o hmotnosti, pričom písmeno T označuje hmotnosť tary, N čistú hmotnosť a G celkovú hmotnosť (brutto).

V praxi by ste mali začať proces váženia stlačením nuly →0← a hmotnosť nádoby zaznamenať stlačením tary →T←.

Nula a tara
Nula a tara

Ako vybrať najlepšiu presnú váhu pre laboratórne a výrobné aplikácie?

Každá aplikácia presného váženia je iná a ideálna presná váha na laboratórne váženie nemusí byť správna pre veľmi podobnú aplikáciu vo výrobnom prostredí. V laboratóriu môže činnosť presnej váhy ovplyvňovať prúdenie vzduchu, vibrácie či odsávanie, zatiaľ čo vo výrobných závodoch to môže byť napríklad prach, nečistoty, vibrácie zo strojov a striedanie obsluhy po zmenách.

Presné váženie je často prvým krokom analýzy alebo procesu, preto sú jeho presné výsledky dôležité, aby neskôr nevznikli chyby. Ak chcete dosahovať presné výsledky, ktoré vyhovujú vašim prevádzkovým toleranciám, potrebujete mať istotu, že používate vhodnú váhu na daný účel. Bezplatná služba GWP® Recommendation od spoločnosti METTLER TOLEDO vám pomôže vybrať si správnu presnú váhu pre laboratórne aj výrobné aplikácie na základe zváženia niekoľkých kľúčových faktorov:

 • Maximálna hmotnosť: maximálne množstvo pri vážení (vrátane tarovacej nádoby)
 • Najnižšia čistá hmotnosť: najmenšia vzorka pri vážení (bez tarovacej nádoby)
 • Tolerancia váženia: prípustná chyba vyjadrená v percentách (±)
 • Bezpečnostný koeficient: na účely kompenzácie odchýlok vplyvom prúdenia vzduchu, striedania obsluhy, vibrácií atď. sa minimálna hmotnosť násobí koeficientom, ktorý odráža mieru rizika spojeného s nesprávnym výsledkom váženia (pričom väčšie negatívne dôsledky znamenajú vyšší bezpečnostný koeficient)

Službu GWP® Recommendation môžete využiť nielen na pomoc pri výbere správnej presnej váhy pre laboratórne aj výrobné aplikácie váženia, ale aj pri overení vhodnosti vašej existujúcej presnej váhy na daný účel. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si: Ako si vybrať laboratórnu váhu a váhu, ktorá splní vaše požiadavky.

Aké najmenšie zaťaženie možno vážiť na presnej váhe?

Najmenšia čistá hmotnosť, ktorú možno na presnej váhe správne odvážiť, sa označuje ako minimálna hmotnosť. Minimálna hmotnosť je pre každú presnú váhu odlišná a závisí od vlastnosti váhovej cely, podmienok prostredia, umiestnenia váhy a vami požadovanej presnosti. Pod hodnotou minimálnej hmotnosti je neistota merania príliš veľká a na výsledky sa nemožno spoľahnúť. Mnohé presné váhy METTLER TOLEDO disponujú funkciou známou ako MinWeigh. Ak je hmotnosť vzorky nižšia ako hodnota minimálnej hmotnosti, čísla na displeji ostanú červené a hodnota hmotnosti sa nezaznamená. Minimálna hmotnosť každej individuálnej presnej váhy sa musí určiť na mieste prevádzky. Servisní technici spoločnosti METTLER TOLEDO vám môžu určiť minimálnu hmotnosť ako kľúčový úkon v rámci servisu presnej váhy.

Zistite si viac v našej bielej knihe: GWP® – Štandard.

Aké najväčšie zaťaženie možno vážiť na presnej váhe?

Maximálne zaťaženie presnej váhy je dané jej váživosťou. Presné váhy METTLER TOLEDO ponúkajú váživosť od 120 g až do 64 kg a váživosť konkrétneho modelu označuje jeho názov. Napríklad váživosť modelu XPR4002S je 4,1 kg s odčítateľnosťou na 2 desatinné miesta (0,01 g) a model MS8001TS má váživosť 8,2 kg s odčítateľnosťou na 1 desatinné miesto (0,1 g). Maximálne zaťaženie zahŕňa nádobu aj váženú vzorku.

