Senzorji raztopljenega kisika, CO₂ in ozona
 
Meni
Senzorji in sonde za raztopljeni kisik, CO2 in ozon

Senzorji raztopljenega kisika, CO₂ in ozona

Visokozmogljive linijske sonde za natančne meritve

Pogosta vprašanja glede raztopljenega kisika, raztopljenega ogljikovega dioksida in raztopljenega ozona

Kaj je raztopljeni kisik (O2)?Raztopljeni kisik je raven prostega, nesestavljenega kisika, ki je prisoten v vodi ali drugi tekočini.Zakaj je potreb...

Kaj je raztopljeni kisik (O2)?

Raztopljeni kisik je raven prostega, nesestavljenega kisika, ki je prisoten v vodi ali drugi tekočini.

Zakaj je potrebno merjenje raztopljenega kisika?

Ustrezna raven kisika je pomembna pri številnih postopkih v biotehnologiji, farmaciji, živilstvu, kemični proizvodnji ter pri obdelavi vode in primarne vode. Linijsko merjenje za spremljanje raztopljenega kisika je ključno za optimizacijo proizvodnega donosa in kakovosti, znižanje stroškov ter zagotavljanje varnosti postopkov.

Kaj je merilnik raztopljenega kisika?

Merilnik raztopljenega kisika METTLER TOLEDO neprekinjeno meri raven raztopljenega kisika v vodi ali drugi tekočini v realnem času. Koncentracija raztopljenega kisika je podana v relativnih vrednostih, kot so odstotek nasičenosti, volumski odstotek, odstotek raztopljenega kisika in delci na milijon, ali absolutnih vrednostih, kot so mg/l in mmol/l, odvisno od vrste uporabe in panoge. Senzorji raztopljenega O2 z najnaprednejšo optično tehnologijo vključujejo natančno merjenje sledi z majhno potrebo po vzdrževanju.

Kako deluje merilnik raztopljenega kisika?

METTLER TOLEDO ponuja dve vrsti senzorja kisika: amperometrične in optične.

Amperometrični: senzor raztopljenega kisika uporablja za plin prepustno membrano, s katero loči vzorec od elektrokemične celice v notranjosti senzorja. Kisik se razprši po membrani sorazmerno z delnim tlakom kisika v tekočini na zunanji strani senzorja. Katoda in anoda v notranjosti sonde sta polarizirani z napetostjo, ki omogoča elektrokemično reakcijo kisika. Med oksidacijo anode je raven kisika ob katodi nižja, pri čemer nastaja majhen tok sorazmerno s količino kisika, ki reagira. Poleg tega senzor raztopljenega kisika uporablja temperaturno vrednost, s katero signal delnega tlaka kisika pretvori v vrednost koncentracije raztopljenega kisika tako, da spremenljivo topnost kisika kompenzira s temperaturo.

Optični: sonde raztopljenega kisika, ki za merjenje uporabljajo optično tehnologijo, vsebujejo sloj, občutljiv na kisik, ki lahko fluorescira. Ta sloj vpija svetlobo, ki jo oddaja dioda v notranjosti senzorja, nato pa se svetloba sprošča kot fluorescenca. Količina fluorescence je odvisna od ravni kisika, prisotnega v mediju vzorca.

Kako je mogoče kalibrirati senzor raztopljenega kisika?

Vsak merilnik raztopljenega kisika ima svoj naklon in izhodiščno točko. Obe vrednosti se lahko spremenita. Za zagotovitev izjemno natančnega merjenja senzorja raztopljenega kisika je treba kalibracijo izvesti po vsaki zamenjavi nadomestnih delov senzorja. Kalibracijo senzorja raztopljenega kisika je mogoče izvesti kot 1- ali 2-točkovno kalibracijo. Pri 1-točkovni kalibraciji je običajni medij kalibracije zrak, pri 2-točkovni kalibraciji pa je treba dodatno uporabiti plin z 0 % kisika, kar je običajno čisti dušik.

Kaj je raztopljeni ogljikov dioksid (CO2)?

Raztopljeni ogljikov dioksid je količina CO2, prisotnega v vodi ali drugi tekočini.

Ogljikov dioksid je običajno v plinasti obliki, zato je linijsko merjenje ogljikovega dioksida v postopkih merjenje tlaka, ki ga povzroči ogljikov dioksid v plinu ali tekočini, v kateri je raztopljen.

Kako je mogoče izmeriti raztopljeni CO2?

Raztopljeni ogljikov dioksid je mogoče izmeriti s senzorjem raztopljenega ogljikovega dioksida.

Vrednost raztopljenega CO2 je izražena v različnih enotah, odvisno od vrste uporabe in panoge.

