Merilnik motnosti | In-line merilnik motnosti | analizator motnosti

Merilniki motnosti/senzorji za merjenje motnosti

In-line analizatorji motnosti za spremljanje gostote delcev

Merilniki motnosti družbe METTLER TOLEDO so zasnovani za in-line merjenje motnosti v industrijskih proizvodnih procesih. Ti analizatorji motnosti omogočajo neprekinjeno merjenje motnosti za lažji nadzor procesov pri kristalizaciji, faznem ločevanju, rasti biomase (merilna celica za gostoto), filtraciji piva in drugih pomembnih aplikacijah. Nekatere merilnike motnosti je mogoče uporabljati tudi za merjenje barve.

Pokličite za ponudbo
+386 1 547 49 02
Pokliči servis
Čas delovanja
Podpora in popravila
Zmogljivost
Vzdrževanje in optimizacija
Skladnost s predpisi
Kalibracija in kvaliteta
Strokovnost
Šolanja in svetovanje

FAQs

Kaj je motnost?

Motnost je optična značilnost, ki se nanaša na stopnjo bistrosti tekočine. Stopnje motnosti je mogoče izmeriti z merilnikom motnosti. Motnost v vodi povzročajo posamezni plavajoči delci ali koloidna snov, ki sipa ali blokira prepustnost svetlobe: višja kot je koncentracija plavajočih delcev/koloidne snovi, višja je motnost. Takšni delci so običajno premajhni, da bi jih lahko zaznali s prostim očesom; ravno zaradi tega je treba merjenje motnosti opraviti z merilnikom motnosti ali analizatorjem motnosti. Najboljši način za nadziranje postopkov, ki zahtevajo natančno spremljanje motnosti, je uporaba linijskega merilnika motnosti. Linijski merilnik motnosti zagotavlja neprekinjeno merjenje motnosti, ki se lahko uporablja za namene nadzora nad postopkom. Vsakdanji primeri motnih tekočin so:

  • Mleko – vsebuje emulzijo kapljic beljakovin/maščobe in vode
  • Odpadna voda – vsebuje plavajoče delce
  • Pšenično pivo – vsebuje celice kvasovk

Kaj je merilnik motnosti?

Merilnik motnosti, imenovan tudi analizator motnosti, je sistem za merjenje koncentracije plavajočih delcev v izbranem postopku. Merilnik motnosti je običajno sestavljen iz 3 glavnih delov: senzorja motnosti, oddajnika motnosti in procesne povezave. 

Kaj vpliva na meritve motnosti?

Meritev motnosti, ki jo izmeri analizator motnosti, določa stopnjo, s katero plavajoči delci v tekočem mediju sipajo svetlobo. Na sipanje vpliva več dejavnikov:

  • Koncentracije delcev: višje koncentracije delcev povzročajo večje sipanje svetlobe in posledično višje odčitke merilnika motnosti.
  • Oblike in velikosti delcev: delci, ki so manjši od 1/10 valovne dolžine vidne svetlobe, sipajo svetlobo simetrično. Večji delci (običajno s premerom, večjim od valovne dolžine vidne svetlobe) sipajo svetlobo asimetrično. Zato je treba pri merjenju motnosti upoštevati kot sipanja.
  • Valovne dolžine svetlobe: kot je omenjeno zgoraj, je intenzivnost sipane svetlobe odvisna od velikosti delcev. Poleg tega lahko pristnost barve v tekočini zmanjša količino svetlobe, ki se meri na detektorju. Zaradi tega je treba pri merjenju motnosti upoštevati primerno valovno dolžino svetlobe.

Posledica zgornjih treh točk je ta, da je motnost kot značilno lastnost vzorca mogoče uporabljati samo v primeru, da je metoda merjenja standardizirana. V mnogih primerih uporabe v pivovarni je na primer tekočina, ki se meri, rumenkaste barve in vsebuje delce kvasovk. Zato se za namene preverjanja prehajanja skozi filter in zagotavljanja kakovosti prednje in stransko sipana svetloba meri pod kotoma 25° in 90° v primerjavi z virom svetlobe. Viri rdeče (650 nm) in modre (460 nm) svetlobe so prav tako navedeni v smernicah za spremljanje motnosti in barve.