Więcej produktów mięsnych i drobiowych wycofanych z rynku

Wzrost liczby przypadków wycofania produktów mięsnych i drobiowych przynosi nowe wytyczne

W odpowiedzi na skargi klientów administracja USA publikuje propozycje nowych wytycznych

W odpowiedzi na coraz większą liczbę przypadków wycofywania sfałszowanych i nieprawidłowo oznaczonych produktów mięsnych i drobiowych Służba ds. Kontroli i Bezpieczeństwa Żywności (FSIS) amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) opublikowała niedawno wytyczne w zakresie najlepszych praktyk, które dotyczą sposobów reagowania przez producentów na skargi klientów związane z podobnymi przypadkami. Do 10 maja 2019 r. będzie można zgłaszać uwagi do opublikowanych propozycji, które po upływie tego terminu zostaną w razie potrzeby zaktualizowane. 


Automatyzacja źródłem nowych zagrożeń

Częścią winy za wzrost liczby przypadków wycofania produktów obarcza się postępującą automatyzację produkcji w zakładach przetwórstwa mięsa. Krótko mówiąc, im więcej maszyn uczestniczy w procesie, tym większe ryzyko, że fragmenty ich części zanieczyszczą produkt. Najlepsze, co w tej sytuacji mogą zrobić producenci – oprócz wzmożenia kontroli lub częstszej wymiany części w maszynach – to szybko reagować na skargi klientów. Powinni oni przy tym reagować adekwatnie do rodzaju skargi, bowiem skala problemu nie zawsze będzie uzasadniać wszczęcie procedury wycofania produktu, a część skarg może w ogóle okazać się bez pokrycia. 

Część roszczeń jest fałszywa

Każda skarga kierowana przez klienta do konkretnego producenta powinna zostać zbadana. Firmy powinny wypracować mechanizm, który umożliwi ocenę skarg i nadawanie biegu tym sprawom, które mają faktyczny związek z bezpieczeństwem konsumentów. W toku dochodzenia może się okazać, ze część skarg jest ewidentnie fałszywa i przykładowo dotyczy zanieczyszczeń, których pojawienie się jest fizycznie niemożliwe. W zgłoszeniu może też być opisany przedmiot lub materiał, który nie występuje na terenie zakładu. Pojawia się jednak pewien problem: zbadanie skarg, które ostatecznie okazują się uzasadnione, wymaga czasu, a to oznacza, że zanieczyszczony produkt dłużej pozostaje na rynku. 


Zaktualizowane wytyczne

Nowe wytyczne dotyczą procesu badania skargi i realizacji ewentualnego wycofania produktu. Departament Rolnictwa nawołuje do skrócenia czasu badania zgłoszeń konsumentów, sugerując, że powinny one być kierowane do rozpatrzenia natychmiast po wpłynięciu. Producenci powinni także w terminie 24 godzin od zakończenia weryfikacji skargi powiadomić o tym fakcie Departament Rolnictwa, by zanieczyszczone produkty jak najkrócej pozostawały na sklepowych półkach.


Zawsze na bieżąco z przepisami

Nowa wytyczne skłaniają do przeanalizowania kilku kwestii. Po pierwsze, w propozycjach USDA przypomina się po prostu najlepsze praktyki, które są już stosowane przez producentów. Po drugie, automatyzacja pozostaje wciąż najlepszym sposobem na zredukowanie liczby przypadków wycofywania produktów z rynku – szczególnie, gdy chodzi o kontrolę produktów. Całkowite uniknięcie takich przypadków jest niestety niemożliwe, ale można próbować zmniejszyć ich liczbę. Na koniec ważne jest także, by być zawsze na bieżąco z przepisami i nowymi rozwiązaniami do kontroli produktów oraz by współpracować z ekspertami, którzy śledzą te same zagadnienia.


Dowiedz się więcej o roli, jaką kontrola produktów odgrywa w procesie zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.