Kaj je senzor raztopljenega CO2?

Senzor raztopljenega ogljikovega dioksida je analitični senzor, ki meri raztopljen ogljikov dioksid. Sonde raztopljenega CO2 podjetja METTLER TOLEDO zagotavljajo natančne sprotne podatke, ki omogočajo boljše razumevanje postopkov kritične fermentacije in celične kulture. Podatki, izmerjeni s senzorjem raztopljenega CO2, omogočajo vpogled v celični metabolizem in druge spremembe v bioreaktorju.

Kako deluje senzor raztopljenega CO2?

Sonda raztopljenega CO2 podjetja METTLER TOLEDO omogoča linijsko merjenje in sproti podaja vrednosti CO2 na podlagi tehnologije po Severinghausovem načelu, ki uporablja korelacijo med raztopljenim ogljikovim dioksidom in vrednostjo pH tekočine. Zaznavalna elektroda je izboljšana elektroda za merjenje pH, ki je od merilnega medija ločena z membrano, ki vsebuje elektrolit in prepušča plin. CO2 se razprši po membrani in elektrolitu v notranjosti senzorja raztopljenega ogljikovega dioksida, kjer se uravnoteži z bikarbonatnimi ioni in spremeni vrednost pH. Relativna sprememba vrednosti pH elektrolita je nato izmerjena z izboljšano elektrodo za merjenje pH in povezana s CO2.

Kako je mogoče kalibrirati senzor raztopljenega CO2?

Kalibracijo sonde raztopljenega CO2 je mogoče izvesti v dveh korakih. V prvem koraku se izvede kalibracija elektrode za merjenje pH v pufru pH brez ohišja membrane. V tem koraku se kalibrirata naklon in izhodiščna točka elektrode za merjenje pH. Drugi korak kalibracije senzorja raztopljenega CO2, ki ga imenujemo kalibracija postopka, je treba izvesti po sterilizaciji. S tem korakom kalibracije se popravi manjša odstopanja elektrode za merjenje pH po sterilizaciji.

Kaj je raztopljeni ozon?

Ozon je plin z močnim oksidacijskim učinkom, ki se ga doda v vodo ali se ustvari v vodi prek elektrolize. Raztopljeni ozon se zelo hitro povrne v neškodljiv kisik, odvisno od temperature in vrednosti pH vode, zato ga je treba ustvariti in meriti v neposredni bližini postopka.

Kako je mogoče izmeriti raztopljeni ozon?

Raztopljeni ozon je mogoče izmeriti s senzorjem raztopljenega ozona.

Kaj je senzor raztopljenega ozona?

Senzor raztopljenega ozona je analitični senzor, ki meri raztopljeni ozon.

Kako deluje senzor raztopljenega ozona?

Senzor raztopljenega ozona uporablja za plin prepustno membrano, s katero loči vzorec od elektrokemične celice v notranjosti senzorja. Ozon se razprši po membrani sorazmerno z delnim tlakom ozona na zunanji strani senzorja raztopljenega ozona. Katoda (elektroda, iz katere običajni tok zapusti polarizirano električno napravo) in anoda (elektroda, iz katere običajni tok teče v polarizirano električno napravo) v notranjosti sonde sta polarizirani z napetostjo, ki omogoča elektrokemično reakcijo ozona. Med oksidacijo anode je raven ozona ob katodi nižja, pri čemer nastaja majhen tok sorazmerno s količino ozona, ki reagira. Katodo obdaja zaščitna elektroda. Poleg tega senzor raztopljenega ozona uporablja temperaturno vrednost, s katero signal delnega tlaka ozona pretvori v vrednost koncentracije raztopljenega ozona tako, da spremenljivo topnost ozona kompenzira s temperaturo.

Kako je mogoče kalibrirati senzor raztopljenega ozona?

Kalibracija senzorja raztopljenega ozona omogoča izračun novih konstant kalibracije za senzor (izhodiščni tok in naklon), zato je treba postopek kalibracije izhodiščnega toka in naklona izvesti s senzorjem raztopljenega ozona.

Za večino namenov uporabe se uporabljata zrak ali voda brez vsebnosti ozona, kar omogoča najbolj zanesljivo merilo za kalibracijo izhodiščnega toka.