Prečo je potrebná vodorovná poloha presnej váhy?

Presnú váhu je dôležité vyrovnať do vodorovnej polohy, aby sa zabezpečila presnosť výsledkov. Princíp činnosti presnej váhy vyžaduje jej používanie presne vo vodorovnej polohe, aby vážiaca cela registrovala celú hmotnosť zaťaženia predmetu, ktorý sa ňu položí. Ak váha nie je vo vodorovnej polohe, zaznamenaná hodnota hmotnosti sa bude odchyľovať od skutočnej hmotnosti v úmere k štvorcu uhla náklonu.

Chyba vplyvom sklonu
Chyba vplyvom sklonu

Ako nastavím presnú váhu do vodorovnej polohy?

Mnoho presných váh disponuje libelou umiestnenou vnútri malého skleného krytu, ktorý sa zvyčajne nachádza v blízkosti displeja z prednej strany váhy. Pred použitím váhy odporúčame overiť, či sa bublina vodováhy nachádza v strede. Ak nie je v strede, pomocou nastaviteľných nožičiek upravte váhu tak, aby bublina vodováhy bola v strede. Mnoho presných váh METTLER TOLEDO disponuje funkciou LevelControl, ktorá vydá varovanie, ak váha nie je vo vodorovnej polohe.

Niektoré modely váh poskytujú grafické navádzanie, ktorou nožičkou treba otočiť v ktorom smere a o koľko.

Nastavenie vodorovnej polohy váhy
Nastavenie vodorovnej polohy váhy

Jednoduché vyrovnanie váhy

Jednoduché vyrovnanie váhy

Je možné používať presnú váhu v digestore? Môže prúdenie vzduchu ovplyvniť výsledky?

Prúdenie vzduchu môžu určite ovplyvniť presnú váhu a tým aj jej výsledky. Prúdenie vzduchu pôsobí na vzorku, nádobu aj vážiacu misku a vyvíja na presnú váhovú celu dodatočnú silu, ktorú váha interpretuje ako hmotnosť. Najmä pri používaní presnej váhy s odčítateľnosťou 1 mg, alebo dokonca 10 mg, môže byť táto prídavná hmotnostná sila významná a ovplyvniť presnosť výsledkov. Z tohto dôvodu majú presné váhy s nižšou odčítateľnosťou ochranný kryt proti prúdeniu vzduchu.

Presné váhy METTLER TOLEDO radu Excellence sa dodávajú s vážiacou miskou SmartPan. Táto unikátna vážiaca miska znižuje vplyv prúdenia vzduchu na presnú váhovú celu, čím sa minimalizujú pridružené chyby. Vďaka rýchlejšiemu času ustálenia miska SmartPan urýchli odčítanie výsledkov o polovicu v porovnaní so štandardnou vážiacou miskou. V náročných podmienkach váženia (v bezpečnostnej skrinke) vykazujú výsledky presnej váhy s odčítateľnosťou 1 mg pri použití misky SmartPan vynikajúce, až 86 % zlepšenie opakovateľnosti v porovnaní so štandardnou vážiacou miskou. Miska SmartPan poskytuje výnimočnú stabilitu, ktorá umožňuje vážiť aj s otvoreným krytom proti prúdeniu vzduchu, čím minimalizuje počet krokov procesu a ešte väčšmi zrýchľuje prácu.  Vďaka miske SmartPan možno presnú váhu s odčítateľnosťou 1 mg v bežných podmienkach použiť dokonca aj bez krytu proti prúdeniu vzduchu.  

Stiahnite si bielu knihu a dozviete sa viac o miske SmartPan: Vynikajúca výkonnosť váženia – aj v náročných podmienkach.

Môže meranie na presnej váhe ovplyvniť teplota?

