Aplikácie procesnej analytiky - METTLER TOLEDO

Aplikácie procesnej analytiky

Od prípravy vody cez priemyselné výrobné procesy až po spracovanie odpadových vôd

Procesná analytika pripravuje riešenia na analytické meranie pre priemyselné výrobné procesy. Divízia pozostáva z dvoch hospodárskych jednotiek: Ingold a Thornton. Obe sú medzinárodne uznávaným lídrami, každá na svojom trhu a vo svojej technologickej oblasti.


Ingold
je svetovým lídrom v oblasti riešení na meranie pH, rozpustenéhoplynného kyslíka, rozpusteného CO2, vodivostizákalu pre systémy analytického merania v chemickom, biotechnologickom, farmaceutickom, potravinárskom a nápojovom priemysle. Zameriava sa najmä na vysokokvalitné meranie týchto parametrov na výrobných linkách v náročných chemických procesoch a v hygienických a sterilných aplikáciách.

Thornton je lídrom v oblasti monitorovacích prístrojov na čistú a ultra čistú vodu do polovodičových, mikroelektronických, energetických, farmaceutických a biotechnologických aplikácií. Zameriava sa najmä na v linke integrované meranie vodivosti, merného odporu, celkového obsahu organického kyslíka, rozpusteného kyslíka a ozónu pri určovaní a regulácii čistoty vody.

Aplikácie procesnej analytiky
M800 Transmitter

Táto stránka nie je optimalizovaná pre Váš prehliadač. Zvážte prosím použitie iného prehliadača alebo upgradujte svoj prehliadač na najnovšiu verziu pre lepšie zobrazenie.