Portable Dissolved Oxygen Meter
Senzorji raztopljenega kisika
Senzorji raztopljenega CO2

Portable Dissolved Oxygen Meter

Linijski senzor raztopljenega kisika

Senzor CO2 | Sonda za ogljikov dioksid

Portable DO meter for at-line ppb-level sampling or as a temporary on-line solution. Uses optical dissolved oxygen measurement for stable, accurate results.
Visoko zmogljivi optični in polarografski senzorji raztopljenega kisika za uporabo v kemični, farmacevtski, elektro in živilski industriji, mikroelektroniki ter pri postopkih s čisto in odpadno vodo.
Linijsko merjenje raztopljenega CO₂ za optimiziranje proizvodnje in vzdrževanje kakovosti v biotehnični oziroma farmacevtski industriji ter proizvodnji pijač.
Mobile oxygen measurement solution
Easy and intuitive touchscreen operation
IP67 enclosure resists wet environments
Cleanable flow-through design for at-line sampling
Stores data for up to 99 measurements points
Zaznavanje najnižje ravni DO od 0,1 ppb do nasičenosti
Najvišja stopnja natančnosti in nezahtevno vzdrževanje
Možnost sterilizacije in odpornost na ponavljajoče postopke CIP
Na voljo so modeli za uporabo v higienske namene
Napovedna diagnostika s pametnim upravljanjem senzorjev (ISM)
Sprotno spremljanje CO₂ pri fermentaciji
Odpravljanje izzivov in stroškov vzorčenja
Popolna sledljivost podatkov za skladnost z regulativnimi zahtevami
Vgrajen števec ciklusov SIP, CIP in avtoklaviranja
Izdelan iz materialov, ki jih odobri FDA
Senzor raztopljenega ozona | pureO3
Single Use pH Sensors
Pripomočki s tehnologijo Intelligent Sensor Management (ISM)

Senzor raztopljenega ozona | pureO3

Single-use Dissolved Oxygen Sensors

Pripomočki s tehnologijo Intelligent Sensor Management (ISM)

Senzor raztopljenega ozona je analitični instrument, zasnovan za konstantno spremljanje ozona v čisti vodi. Tehnologija Intelligent Sensor Management (ISM), ki je na voljo v senzorju raztopljenega ozo...
Single-use oxygen sensors utilize optical spot technology for measuring dissolved oxygen in bioprocessing applications that use single-use bags. METTLER TOLEDO single-use DO sensors are designed to be...
Pripomočki ISM, kot je programska oprema ali rešitev za prenos, vam omogočajo popolno izkoriščanje prednosti tehnologije ISM.
Hitro odzivanje ozona sledi procesom razkuževanja
Preprosto vzdrževanje s snemljivo membrano
Natančno merjenje ozona do zadnjega delca na milijardo
Napovedno vzdrževanje in najdaljši čas delovanja
Hiter zagon s tehnologijo »priklopi in izmeri«
Designed for 1" Eldon James port disc
Suitable for use in a wide range of applications
Long-term measurement stability
Ideal for welding to bag stock
Senzorje kalibrirajte izven procesa
Nadzirajte zgodovino, diagnostiko in inventar senzorjev
Enostavno preverjanje sistema s simulatorji senzorjev
Povežite senzorje z računalnikom ali mobilnikom
Portable Dissolved Oxygen Meter

Portable DO meter for at-line ppb-level sampling or as a temporary on-line solution. Uses optical dissolved oxygen measurement for stable, accurate results.

Senzorji raztopljenega kisika

Visoko zmogljivi optični in polarografski senzorji raztopljenega kisika za uporabo v kemični, farmacevtski, elektro in živilski industriji, mikroelektroniki ter pri postopkih s čisto in odpadno vodo.

Senzorji raztopljenega CO2

Linijsko merjenje raztopljenega CO₂ za optimiziranje proizvodnje in vzdrževanje kakovosti v biotehnični oziroma farmacevtski industriji ter proizvodnji pijač.

Senzor raztopljenega ozona | pureO3

Senzor raztopljenega ozona je analitični instrument, zasnovan za konstantno spremljanje ozona v čisti vodi. Tehnologija Intelligent Sensor Management (ISM), ki je na voljo v senzorju raztopljenega ozo...

Single Use pH Sensors

Single-use oxygen sensors utilize optical spot technology for measuring dissolved oxygen in bioprocessing applications that use single-use bags. METTLER TOLEDO single-use DO sensors are designed to be...

Pripomočki s tehnologijo Intelligent Sensor Management (ISM)

Pripomočki ISM, kot je programska oprema ali rešitev za prenos, vam omogočajo popolno izkoriščanje prednosti tehnologije ISM.

Publikacije

Priročnik o teoriji kisika
Priročnik o natančnem merjenju raztopljenega kisika
Katalog izdelkov procesne analitike

Storitve

Preberite več o naših storitvah

+386 1 547 49 00
Pokliči servis
Čas delovanja
Podpora in popravila
Skladnost s predpisi
Kalibracija in kvaliteta
Strokovnost
Šolanja in svetovanje

Videoposnetki

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.