Áno, teplota prostredia môže ovplyvniť presnú váhu. Zmeny teploty spôsobujú rozťažnosť alebo zmršťovanie komponentov váhovej cely, čo má vplyv na jeho vlastnosti, a teda aj na výsledky presného váženia. Ak teplota prostredia na mieste inštalácie presnej váhy kolíše, opakovateľnosť merania môže byť nízka. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď presnú váhu nainštalujete v miestnosti, kde je možné udržiavať konštantnú teplotu. Pri prvom pripojení presnej váhy do elektrickej siete alebo po jej zapnutí odporúčame ponechať zariadeniu čas na zahriatie približne 1 – 2 hodiny. Tento čas umožní presnej váhe prispôsobiť sa teplote prostredia a stabilizovať sa v ňom. Čas na zahriatie odporúčame poskytnúť pri každom zapnutí váhy po dlhšej dobe nečinnosti. Ideálne je nechávať presnú váhu zapnutú.

Väčšina presných váh METTLER TOLEDO je vybavená plne automatickou funkciou vnútornej justáže FACT. Funkcia FACT automaticky spustí proces nastavenia v prípade, že je prednastavený rozdiel teploty prekročený. Takýmto spôsobom sa správnosť presnej váhy udržiava automaticky, bez potreby zákroku obsluhy.

Rovnako aj položky, vzorky alebo nádoby kladené na presnú váhu treba najprv nechať aklimatizovať na teplotu prostredia. Teplejšie alebo chladnejšie položky ako samotná presná váha môžu spôsobiť mierne prúdenie vzduchu z dôvodu rozdielu teploty, ktoré ovplyvní váhovú celu. To môže spôsobiť nielen rozdiely medzi nameranými hodnotami hmotnosti, ale predmety sa môžu zdať ťažšie alebo ľahšie ako v skutočnosti sú.

Vplyv teploty na váženie
Vplyv teploty na váženie

Kalibrácia, justáž a pravidelné testovanie presnej váhy – kto, čo, kedy a prečo

Kalibrácia presnej váhy predstavuje posúdenie jej výkonnosti. Kalibrácia nezahŕňa vykonávanie akýchkoľvek zmien v správaní váhy. Na rozdiel od toho justáž predstavuje zásah, ktorým sa správanie váhy mení. Z procesu kalibrácie presnej váhy môže zvyčajne vyplynúť potreba justáže. Kalibráciu by mal vykonávať len autorizovaný servisný technik. V rámci kompletnej služby kalibrácie môže technik vykonať aj justáž a následne znova kalibráciou overiť jej výkonnosť.

Okrem pravidelných kalibrácií technikom by ste mali presnú váhu pravidelne skúšať pomocou dvoch externých závaží. Týmito pravidelnými skúškami odhalíte odchýlky od požiadaviek procesu váženia a včasne zistíte potenciálne problémy.

Spoločnosť METTLER TOLEDO vyvinula celosvetovú vedeckú normu na správny výber, kalibráciu a prevádzku zariadení na váženie, ktorá sa označuje GWP® alebo Good Weighing Practice™. Naša služba GWP® Verification vám poskytne všetky potrebné informácie týkajúce sa intervalu kalibrácie a pravidelného skúšania podľa vášho konkrétneho procesu a kvalitatívnych požiadaviek: Vážiace zariadenia – priebežné overovanie a údržba presnosti

Akými funkciami záruky kvality disponuje presná váha XPR?

Presné váhy XPR disponujú celým radom funkcií záruky kvality, ktoré spoločne pomáhajú zabezpečovať presné výsledky a dodržiavať príslušné predpisy.

V prednej časti váhového terminálu sa nachádza kontrolka StatusLight™ a podľa jej farby ihneď uvidíte, či je váha pripravená na začatie váženia. Pri každom výsledku váženia sa zaznamenáva aj stav váhy, čo poskytuje väčšiu prevádzkovú istotu.

Funkcia schválenia podľa GWP aktívne monitoruje stav váhy a bez výnimky zabezpečuje váženie v rámci bezpečného rozsahu váživosti. Ikona na obrazovke predstavuje ubezpečenie o presnosti a reprodukovateľnosti výsledkov. Schválenie GWP musí aktivovať servisný technik.

Tolerančné profily zaisťujú, aby vaše úlohy váženia vyhovovali stanoveným kvalitatívnym požiadavkám a predpisom. Ak sú výsledky nevyhovujúce, na displeji sa zobrazí varovanie. Ak pri vykonávaní konkrétnej úlohy zakaždým používate rovnaký profil, je zabezpečená konzistentnosť a nadväznosť.

