Analizatorji TOC in sprotno zaznavanje mikrobov
 
Meni
Analizatorji TOC in zaznavanje mikrobov

Analizatorji TOC in sprotno zaznavanje mikrobov

Sprotno zaznavanje mikrobne kontaminacije in skupnega organskega ogljika (TOC) na proizvodni liniji

Analizator TOC in analizator za zaznavanje mikrobov – pogosta vprašanja

Zagotavljanje skladnosti vode, ki jo uporabljate v proizvodnji in procesih, s proizvodnimi standardi in zakonskimi predpisi je ključnega pomena za ...

Zagotavljanje skladnosti vode, ki jo uporabljate v proizvodnji in procesih, s proizvodnimi standardi in zakonskimi predpisi je ključnega pomena za upravljanje. Z uporabo ustrezne opreme na in ob proizvodni liniji lahko nadomestite zamudno, drago ter napakam podvrženo ročno vzorčenje. Ključni meritvi, povezani z organsko kontaminacijo, sta biološka onesnaženost in skupni organski ogljik. METTLER TOLEDO ponuja širok nabor linijskih senzorjev za neprekinjeno merjenje in analize skupnega organskega ogljika ter analizatorjev ob liniji za zaznavanje mikrobov v povezavi z merjenjem biološke onesnaženosti.

Kaj je skupni organski ogljik?

Skupni organski ogljik (ali TOC) je meritev vseh organskih kontaminantov v vodnem sistemu. Je eden od indikatorjev kakovosti vode v farmacevtski proizvodnji, proizvodnji polprevodnikov in proizvodnji energije.

Zakaj je treba meriti skupni organski ogljik v vodi?

Merjenje skupnega organskega ogljika v vodi je pomembno zaradi tega, ker lahko visoke ravni tega ogljika v vodi poslabšajo učinkovitost sistemov za prečiščevanje vode, kontaminirajo serije, zmanjšajo izkoristke proizvodnje in poškodujejo opremo.

Opravljam že meritve prevodnosti; zakaj bi bilo treba meriti tudi TOC?

Merjenje prevodnosti je primerno za prepoznavanje ionske kontaminacije, vendar na splošno so organski kontaminanti neionski. Zaradi tega jih ni mogoče zaznati s standardnim merjenjem prevodnosti.

Kako deluje analizator skupnega organskega ogljika (TOC)?

Ravni TOC se za visoke koncentracije (več kot 1 delec na milijardo) običajno merijo zunaj linije (v laboratoriju), za koncentracije manj kot 1 delec na milijardo pa na liniji. Linijsko zaznavanje poteka hitreje kot laboratorijske metode. Zaradi tega lahko pri nepričakovanem povečanju ravni TOC spremembe v postopek vnesete hitreje.

Analizator TOC družbe METTLER TOLEDO uporablja meritve z UV-oksidacijo in diferencialno prevodnostjo. Izjemno zmogljivi digitalni senzorji prevodnosti prevodnost izmerijo pred in po izpostavljenosti vzorca vode ultravijolični svetlobi 185 nanometrov. Pri izpostavljenosti UV-svetlobi vezi razpadejo v neionske organske spojine (oksidacija), pri čemer nastajata ogljikov dioksid in voda. Pri tem se nato ustvari ogljikova kislina, ki razpade v ionske prevodne zvrsti. Povečanje prevodnosti po oksidaciji je neposredno sorazmerno z izmerjenimi ravnmi TOC.

Kje je treba meriti TOC?

Analizatorji TOC se običajno uporabljajo za opravljanje meritev skozi postopek prečiščevanja vode in na določenih točkah v procesu uporabe vode. Ključni načini uporabe zajemajo naslednje:

  • Spremljanje učinkovitosti membrane po povratni osmozi
  • Spremljanje obstojnosti in učinkovitosti smole po deionizaciji
  • Ohranjanje nizke ravni organskih snovi po skladiščenju v rezervoarjih s čisto vodo po končnem loščenju
  • Ohranjanje nizke ravni organskih snovi pred povratkom vode med recikliranjem in ponovnim pridobivanjem.
  • Spremljanje učinkovitosti UV-svetlobe po uničenju vsebnosti TOC pri prečiščevanju vode
  • Zagotavljanje končne kakovosti vode pred vodi za distribucijo na mesta uporabe

Kaj je biološka onesnaženost?

Biološka onesnaženost je število bakterij na nesterilni površini. V povezavi z vodo se običajno omenja mikrobna kontaminacija, ki je meritev bakterij v vodi. Predpisi glede mikrobne kontaminacije se bistveno razlikujejo glede na uporabo vode za analiziranje. Za odpadno in farmacevtsko vodo na primer veljajo zelo različne zahteve za odpravljanje mikrobne kontaminacije.

Kako izmerim mikrobno kontaminacijo vode?

Obstajajo številni načini merjenja mikrobne kontaminacije vode, USP pa za farmacevtske vode priporoča posebne načine merjenja. Običajno se uporabljajo metode s štetjem plošč, ki pa so podvržene napakam, postopek pridobivanja rezultatov pa lahko traja 5–7 dni. Poleg tega štetje plošč zahteva ustvarjanje kolonijske enote (CFU), ki pomeni oceno skupnega števila bakterij v vzorcu. Drug način merjenja mikrobne kontaminacije v vodi se izvaja na podlagi lasersko inducirane fluorescentne svetlobe z analizatorjem mikrobne kontaminacije. S tem se izmeri skupno število celic v vzorcu. Sistemi, ki uporabljajo tovrstno tehnologijo, omogočajo sprotno spremljanje mikrobne kontaminacije v farmacevtskih vodah ob liniji s prepoznavanjem samofluorescentnih enot (AFU).

