Czy jesteś niezadowolony z powodu kolejki pojazdów czekających na ważenie?

W jednym z zakładów specjalizujących się w produkcji żywności dla zwierząt waga samochodowa była przyczyną wielu problemów. Konsultanci ds. wag samochodowych METTLER TOLEDO pomogli kierownictwu zakładu wybrać najlepsze rozwiązanie eliminujące kolejkę pojazdów oczekujących na ważenie.


 

Fix traffic problems
Fix traffic problems
Czy jesteś niezadowolony z powodu kolejki pojazdów czekających na ważenie?
Fix traffic problems

Problem:

W pewnym zakładzie produkcyjnym występował problem spowodowany tym, że zakład dysponował tylko jedną wagą samochodową. Do zakładu codziennie przybywało ponad 200 samochodów ciężarowych, które trzeba było zważyć. Pojazdy przybywały puste po produkt. Najpierw trzeba je było zważyć w celu określenia masy tary. Po zważeniu pojazdy udawały się do instalacji załadunkowej po produkt.

Gdy pojazdy z ładunkiem przybywały do wagi, często znajdował się na niej już inny pojazd. Wielokrotnie dochodziło do sytuacji, gdzie samochody oczekujące w kolejce do ważenia musiały się usunąć, aby zrobić miejsce dla pojazdu podjeżdżającego do wagi z przeciwnego kierunku. Nie trudno sobie wyobrazić, że powodowało to ogromne zamieszanie i generowało długie kolejki pojazdów po przeciwnych stronach wagi. Ponadto, wiele paragonów było gubionych lub dochodziło do pomyłek pojazdów, co bardzo mocno komplikowało proces fakturowania.

W końcu dyrektor zakładu uznał, że tak dalej być nie może i skontaktował się z lokalnym przedstawicielem METTLER TOLEDO.

Rozwiązanie:

Po wizycie na miejscu przedstawiciel handlowy zaproponował doskonałe rozwiązanie. Tym rozwiązaniem było oprogramowanie DataBridge™ MS do zarządzania wagą. Ponadto, aby rozwiązać problem z oczekiwaniem pojazdów na ważenie, zainstalowano drugą wagę samochodową.

Czy jesteś niezadowolony z powodu kolejki pojazdów czekających na ważenie?
Fix traffic problems

Po wprowadzeniu zmian proces ważenia przedstawiał się następująco:

  • Pojazd przybywa do zakładu i jest ważony na wadze dla pojazdów wjeżdżających
  • Informacje są wprowadzane do systemu DataBridge
  • Pojazd jest kierowany do instalacji w celu odebrania ładunku
  • Pojazd pojawia się z drugiej strony instalacji i udaje się do wagi dla pojazdów wyjeżdżajacych
  • Oprogramowanie oblicza masę netto
  • Drukowany jest paragon końcowy i kierowca opuszcza zakład 

 

Wyniki:

Zakład korzysta z nowego rozwiązania już od kilku miesięcy. Kierownictwo jest bardzo zadowolone ze zmiany, ponieważ zniknął problem kolejek samochodów oczekujących na ważenie. Wydajność transakcji wzrosła o 75%. Wspomniano również, że przejście od wcześniej użytkowanego oprogramowania do oprogramowania DataBridge odbyło się bardzo płynnie. Nowe oprogramowanie jest bardzo wygodne w obsłudze. Pracownicy opanowali obsługę oprogramowania już po jednodniowym szkoleniu.