Ako čistiť presnú váhu?

Pred čistením presnej váhy si najprv vyberte čistiaci prostriedok. Výber čistiaceho prostriedku záleží na vašom laboratóriu alebo pracovisku a na riziku expozície škodlivým chemikáliám alebo účinným látkam. Čistiaci prostriedok však musí byť schopný úplne odstrániť akúkoľvek kontamináciu bez poškodenia váhy. Presná váha by sa mala spravidla čistiť po každom použití alebo zmene vážených látok, ale to závisí od vášho odvetvia, aplikácie a intervalu používania. Odporúčaný interval čistenia si pozrite v svojich štandardných prevádzkových postupoch (SOP).

Štandardný postup čistenia presnej váhy je nasledovný:

 1. Príprava – zabezpečte si vlastnú ochranu a majte po ruke SOP týkajúce sa čistenia.
 2. Odpojte váhu od zdroja napätia.
 3. Vyčistite okolie váhy.
 4. Demontujte všetky odnímateľné dielce.
 5. Vyčistite samotnú váhu.
 6. Váhu znova zostavte.
 7. Presvedčte sa, či je váha pripravená na použitie.
   

Podrobný postup čistenia presnej váhy vrátane metód čistenia, čistiacich prostriedkov a tipov, ako udržiavať čistotu presnej váhy, nájdete v našej bezplatnej príručke: 8 krokov k čistej váhe. Obsahuje aj SOP týkajúce sa čistenia.

Aký je rozsah presnej váhy?

Pod rozsahom presnej váhy máme na mysli jej rozsah váživosti. Rozsah váživosti alebo jednoducho váživosť váhy je maximálna hmotnosť, ktorú možno na váhe odvážiť.

Čo je to ochrana presnej váhy proti preťaženiu?

Ako vyplýva z názvu, ochrana proti preťaženiu chráni váhovú celu, keď sa na vážiacu misku položia predmety, ktoré sú príliš ťažké, alebo ak na ňu niečo náhodne spadne; bez tejto ochrany by sa citlivá váhová cela mohla poškodiť. Pri prekročení váživosti váhy sa na jej displeji zobrazí varovanie. Presné váhy METTLER TOLEDO disponujú ochranou proti preťaženiu. 

Je moja presná váha vhodná na použitie v obchodnom odvetví?

V komerčných aplikáciách s priamym predajom výrobkov podľa hmotnosti je potrebná váha určená do regulovanej obchodnej sféry. Odporúčame si pozrieť zákonné požiadavky krajiny a regiónu, kde vyrábate produkty a kde sa predávajú. Väčšina presných váh METTLER TOLEDO je k dispozícii vo verzii určenej do obchodného odvetvia. Naše presné váhy určené do regulovanej obchodnej sféry prechádzajú dodatočnými skúškami. Dodávame teda presné váhy s overením do obchodného odvetvia (modely /M). Miestne predpisy však môžu vyžadovať overenie prostredníctvom závaží a meracích inšpektorov alebo autorizovaných servisných technikov vo vašom regióne (modely /A). Pred nákupom preto vždy odporúčame overiť si miestne predpisy.

Overenie do obchodného odvetvia poskytuje vašim zákazníkom istotu, že nedošlo k žiadnej manipulácii s mechanizmom váhy a výsledky váženia sú správne.

Ďalšie informácie: Váhy do obchodného odvetvia – váženie na váhach schválených do regulovanej sféry.

Ktorý model presnej váhy je vhodný na váženie veľkých a objemných predmetov?

V našej ponuke presných váh máme viacero váh s veľkou plošinou. Väčšia vážiaca miska umožňuje ľahko vážiť veľké a objemné predmety. Naše presné váhy s veľkou plošinou majú váživosť od 10 kg do 64 kg a odčítateľnosť na 0, 1 alebo 2 desatinné miesta (1 g, 0,1 g a 0,01 g). Naše vysokovýkonné presné váhy ponúkajú odčítateľnosť na 3 desatinné miesta (0,001 g). Výber váživosti a odčítateľnosti závisí od vašej individuálnej aplikácie.