Kaj so samofluorescentne enote?

Samofluorescentne enote so posamezni mikroorganizmi, zaznani v celicah na mililiter. 7000RMS osvetli vzorec z laserjem, ki ustvari fluorescenco metabolitov (NADH in riboflavin), prisotnih v vseh bakterijah. Hkrati s tem se na podlagi meritev z razprševanjem Mie določi velikost delca, osvetljenega z laserjem. 7000RMS na podlagi algoritmov in obdelave vzorcev analizira spekter fluorescentne svetlobe in velikost delca ter ugotovi, ali je mikroorganizem prisoten. Če je prisoten, je označen kot AFU.

Katere različne vrste vode se uporabljajo v farmacevtski proizvodnji?

V farmacevtski proizvodnji se uporablja več različnih vrst vode. Vsaka vrsta se uporablja v različnih korakih v procesu in zajema različne specifikacije čistosti. Nekatere najpogostejše specifikacije:

  • Prečiščena voda (PW): voda, ki je bila obdelana z namenom zmanjševanja nečistoč na nizko raven
  • Voda za injiciranje (WFI): voda, ki se uporablja kot pomožna snov pri proizvodnji parenteralnih zdravil
  • Izjemno čista voda (UPW): voda, ki je bila prečiščena do izjemno nizkih ravni nečistoč in ki mora izpolnjevati izredno stroge zahteve glede specifikacij. Prevodnost UPW je 0,055 µS/cm pri 25 ºC (18,2 MOhm)

Analizator za zaznavanje mikrobov 7000RMS
On-line TOC Analyzer
Prenosni analizatorji TOC

Analizator za zaznavanje mikrobov 7000RMS

On-Line TOC Analyzer

Prenosni analizatorji TOC

Analizator 7000RMS omogoča takojšnje, sprotno spremljanje mikrobne kontaminacije za večji nadzor nad procesi in manjše tveganje za izpust onesnažene vode.
On-line TOC analyzers offer uninterrupted monitoring of total organic carbon levels for a range of water purity levels. With real-time results, continuous TOC analyzers allow for immediate, preventati...
Preverjena tehnologija neprekinjenega merjenja v prenosnem analizatorju TOC zagotavlja najkrajši odzivni čas. Dragoceno in priročno orodje za diagnostiko vodnih sistemov.
Večji nadzor nad procesi in učinkovitostjo proizvodnje
Nadzor kakovosti izdelkov z izjemno občutljivo tehnologijo
Zmanjšanje števila napak pri vzorčenju in znižanje stroškov
Hitro odzivanje ob onesnaženju
Optimizacija pogostosti in učinkovitosti prečiščevanja
Never miss an excursion with real-time measurement
Ensure compliance with global pharmacopeias
Monitor and record TOC levels for audit compliance
Versatile detection from ppm to sub-ppb levels
Easy-to-maintain with no moving parts or solutions
Skrajšajte čas vzorčenja za 75 %
Preprosto zajemanje podatkov in analiza prek vrat USB
Skladnost z globalnimi farmakopejami
Črpalni modul za skupni organski ogljik

Črpalni modul za skupni organski ogljik

Zagotavlja visoko stabilen, merjen pretok tehnološke vode do senzorja skupnega organskega ogljika za zanesljivo in dosledno učinkovitost merjenja skupnega organskega ogljika.
Primerno za sisteme, v katerih prenizek sistemski tlak ne omogoča
ustreznega pretoka skozi senzor skupnega organskega ogljika
Za nizkotlačne sisteme, v katerih lahko sistemski tlak med delovanjem niha
Analizator za zaznavanje mikrobov 7000RMS

Analizator 7000RMS omogoča takojšnje, sprotno spremljanje mikrobne kontaminacije za večji nadzor nad procesi in manjše tveganje za izpust onesnažene vode.

On-line TOC Analyzer

On-line TOC analyzers offer uninterrupted monitoring of total organic carbon levels for a range of water purity levels. With real-time results, continuous TOC analyzers allow for immediate, preventati...

Prenosni analizatorji TOC

Preverjena tehnologija neprekinjenega merjenja v prenosnem analizatorju TOC zagotavlja najkrajši odzivni čas. Dragoceno in priročno orodje za diagnostiko vodnih sistemov.

Črpalni modul za skupni organski ogljik

Zagotavlja visoko stabilen, merjen pretok tehnološke vode do senzorja skupnega organskega ogljika za zanesljivo in dosledno učinkovitost merjenja skupnega organskega ogljika.

Publikacije

Povečajte natančnost, produktivnost in donosnost naložbe

S sprotnim spremljanjem mikrobne kontaminacije vam ne uide nobena bakterija
Vodnik o vodi za farmacevtsko industrijo
Katalog izdelkov procesne analitike

Storitve

Povečajte natančnost, produktivnost in donosnost naložbe

+386 1 547 49 00
Pokliči servis
Čas delovanja
Podpora in popravila
Zmogljivost
Vzdrževanje in optimizacija
Skladnost s predpisi
Kalibracija in kvaliteta
Strokovnost
Šolanja in svetovanje

Videoposnetki

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.