Instrument za določanje točke kapljišča in zmehčišča | METTLER TOLEDO

Aparat za določanje točke kapljišča/zmehčišča

Samodejno določanje točke kapljišča in zmehčišča

Sistem za določanje točke kapljišča je analitski instrument, ki se uporablja za določanje točke kapljišča in točke zmehčišča snovi, kot so masti, smola, polimeri in drugo. Točka kapljišča je temperatura, ko pride do precipitacije prve kapljice staljene snovi. Točka zmehčišča je temperatura, ko staljena snov steče določeno razdaljo. Sistem za določanje kapljišča družbe METTLER TOLEDO omogoča popolnoma samodejno določanje točk kapljišča in zmehčišča.

Pokličite za ponudbo
Filter:Počisti vse

Primerjava

Advantages of the Dropping / Softening Point Apparatus

+386 1 547 49 02
Pokliči servis
Čas delovanja
Podpora in popravila
Zmogljivost
Vzdrževanje in optimizacija
Skladnost s predpisi
Kalibracija in kvaliteta
Strokovnost
Šolanja in svetovanje

FAQs

Kaj je digitalni aparat za določanje točke kapljišča?

Digitalni aparat za določanje točke kapljišča s pomočjo grelne komore in videokamere samodejno izmeri točko kapljišča in točko zmehčišča. Ta meritev je izvedena digitalno, kar znatno zmanjša vpliv upravljavca. Z natančnostjo 0,2 °C ter hitrim segrevanjem in ohlajanjem lahko meritev istočasno opravite na dveh vzorcih. Zasnova grelne komore in analiza video slike omogočata hkratno izvajanje meritev na dveh vzorcih. Sistema za določanje točke kapljišča Excellence DP70 in DP90 družbe METTLER TOLEDO se oba uporabljata kot avtomatizirana aparata za določanje točke kapljišča in zmehčišča.

Kliknite tukaj za podrobne informacije o meritvah točke kapljišča in zmehčišča

Kako deluje digitalni aparat za določanje točke kapljišča?

Sistem za določanje točke kapljišča družbe METTLER TOLEDO je prikazan v spodnjem shematskem diagramu.

Sistem deluje na osnovi grelne komore in videokamere.

Točka kapljišča in točka zmehčišča sta izmerjeni s segrevanjem vzorca. Med izvajanjem analize temperaturo uravnava grelna komora. Digitalen platinast temperaturni senzor uravnava in beleži temperaturo.

Sistemi za določanje točke kapljišča Excellence družbe METTLER TOLEDO so opremljeni z LED-svetilko z uravnoteženo belo svetlobo, ki osvetljuje preizkusni komplet, sestavljen iz čaše in držala v grelni komori. Videokamera posname odsev slike.

Pri samodejnem določanju točke kapljišča videokamera posname celoten test točke kapljišča, analiza slike pa je uporabljena za zaznavanje prve kapljice, ki uide iz vzorčne čaše in prečka virtualen bel pravokotnik, ki se nahaja pod odprtino čaše. Med postopkom zaznavanja je temperatura grelne komore izmerjena in zabeležena z ločljivostjo 0,1 °C.

Pri samodejnem določanju točke zmehčišča je vodilni rob zmehčanega vzorca v videu označen s črto. Ko ta črta prečka virtualno linijo, ki se nahaja 19 mm pod odprtino čaše, je temperatura grelne komore izmerjena z ločljivostjo 0,1 °C.

Kakšni so pogosti vzorci, testirani s sistemi za določanje točke kapljišča?

Testerji točke kapljišča se uporabljajo za določanje točk kapljišča in zmehčišča mazil, sintetičnih in naravnih smol, smolnatih snovi, užitnih maščob, mazil, voskov, estrov maščobnih kislih, asfalta, katranov, bitumna in mnogih drugih materialov.

Pridobite uporabne namige in nasvete za pravilno pripravo vzorcev z različnimi točkami kapljišča in zmehčišča.

Kako pravilno izmerim točko kapljišča pri temperaturi, nižji od običajne temperature okolice?

Točko kapljišča užitnih olj, maščob in organskih topil lahko izmerite v trdnem stanju pri nižjih temperaturah. Snovi je treba pred merjenjem točke kapljišča pogosto ohladiti ali za dlje časa zamrzniti. S sistemom za določanje točke kapljišča Excellence DP90 družbe METTLER TOLEDO lahko izvajate meritve do temperature –20 °C. Posebno merilno celico DP90, grelno komoro in sistem za optično zaznavanje položite v hladilnik ali zamrzovalnik, dokler ne doseže želene temperature.

Ali aparat za določanje točke kapljišča družbe METTLER TOLEDO zagotavlja skladnost s standardi ASTM, AOCS, IP in ISO ter podobnimi predpisi?

Instrumenti za določanje točke kapljišča družbe METTLER TOLEDO so v celoti skladni s temi standardi glede določanja točke kapljišča in točke zmehčišča:

 • ASTM D3104 za samodejno določanje točke zmehčišča katranov
  ,
 • ASTM D3461 za samodejno določanje točke zmehčišča bitumna, katrana in asfalta
  ,
 • ASTM D3954 za samodejno testiranje točke kapljišča voskov
  ,
 • ASTM D6090 za samodejno določevanje točke zmehčišča smol
  ,
 • AOCS Cc 18-80 za samodejno določanje točke kapljišča užitnih olj
  ,
 • evropska farmakopeja (Ph.Eur. 2.2.17) za točko kapljišča
  ,
 • IP 396 za samodejno določanje točke kapljišča mazil
  ,
 • ISO 4625 za določanje točke zmehčišča barv in lakov
  ,
 • DIN EN 51920 za določanje točke zmehčišča karbonatnih materialov
  .


Mednarodni standardi ASTM D3104, ASTM D3461, ASTM D3954, ASTM D6090 in AOCS Cc 18-80 so posebej osnovani na samodejnem določanju točke kapljišča in točke zmehčišča z instrumenti družbe METTLER TOLEDO.