Využite našu bezplatnú službu GWP® Recommendation, ktorá vám pomôže vybrať si správnu presnú váhu pre vaše potreby: Ako si vybrať laboratórnu váhu a váhu, ktorá splní vaše požiadavky

Môžem na svojej presnej váhe vážiť zavesené objemné predmety?

Presné váhy METTLER TOLEDO umožňujú používať voliteľný hák, ktorý sa namontuje na základňu váhy a na ktorý možno zavesiť veľké predmety pod váhu. Tento hák možno použiť aj v rámci prispôsobeného aparátu na stanovenie hustoty. Takáto konfigurácia je ideálna na určovanie hustoty predmetov, ktoré sú objemné alebo majú nepravidelný tvar.

Váženie objemných predmetov
Váženie objemných predmetov

Dá sa dotykový displej presnej váhy obsluhovať aj v rukaviciach?

Používanie rukavíc pri vážení vás nielen chráni pred škodlivými látkami, ale zároveň vám to pomáha predchádzať krížovej kontaminácii vzoriek. Všetky presné váhy METTLER TOLEDO možno obsluhovať v rukaviciach. Naše presné váhy úrovne Advanced a Standard disponujú špecializovaným režimom práce v rukaviciach, ktorý optimalizuje dotykový displej na obsluhu v opakovane použiteľných (gumených, neoprénových) aj jednorazových (nitrilových, latexových alebo vinylových) rukaviciach. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si: Váženie v latexových či silikónových rukaviciach. Váhy s režimom práce v jednorazových aj opakovane použiteľných rukaviciach

Režim rukavíc zapnutý

Režim rukavíc zapnutý

Aká je minimálna hmotnosť mojej presnej váhy?

Minimálna hmotnosť presnej váhy je daná limitom presnosti prístroja a predstavuje najmenšiu hmotnosť, ktorú je na váhe možné presne odvážiť. Netreba si ju mýliť s dielikom stupnice d; ten udáva odčítateľnosť, ktorá predstavuje najmenší merateľný rozdiel v hmotnosti. Minimálna hmotnosť je pre každú presnú váhu odlišná a závisí od vlastnosti váhovej cely, podmienok prostredia, umiestnenia váhy a požadovanej presnosti váženia. Pod stanovenou hodnotou minimálnej hmotnosti je neistota merania väčšia ako požadovaná presnosť a na výsledky sa preto nemožno spoľahnúť.

Mnohé presné váhy METTLER TOLEDO preto disponujú funkciou známou ako MinWeigh. Funkcia MinWeigh monitoruje hmotnosť vzoriek pridaných na váhu. Ak je hmotnosť vzorky nižšia ako minimálna hmotnosť, hodnota sa zobrazí červenými číslicami a hmotnosť sa nezaznamená. Funkciu MinWeigh musí nastaviť certifikovaný technik.

Minimálna hmotnosť
Minimálna hmotnosť

Ako možno preniesť výsledky presného váženia do osobného alebo iného počítača?

Presné váhy od spoločnosti METTLER TOLEDO umožňujú jednoduchý prenos údajov bez potreby ďalšieho softvéru. Presná váha musí byť predovšetkým pripojená k PC, a to buď cez rozhranie RS232, alebo cez pripojenie USB.

 • Na presných váhach úrovne Advance a Standard je potrebné aktivovať funkciu PC Direct. Stačí stlačiť tlačidlo Print (Tlač) a výsledky váženia sa prenesú do excelovej tabuľky alebo wordového dokumentu.
 • Na presných váhach radu Excellence treba aktivovať funkciu HID (nechať na mieste kurzora). Potom jednoducho stlačte položku Add result (Pridať výsledok) na displeji váhy a výsledok váženia sa prenesie priamo do excelovej tabuľky alebo wordového dokumentu.

