Aplikácie procesnej analytiky - METTLER TOLEDO

Aplikácie procesnej analytiky

Od prípravy vody cez priemyselné výrobné procesy až po spracovanie odpadových vôd

Procesná analytika pripravuje riešenia na analytické meranie pre priemyselné výrobné procesy. Divízia pozostáva z dvoch hospodárskych jednotiek: Ingold a Thornton. Obe sú medzinárodne uznávaným lídrami, každá na svojom trhu a vo svojej technologickej oblasti.


Ingold
je svetovým lídrom v oblasti riešení na meranie pH, rozpustenéhoplynného kyslíka, rozpusteného CO2, vodivostizákalu pre systémy analytického merania v chemickom, biotechnologickom, farmaceutickom, potravinárskom a nápojovom priemysle. Zameriava sa najmä na vysokokvalitné meranie týchto parametrov na výrobných linkách v náročných chemických procesoch a v hygienických a sterilných aplikáciách.

Thornton je lídrom v oblasti monitorovacích prístrojov na čistú a ultra čistú vodu do polovodičových, mikroelektronických, energetických, farmaceutických a biotechnologických aplikácií. Zameriava sa najmä na v linke integrované meranie vodivosti, merného odporu, celkového obsahu organického kyslíka, rozpusteného kyslíka a ozónu pri určovaní a regulácii čistoty vody.

Aplikácie procesnej analytiky
M800 Transmitter

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.