Aplikácie pre odpadovú vodu - METTLER TOLEDO

Aplikácie pre odpadovú vodu

Riadenie odpadovej vody získava na dôležitosti z dôvodu prevencie pred znečistením životného prostredia a splnenia náročných legislatívnych požiadaviek. Presné merania pH, O2, vodivosti a zákalu sú kritické v modernej úprave odpadovej vody. METTLER TOLEDO ponúka spoľahlivé, ekonomicky efektívne riešenia na riadenie priemyselných odpadov. 

Aplikácie pre odpadovú vodu
Aplikácie pre odpadovú vodu
Presné meranie pH a vodivosti je dôležité pre určovanie stavu neupravenej odpadovej vody, na riadenie dávkovania chemikálií v procese neutralizácie a ostatných potrebných chemických krokov v procese úpravy odpadovej vody, ako aj na sledovanie kvality výsledku čistenia odpadových vôd. Systémy na meranie O2 zabezpečujú spoľahlivé meranie koncentrácie v biologickej úprave priemyselných odpadových vôd aj v extrémnych podmienkach. Procedúry úpravy odpadovej vody vyžadujú aj meranie suspendovaných pevných látok a zákal je kľúčovým parametrom pre monitorovanie rôznych stupňov procesu úpravy odpadovej vody.

Publikácie na stiahnutie

Brožúry

Process Analytical Solutions - Optimizing Pharmaceutical Processes
Production processes and Purified Water quality can be assured through monitoring analytical parameters. For every stage of the manufacture of pharmac...

Časopisy

Microelectronics Newsletter
Perspectives in Liquid Process Analytics. Below to this section you can find the Microelectronics Newsletter" in English for download in pdf-format. F...
"Power Generation Newsletter" - N° 20 to 24
Perspectives in Pure Water Analytics. Below to this section you can find the latest "Power Generation News" for download in pdf-format. For more infor...
Pulp and Paper Newsletter - N° 20 to 24
Perspectives in Liquid Process Analytics. Below to this section you can find the latest "Pulp & Paper News" in English for download in pdf-format. F...
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.