Termična analiza | METTLER TOLEDO

Linija izdelkov Excellence za termično analizo

Sistemi za karakterizacijo materialov

Termična analiza je skupina tehnik, pri katerih je fizikalna lastnost snovi izmerjena kot funkcija temperature, medtem ko na snov vpliva nadzorovan temperaturni program. Sistemi za termično analizo družbe METTLER TOLEDO so popolna izbira za ročne ali samodejne postopke, saj ponujajo natančne in zanesljive rezultate za akademske raziskave in panožni razvoj ter zagotavljanje kakovosti in proizvodnje.

Pokličite za ponudbo
+386 1 547 49 02
Pokliči servis

Spoznajte naše storitve – ustvarjene po meri za vašo opremo

Po podatkih Mednarodne konfederacije za termično analizo in kalorimetrijo (ICTAC) je termična analiza skupina tehnik, pri katerih je fizikalna lastnost snovi izmerjena kot funkcija temperature, medtem ko na snov vpliva nadzorovan temperaturni program.

Čas delovanja
Podpora in popravila
Zmogljivost
Vzdrževanje in optimizacija
Skladnost s predpisi
Kalibracija in kvaliteta
Strokovnost
Šolanja in svetovanje

FAQs

Kaj je termična analiza?

Po podatkih Mednarodne konfederacije za termično analizo in kalorimetrijo (ICTAC) je termična analiza skupina tehnik, pri katerih je fizikalna lastnost snovi izmerjena kot funkcija temperature, medtem ko na snov vpliva nadzorovan temperaturni program.

 

Kakšne so različne tehnike termične analize?

Termična analiza vključuje različne dodatne tehnike. Izbira tehnike je odvisna od lastnosti, ki jih želimo preučiti. Tehnike so te:

  • Diferenčna dinamična kalorimetrija (DSC): merjenje toplotnega toka v vzorec ali iz njega. Izhod senzorja je v vatih (W).
  • Termogravimetrična analiza (TGA): merjenje spremembe mase. Izhod senzorja je v miligramih (mg).
  • Termomehanska analiza (TMA): merjenje spremembe dolžine vzorca. Izhod senzorja je v mikrometrih (µm).
  • Dinamična mehanska analiza (DMA): merjenje modulov (skladiščenje/izguba) materiala (enota Pascal (Pa)) kot funkcije časa, temperature ali frekvence. Dodatni izhod je izračunani faktor dušenja tangente delta brez enote.
  • Termooptična analiza (TOA): vizualna podpora pri opazovanju fizičnih učinkov med meritvami termične analize. Optične naprave je mogoče dodati na DSC ali HP DSC ter talilno mizico.

 

Katere termične dogodke in lastnosti materialov je mogoče analizirati s termično analizo?

S termično analizo lahko določite lastnosti in prehode, kot so stekleni prehodi (Tg), točka tališča (Tm), izhlapevanje, kristalizacija, fazni prehodi, razgradnja, koeficient termičnega raztezanja, sprememba dimenzij, modul elastičnosti (G'), modul izgub (G''), faktor dušenja (tan delta), reakcijska entalpija in kinetika, vpliv dodatkov, sestava, termična stabilnost, temperatura mehčanja in reakcije strjevanja.