Vzdelanie & verejná sféra - METTLER TOLEDO

Vzdelanie & verejná sféra

Hlavný cieľom je jednoduché používanie meracích prístrojov. Riešenia METTLER TOLEDO pokrývajú základné potreby merania v oblasti chemického a vedeckého vzdelávania a možno ich rozšíriť do sofistikovaných automatizovaných systémov pre základný výskum a počítačové riešenia.