Analizatorji natrija, silicija in kloridov/sulfatov
 
Meni
Analizatorji natrija, silicija in kloridov/sulfatov

Analizatorji natrija, silicija in kloridov/sulfatov

Zanesljivi procesni analizatorji s samodejnim kalibriranjem

Analizatorji natrija, silicija in kloridov/sulfatov (pogosta vprašanja)

Učinkovit in zanesljiv nadzor nizke koncentracije različnih nečistoč v postopkih obdelave s čisto vodo je ključnega pomena za mikroelektroniko in k...

Učinkovit in zanesljiv nadzor nizke koncentracije različnih nečistoč v postopkih obdelave s čisto vodo je ključnega pomena za mikroelektroniko in kemične postopke v napajalnem ciklu. METTLER TOLEDO nudi širok nabor analizatorjev natrija, silicija in kloridov/sulfatov, ki uporabljajo industrijsko preizkušeno tehnologijo z inovativnimi pristopi za zagotavljanje čistosti vode, da bi zmanjšali korozijo in izboljšali storilnost pri proizvodnih postopkih z vodo.

Kaj je analizator natrija?

Analizator natrija je vgrajen sistem za merjenje, ki zagotavlja, da voda ni kontaminirana z natrijem, ki je lahko koroziven in škodljiv v postopkih, ki potrebujejo čisto ali zelo čisto vodo. Uporabljajo se predvsem v elektrarnah za nadzorovanje kemične sestave v vodnem ciklu ali v proizvodnji mikroelektronike. Povsem samodejni vgrajeni sistemi, kot je analizator natrija 2300Na, lahko izvajajo nadzor tudi pri kontaminaciji, ki ne dosega niti ravni delcev na milijardo.

Če merimo prevodnost, zakaj bi morali meriti še natrij?

Vsebnost natrija bi bilo na splošno treba meriti poleg prevodnosti. Ker prevodnost ni specifično usmerjena, ne more ločiti med kontaminanti in kemikalijami za obdelavo vode, kot so fosfati ali amonijak. Analizator natrija je bolj specifičen in občutljiv. Zazna lahko, kdaj je treba regenerirati kationski izmenjevalnik, medtem ko prevodnost »vidi« natrij šele, ko doseže previsoke vrednosti, zaradi visoke prevodnosti čiste vode. Občutljivost analizatorja natrija je ključnega pomena, saj so kontaminanti v pari veliko bolj koncentrirani, kadar se združijo v prve kondenzirane kapljice v turbinah, kjer so zelo korozivne.

Kako deluje analizator natrija?

Analizator uporablja ionsko selektivno elektrodo, zasnovano posebej za merjenje natrija v vodi. Vzorčna voda je obdelana z reagentom, da ne čuti vpliva drugih ionov v vodi, elektroda pa izmeri koncentracijo natrija v vodi, medtem ko se pretaka v neprekinjenem toku. Analizator ima povsem samodejno kalibriranje, kar pomeni, da se v določenih časovnih razmikih izvede kalibriranje analizatorja za zagotovitev natančnosti in zanesljivosti meritev.

Kaj je analizator silicija?

Analizator silicija je sistem za sprotno merjenje, ki s kolorimetrično tehnologijo zaznava kontaminacijo čiste vode s silicijem. Nadzorovanje količine silicija v elektrarnah je ključnega pomena, saj se lahko preostanek silicija v pari posede na lopatice turbine ter s tem močno zmanjša učinkovitost lopatic turbine in poruši njihovo ravnotežje. Poleg tega je usedline tudi težko odstraniti, lahko pa povzročijo tudi razpoke in okvaro lopatic turbine. Zaradi kontaminacije vode, uporabljene v postopkih proizvodnje mikroelektronike, s silicijem lahko pride do zavrnitve izdelanega blaga

Kako deluje analizator silicija?

Za analizo vsebnosti silicija je potrebnih več meritev, kjer se vzorcu vode, vloženem v analizator, doda razne reagente, da reagirajo s silicijem v vodi. Vzorec vode se ob reakciji obarva modro, koncentracijo silicija pa sporoča intenziteta barve – več kot je silicija, temnejša je barva. Analizator zazna to spremembo barve in izračuna vsebnost silicija v vodi. Analizator ima povsem samodejno kalibriranje, kar pomeni, da se v določenih časovnih razmikih izvede kalibriranje analizatorja za zagotovitev natančnosti in zanesljivosti meritev.

Kaj je analizator kloridov in sulfatov?

Analizator kloridov in sulfatov je vgrajeni merilni sistem, ki z mikrofluidno kapilarno elektroferezo zaznava kloridne in sulfatne ione pri zelo majhnih vrednostih delcev na milijardo. Zasnovan je za pomoč obratom za proizvodnjo električne energije pri doseganju smernic glede kemične sestave v ciklih in garancijskih zahtev turbin. Omogoča merjenje sledi na ravni delcev, ki ga ni mogoče doseči z običajnimi ionsko selektivnimi analizatorji kloridov ali s kationsko prevodnostjo, ki izvaja meritev na skupku kontaminantov v vzorcu.

