Kalorymetria reakcyjna w przemyśle chemicznym - METTLER TOLEDO
Seminaria internetowe na życzenie

Kalorymetria reakcyjna w przemyśle chemicznym

Seminaria internetowe na życzenie

Zastosowania kalorymetrii reakcyjnej w przemyśle chemicznym

To seminarium internetowe skupia się na zastosowaniach oraz na znaczeniu mieszania i kalorymetrii reakcyjnej w przemyśle chemicznym. Przedstawiono szereg studiów przypadków na temat podstaw skalowania.

W ramach prezentacji dotyczącej mieszania i kalorymetrii reakcyjnej Ray Machado przedstawia wytyczne i dzieli się swoim doświadczeniem w zakresie szerokiej tematyki technicznej, w tym:

  • Rozbudowa reakcji chemicznych
  • Masa a przewodność cieplna
  • Stosowana kalorymetria reakcyjna
  • Hydrogenacja
  • Propoksylacja
  • Oxidation
  • Polimeryzacja
Ray Machado PhD, Air Products & Chemicals, Inc., rm2 Technologies LLC
37 minut
English

Kalorymetria reakcyjna pozwala oznaczyć ilość ciepła uwalnianego podczas procesu fizycznego lub reakcji chemicznej w środowiskach przemysłowych i zapewnia informacje dotyczące kinetyki reakcji i termochemii.

Kto powinien zobaczyć tę prezentację?

  • Inżynierowie i chemicy w branży chemicznej, petrochemicznej i farmaceutycznej, a także z instytucji akademickich.

Prowadzący
Ray Machado jest prezesem rm2 technologies LLC, spółki specjalizującej się w kształceniu w zakresie technologii mieszania. Jest on również zatrudniony w Air Products and Chemicals, Inc., gdzie pełni funkcję starszego konsultanta specjalizującego się w inżynierii reakcji gazowo-płynowych. Zarządzał szeregiem zespołów ds. rozwoju technicznego i zastosowań, posiada doświadczenie w stosowanej inżynierii reaktorów, rozbudowie procesów reakcji chemicznych, przenoszeniu masy, przewodnictwie cieplnym oraz kalorymetrii reakcyjnej.   Ray uzyskał tytuł doktora w dziedzinie inżynierii chemicznej na uniwersytecie Wisconsin w Madison. Pracował jako zewnętrzny wykładowca na uniwersytecie Lehigh, a obecnie prowadzi kursy branżowe na temat podstaw rozbudowy procesów.  Jest właścicielem 17 patentów i współautorem 17 publikacji. 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.