Łatwa realizacja projektów barkodingu DNA - METTLER TOLEDO

Łatwa realizacja projektów barkodingu DNA

Łatwa realizacja projektów barkodingu DNA
Łatwa realizacja projektów barkodingu DNA

Kanadyjskie Centrum Barkodingu DNA (CCDB) z siedzibą w Instytucie Bioróżnorodności Uniwersytetu Guelph w Toronto stanowi integralną część Międzynarodowego Projektu Barkodingu Organizmów Żywych (International Barcode of Life Project). Celem projektu jest stworzenie referencyjnej bazy kodów kreskowych („barkodów”) krótkich standaryzowanych rejonów genów. Cel zostanie osiągnięty po identyfikacji i opracowaniu pięciu milionów próbek pochodzących od ponad 500 tysięcy gatunków w ciągu 5 lat. Od 2009 roku w Centrum badanych jest rocznie około 300 tysięcy próbek pochodzących z organizmów zwierzęcych, roślinnych i grzybów. Próbki dostarczane do Centrum poddawane są typowej analizie genomów przez wyizolowanie DNA i powielanie metodą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Inne metody analizy materiału pochodzenia zwierzęcego obejmują opracowanie z wykorzystaniem barkodu sekwencji DNA składających się z około 650 par zasad genu oksydazy cytochromowej (COX). W przypadku organizmów roślinnych wykorzystywane są geny chloroplastowe rbcL oraz matK.

Sugerowane rozwiązanie Liquidator96


Szybsze badanie próbek DNA z wykorzystaniem systemu Liquidator 96
Rainin Liquidator96 Dr Natalia Ivanova pełniąca funkcję Głównego Naukowca ds. DNA potwierdza, że system Liquidator 96 Rainin przyspiesza badanie próbek DNA:

  • “W przypadku inicjowania reakcji PCR i sekwencjonowania cyklicznego 2 µL ekstrahowanego DNA dozuje się do wstępnie przygotowanej płytki PCR i płytek jest sekwencjonowania. Zanim zaczęliśmy używać system Liquidator 96, korzystaliśmy z pipet 8- lub 12-kanałowych, co wiązało się ze zwiększonym wysiłkiem.“
  • “System Liquidator znacząco poprawił dokładność pipetowania i ograniczył ilość pojawiających się błędów. Przyjmując, że codziennie obróbce poddaje się 20 - 40 płytek PCR, system Liquidator zmniejszył ryzyko występowania kontuzji nadgarstków wynikających z wielokrotnego pipetowania. Proces nakładania i zrzucania końcówek jest bardzo prosty, ergonomiczny i bardzo wydajny.
  • System Liquidator łączy w sobie wysoką wydajność systemu robotycznego z prostotą ręcznej obsługi. System Liquidator można skutecznie obsługiwać już po krótkim szkoleniu demonstracyjnym ( w przeciwieństwie so skomplikowanych systemów robo tycznych przeznaczonych do odmierzania i przenoszenia cieczy). Wszyscy pracownicy laboratorium rozpoczęli używanie systemu już po krótkiej demonstracji.”
  • “System Liquidator pozwala zaoszczędzić 1.5 – 2 minut w przeliczeniu na jedną płytkę 96-dołkową. Jeśli badana jest duża ilość próbek, oszczędności w ciągu roku mogą przekroczyć kwotę 5000 dolarów. Jeśli weźmie się dodatkowo pod uwagę oszczędność czasu i odczynników, które trzeba byłoby zużyć na usunięcie błędów wynikających ze zmęczenia i wpływu czynnika ludzkiego, oszczędności te wzrastają dwukrotnie, a nawet trzykrotnie. Zakup systemu Liquidator był bez wątpienia mądrą decyzją.”


Ta strona nie jest zoptymalizowana pod Twoją przeglądarkę internetową. Rozważ zmianę przeglądarki lub aktualizację obecnej do najnowszej wersji.