Ak potrebujete pokročilejšie možnosti správy údajov, môžeme vám ponúknuť špecializovaný softvér:

 • Náš počítačový program EasyDirect™ poskytuje rozšírené možnosti správy údajov pre presné váhy radu Advanced a Standard vrátane exportu do súboru CSV, štatistických výpočtov a kontroly výsledkov.
 • Laboratórny softvér LabX® ponúka možnosti pokročilej správy údajov a analýzy výsledkov pre presné váhy radu Excellence. LabX je vysoko flexibilné riešenie centralizovanej správy údajov, úloh, prístrojov a používateľov a pomôže vám plniť požiadavky predpisu 21 CFR, časť 11 a požiadavky na integritu dát podľa rámca ALCOA+.

Je potrebné kalibrovať presnú váhu?

Kalibrácia je posúdenie výkonnosti váhy. Potreba kalibrovať presnú váhu závisí od toho, kde sa táto váha používa a či sa na jej používanie vzťahujú nejaké predpisy. V niektorých regulovaných prostrediach je kalibrácia nevyhnutá na overenie, či váha pracuje podľa požadovaných parametrov. Kalibráciu váhy vykonávajú autorizovaní servisní technici, pričom používatelia váhy zas vykonávajú jej pravidelné skúšky. Pravidelné skúšanie je dôležité, lebo pomáha odhaliť odchýlky výkonnosti váhy, ktoré môžu časom viesť k nevyhovujúcim výsledkom. Prečítajte si viac o kalibrácii váh.

Aký je rozdiel medzi presnou váhou a analytickou váhou?

Presná váha zvyčajne ponúka odčítateľnosť na 0 – 3 desatinných miest (1 g až 1 mg), zatiaľ čo analytická váha má zo svojej definície odčítateľnosť aspoň na 4 desatinné miesta (0,1 mg).

Aké typy presných váh sú k dispozícii?

Spoločnosť METTLER TOLEDO ponúka mnoho typov presných váh, ktoré možno všeobecne kategorizovať nasledovne:

 1. S veľkou plošinou
  • Presné váhy s veľkou váhovou plošinou na váženie ťažkých a objemných predmetov.
  • Odčítateľnosť: 1 g – 1 mg
  • Desatinné miesta: 0 – 3
  • Rozsah váživosti: 10,1 kg – 64,1 kg
  • Vážiaca miskaobdĺžniková miska SmartPan (veľká)
 2. S malou plošinou
  • Presné váhy s malou váhovou plošinou na váženie menších predmetov so štandardnou hmotnosťou.
  • Odčítateľnosť: 1 g – 1 mg
  • Desatinné miesta: 0 – 3
  • Rozsah váživosti: 310 g – 10,1 kg
  • Vážiaca miska: obdĺžniková miska SmartPan
 3. Vysokovýkonné s veľkou plošinou
  • Výberové, presné hmotnostné komparátory s výnimočnou opakovateľnosťou pri vyššej váživosti.
  • Odčítateľnosť: 1 mg
  • Desatinné miesta: 3
  • Rozsah váživosti: 26,1 kg – 64,1 kg
  • Vážiaca miska: LevelMatic (veľká)
 4. Vysokovýkonné s malou plošinou (dodávajú sa s krytom proti prúdeniu vzduchu) 
  • Výberové, presné hmotnostné komparátory s výnimočnou opakovateľnosťou pri vyššej váživosti.
  • Odčítateľnosť: 0,1 mg
  • Desatinné miesta: 3 – 4
  • Rozsah váživosti: 2,3 kg – 10,1 kg
  • Vážiaca miska: LevelMatic (malá)
 5. S krytom proti prúdeniu vzduchu
  • Presné váhy s vyššou odčítateľnosťou na váženie ľahších predmetov.
  • Odčítateľnosť: 1 mg – 0,1 mg
  • Desatinné miesta: 3 – 4
  • Rozsah váživosti: 101 g – 5,1 kg
  • Vážiaca miska: okrúhla/štvorcová miska SmartPan (malá)
 6. Prenosné
  • Ľahké presné váhy, ktoré možno jednoducho premiestňovať na miesto, kde potrebujete vážiť, a dokážu fungovať na batériu.
  • Odčítateľnosť: 100 mg – 10 mg
  • Desatinné miesta: 1 – 2
  • Rozsah váživosti: 220 g – 6,2 kg
  • Vážiaca miska: okrúhla