Wprowadzenie do GPP - Dobrej Praktyki Pipetowania - METTLER TOLEDO

Wprowadzenie do GPP - Dobrej Praktyki Pipetowania

Pipety są bardzo często stosowane w wielu laboratoriach. Jakość wielu otrzymywanych wyników badań zależy od ich sprawności pipet. Czy masz pewność, że Twoje pipety umożliwiają dozowanie prawidłowych objętości? Czy wiesz, że sposób korzystania z pipet również ma ogromny wpływ na jej sprawność operacyjną?


Popraw jakość wyników badań dzięki GPP (Good Pipetting Practice) - Dobrej Praktyce Pipetowania – stanowiącej kompleksową i systematyczną strategię uzyskiwania wysokiej dokładności i odtwarzalności pipetowania.


Poszerz swoją wiedzę - obejrzyj prezentację na życzenie

Wprowadzenie do GPP - Dobrej Praktyki Pipetowania
Pipety Rainin - Dobra Praktyka Pipetowania - seminarium internetowe
  • Ocena i wybór pipet
  • Analiza i optymalizacja procesu badawczego
  • Prezentacja rodzajów pipet i końcówek do pipet oraz ich zastosowanie
  • Szkolenie dotyczące techniki pipetowania w celu zmniejszenia błędów
  • Ergonomia pipetowania i przewlekłe stany przeciążeniowe
  • Kalibracja pipet i ich rutynowa obsługa
  • Konserwacja zapobiegawcza
  • Wybieranie dostawcy usług serwisowych
  • I wiele innych


Więcej informacji: GPP - Dobra Praktyka Pipetowania  METTLER TOLEDO.