Zakaj je dobro uporabiti analizator sulfatov in kloridov?

Kloridni in sulfatni ioni so izjemno korozivni in lahko povzročijo nastanek vdolbin, korozijskih razpok zaradi pritiskov in drugih oblik korozije na kotlih, ceveh za proizvajanje pare in turbinah. Zahtevnejši pogoji ciklov v elektrarnah, povezani s potrebo po kompenzaciji zaradi nepredvidljivosti alternativnih energijskih virov, jih naredijo še bolj dovzetne za vdor zraka, ki lahko še poslabša pogoje za nastanek korozije. Zaradi pogostih ciklov se ustvarjajo vedno primernejši pogoji za nastanek korozije, zato je treba sprejeti ukrepe za okrepitev nadzora kemične sestave s koristnimi analitičnimi meritvami. Analizatorji za zaznavo ionov, kot je analizator 3000CS, nudijo veliko koristnejše rezultate v zvezi z ioni kot merjenje kationske in razplinjene kationske prevodnosti, kar omogoča takojšnje spremljanje in nadzorovanje kemične sestave v posameznih ciklih.

Kako deluje analizator kloridov in sulfatov?

Več vzorcev vode se vbrizga v kartušo mikrofluidne kapilare skupaj z različnimi reagenti. Ob prisotnosti elektrike se kloridni in sulfatni ioni v vzorcu začnejo pomikati proti anodi v kartuši in se med potovanjem po kapilarah ločijo. Ločeni ioni potujejo skozi prevodno celico v kapilari in iz merjenja prevodnosti se nato izračuna ustrezna koncentracija ionov.


Analizator klorida in sulfata 3000CS
Analizator natrija 2300Na
Analizator silicija 2850Si

Analizator klorida in sulfata

Analizator natrija

Analizator silicija in fosfata

Analizatorji klora in sulfata so linijske naprave, oblikovane za neprekinjeno spremljanje koncentracije klorida in sulfata v ppb v vodnem sistemu. 3000CS družbe METTLER TOLEDO je kombinacija analizato...
Analizator natrija 2300Na zagotavlja čistost vode, s čimer izboljšuje storilnost in zmanjšuje korozijo pri proizvodnih postopkih z vodo.
Analizator silicija ponuja linijske meritve, ki so ključnega pomena za zagotavljanje čistosti vode v industrijskih kemičnih postopkih v ciklih in pri nadzoru ultra čiste vode. Analizatorji silicija dr...
Vgrajeno merjenje vsakih 45 minut
Natančno 2-točkovno kalibriranje za zagotovljeno natančnost
Prikazuje koncentracijo ionov in intervale merjenja
Prepreči tveganje kontaminacije vzorcev
Zaznavanje prehajanja natrija pri vrednostih, ki ne dosegajo niti ravni delcev na milijardo
Povsem samodejno, brez poseganja osebja
Avtomatizirano kondicioniranje elektrod
Notranje preverjanje vrednosti pH omogoča manjšo porabo reagentov
Optimizirajte produktivnost z analizo silicija in PO4
Kompaktna zasnova prihrani prostor za več analitskih orodij
Poenostavite vzdrževanje z inteligentno diagnostiko
Večkratni pretoki, enoten uporabniški vmesnik
Analizator klorida in sulfata 3000CS

Analizatorji klora in sulfata so linijske naprave, oblikovane za neprekinjeno spremljanje koncentracije klorida in sulfata v ppb v vodnem sistemu. 3000CS družbe METTLER TOLEDO je kombinacija analizato...

Analizator natrija 2300Na

Analizator natrija 2300Na zagotavlja čistost vode, s čimer izboljšuje storilnost in zmanjšuje korozijo pri proizvodnih postopkih z vodo.

Analizator silicija 2850Si

Analizator silicija ponuja linijske meritve, ki so ključnega pomena za zagotavljanje čistosti vode v industrijskih kemičnih postopkih v ciklih in pri nadzoru ultra čiste vode. Analizatorji silicija dr...

Publikacije

Merjenje vsebnosti silicija omogoča zaščito drage opreme
Spremljanje vsebnosti kloridov in sulfatov za nadzor korozije
Napredno sprotno merjenje vsebnosti natrija
Katalog izdelkov procesne analitike

Storitve

+386 1 547 49 00
Pokliči servis
Čas delovanja
Podpora in popravila
Zmogljivost
Vzdrževanje in optimizacija
Strokovnost
Šolanja in svetovanje

Videoposnetki

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.