Dynamiczne rozwiązania dla centrów logistycznych

Firmy kurierskie coraz częściej odchodzą od lokalnych centrów logistycznych, zastępując je dużymi centrami. Aby obsłużyć duży wolumen towarów, kwestią o kluczowym znaczeniu jest zapewnienie odpowiedniego przepływu danych od momentu, gdy do centrum przybywa samochód ciężarowy z ładunkiem.  

Aby skutecznie zmierzyć się z rosnącym strumieniem przewożonych towarów, firmy kurierskie odchodzą od małych centrów lokalnych na rzecz dużych centrów logistycznych. Stąd, jeszcze większego znaczenia nabiera komunikacja danych, która powinna zapewniać odpowiedni poziom dokładności już od momentu przybycia do centrum samochodu ciężarowego.


 

High-speed sorting
High-speed sorting

Przemysł transportowy i logistyczny w Australii jest wart około 2 miliardów dolarów i ma 15% udział w produkcie krajowym brutto przy zatrudnieniu przekraczającym 585 tysięcy osób. Przewiduje się dwukrotny wzrost tej branży do roku 2030.

Przy takim wzroście w Australii obserwuje się rosnącą ilość tzw. “supercentrów”. Jednym z przykładów takiego centrum jest obiekt zlokalizowany przy lotnisku Melbourne należący do firmy Toll IPEC obsługujący do 38 tysięcy paczek na godzinę. To ponad cztery razy więcej niż wolumen paczek sortowanych zazwyczaj w większych centrach logistycznych (7000-9000).


Dynamiczne gromadzenie danych

Automatyczne gromadzenie i przesyłanie danych przez systemy wymiarujące, ważące i sortujące METTLER TOLEDO wspomagają systemy komunikacyjne stosowane w firmie Toll IPEC, przyczyniając się do wzrostu przychodów już w momencie przybycia paczek.   

Większość paczek jest kierowanych do systemu sortującego METTLER TOLEDO, który wykorzystuje dynamiczną wagę towarową do oddzielenia paczek od siebie i zapewnienia odpowiedniej odległości pomiędzy paczkami w celu zapewnienia ich skutecznej obsługi. Obiekty, które są za długie, są obsługiwane ręcznie przy pomocy ręcznych systemów wymiarujących w celu szybkiego zbierania danych oraz ograniczenia błędów, które zazwyczaj pojawiają się podczas ręcznego wprowadza danych.

Paczki o odpowiednich wymiarach są kierowane do głównego sortownika, gdzie odbywa się ich wymiarowanie. Dane dotyczące wymiarów paczki są zapisywane i dodawane do masy paczki. Profil paczki jest następnie przesyłany do serwera w celu wystawienia faktury i śledzenia. Paczki są następnie kierowane poprzez system przenośników taśmowych do właściwego pojazdu w celu ich załadowania do samolotu. Ten etap procesu logistycznego jest jedynym, który wymaga udziału człowieka.

W tym samym czasie, fracht palet odbywa się przy pomocy wózka widłowego z wagą METTLER TOLEDO do stanowiska, gdzie prowadzone jest wymiarowanie i obliczanie kosztów. Wszystkie dane są rejestrowane w ciągu 3-4 sekund na wadze paletowej wózka widłowego przed zdjęciem palety z wagi.


Trwałe rozwiązania

Oprogramowanie METTLER TOLEDO zarządza danymi obiektów przemieszczanych przy pomocy systemu przenośników taśmowych oraz przemieszczanych poza tym systemem. Systemy wymiarujące oraz wagi dynamiczne zostały w bardzo prosty sposób integrowane z czytnikami kodów kreskowych i kamerami. Firma IPEC uzyskuje dzięki temu kompletne profile danych dla całego ogromnego wolumenu obiektów obsługiwanych w tym centrum logistycznym.

Rozwiązania METTLER TOLEDO zapewniają firmie Toll IPEC wsparcie na każdym etapie procesu. Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach METTLER TOLEDO dla logistyki, które mogą pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy logistyczne, odwiedź stronę www.mt.com/logistics-competency.