Analizatorji TOC in on-line spremljanje mikrobiološke kontaminacije v vodi

TOC analizatorji in analizatorji mikrobiološke kontaminacije

Sprotno spremljanje TOC in mikrobne kontaminacije

on-line analizatorji skupne vsebnosti ogljika in mikrobni analizatorji so zasnovani za izboljšanje nadzora in učinkovitosti procesov s sprotnim spremljanjem onesnaženosti v vodnem sistemu. Zagotavljajo neprekinjeno merjenje vrednosti TOC vode v vašem sistemu in spremljanje mikrobiološke kontaminacije v vodnem sistemu, ki omogoča takojšnje odzivanje na onesnaženje. Ti sistemi so primerni za vode v farmacevtski industriji, kemične cikle v elektrarnah in zelo čiste vode v mikroelektroniki.

Pokličite za ponudbo
+386 1 547 49 02
Pokliči servis
Čas delovanja
Podpora in popravila
Zmogljivost
Vzdrževanje in optimizacija
Skladnost s predpisi
Kalibracija in kvaliteta
Strokovnost
Šolanja in svetovanje

FAQs

Kako deluje analizator TOC?

Analizatorji skupnega organskega ogljika družbe METTLER TOLEDO uporabljajo meritve UV-oksidacije in diferencialne prevodnosti za določanje organske onesnaženosti. Izjemno zmogljivi digitalni senzorji prevodnosti prevodnost izmerijo pred in po izpostavljenosti vzorca vode ultravijolični svetlobi 185 nanometrov. Pri izpostavljenosti UV-svetlobi vezi razpadejo v neionske organske spojine (oksidacija), pri čemer nastajata ogljikov dioksid in voda. Pri tem se nato ustvari ogljikova kislina, ki razpade v ionske prevodne zvrsti. Povečanje prevodnosti po oksidaciji je neposredno sorazmerno z izmerjenimi ravnmi TOC.

Če merimo prevodnost, zakaj potrebujemo analizator TOC?

Merjenje prevodnosti je primerno za prepoznavanje ionske kontaminacije, vendar na splošno so organski kontaminanti neionski. Zato jih ne morete zaznati z običajnimi meritvami prevodnosti in potrebujete TOC analizator, ki zagotovi ustrezno merjenje organske kontaminacije.

Kje v vodnem sistemu naj izvedem merjenje TOC?

Analizatorji TOC se običajno uporabljajo za merjenje celotnega postopka prečiščevanja vode in na določenih točkah v procesu uporabe vode. Pomembnejše aplikacije, kjer je lahko uporaba analizatorja TOC še posebej koristna, so:

  • Spremljanje učinkovitosti membrane po povratni osmozi
  • Spremljanje obstojnosti in učinkovitosti smole po deionizaciji
  • Ohranjanje nizke ravni organskih snovi po skladiščenju v rezervoarjih s čisto vodo po končnem loščenju
  • Ohranjanje nizke ravni organskih snovi pred povratkom vode med recikliranjem in ponovnim pridobivanjem
  • Spremljanje učinkovitosti UV-svetlobe po uničenju vsebnosti TOC pri prečiščevanju vode
  • Zagotavljanje končne kakovosti vode pred vodi za distribucijo na mesta uporabe

Kako se uporaba analizatorja mikrobiološke kontaminacije družbe METTLER TOLEDO razlikuje od izvajanja rednih meritev s štetjem kolonij?

V primerjavi z on-line meritvami, ki so na voljo za druge parametre, ki jih zahtevajo farmakopejski predpisi, lahko analiza mikrobiološke kontaminacije s štetjem kolonij izjemno upočasni vaš proces. Te laboratorijske metode merjenja so prisotne že več kot stoletje, sam postopek pa se ni veliko spremenil. Vzorec vode pustimo na krožniku z agarjem pet ali več dni in nato preštejemo število kolonijskih enot (CFU). Ta metoda ni samo počasna, ampak tudi zagotavlja le vpogled v kakovost vode sistema v trenutku odvzema vzorca. 

Z on-line analizatorjem mikrobiološke kontaminacije je in-line zaznavanje hitrejše od laboratorijskih metod; zato lahko pri nepričakovanem povečanju mikrobiološke kontaminacije v vodi hitreje spremenite postopek. To zagotavlja sprotne podatke v realnem času in s tem tudi celostno sliko biološkega onesnaževanja v vodnih sistemih.

Družba METTLER TOLEDO priporoča uporaba analizatorja mikrobiološke kontaminacije skupaj s štetjem kolonij in ne kot nadomestilo štetja kolonij.

Katere različne vrste vode se uporabljajo v farmacevtski proizvodnji?

V farmacevtski proizvodnji se uporablja več različnih vrst vode. V vsaki od njih je treba spremljati ustrezne vrednosti TOC vode in mikrobiološke kontaminacije. Vsaka vrsta se uporablja v različnih korakih v procesu in zajema različne specifikacije čistosti. Prečiščena voda (PW) je voda, ki je bila obdelana z namenom zmanjševanja nečistoč na nizko raven. Voda za injiciranje (WFI) je voda, ki se uporablja kot pomožna snov pri proizvodnji parenteralnih zdravil. Izjemno čista voda (UPW) je voda, ki je bila prečiščena do izjemno nizkih ravni nečistoč in ki mora izpolnjevati izredno stroge zahteve glede specifikacij.