Przewodniki

Systemy do wymiarowania, ważenia i skanowania / Poradnik dla nabywców systemów DWS

Przewodniki

Wyczerpujące źródło odpowiedzi na pytania o to, jak i dlaczego korzystanie z systemu DWS może zapewnić korzyści

Poradnik dla nabywców systemów DWS
Poradnik dla nabywców systemów DWS

Systemy do wymiarowania, ważenia i skanowania (DWS) są wykorzystywane przez firmy kurierskie do identyfikacji, ważenia i pomiaru transportowanych towarów. Nasz poradnik dla nabywców systemów do wymiarowania, ważenia i skanowania zawiera praktyczne porady i materiały edukacyjne przeznaczone zarówno dla doświadczonych użytkowników systemów DWS, jak i dla osób kupujących je po raz pierwszy. Opisano w nim dostępne obecnie opcje oraz czynniki, które należy uwzględnić przy wyborze i wdrażaniu nowego sprzętu.

Biorąc przykład z najlepszych rozwiązań transportowych i logistycznych, staramy się dostarczyć swoją specjalistyczną wiedzę w najbardziej przystępnej formie.

Co to jest system DWS?

System DWS to rozwiązanie, które może składać się z dowolnej kombinacji elementów służących do wymiarowania, ważenia i skanowania. System obejmuje także oprogramowanie sterujące i scalające dane oraz akcesoria uzupełniające.

Jakie korzyści przynosi system DWS i dlaczego?

Systemy DWS stanowią zazwyczaj część programu odzyskiwania przychodów, zapewniając ochronę przychodów dostawcy usług transportowych oraz prawidłowe, uczciwe fakturowanie usług przewoźnika.

 • Dostawcy usług transportowych zyskują pewność, że otrzymują odpowiednie wynagrodzenie za świadczone usługi oraz że zadeklarowane przez klienta dane dotyczące masy i rozmiarów są zgodne z danymi dostarczonymi przez przewoźnika.
 • Przewoźnicy mają gwarancję, że faktury za opłacone usługi są wystawiane prawidłowo i uczciwie.
 • Obie strony mogą mieć pewność, że dane użyte do fakturowania są zgodne z przepisami dotyczącymi miar i wag.

System DWS podaje masę oraz długość, szerokość i wysokość obiektu. Porównuje on masę i wymiary w celu określenia masy wymiarowej. Gromadzenie danych identyfikacyjnych pozwala przypisać każdemu przetwarzanemu obiektowi profil danych.

Jakie są najczęstsze zastosowania systemów DWS?

Systemy DWS służą do automatyzacji procesu pomiaru w następujących zakresach:

 • weryfikacji zadeklarowanych przez klienta danych masy i rozmiaru,
 • kontroli danych przez porównanie z profilem w bazie danych klienta,
 • kontroli zgodności z przepisami dotyczącymi miar i wag,
 • zastosowania procedur Track&Trace
 • kontroli przesyłki pod kątem brakujących części.

W tabeli poniżej opisano dokładnie, w jaki sposób system DWS może usprawnić przebieg tych procesów.

Identyfikacja

 

Rejestrowanie identyfikatorów obiektów w celu prawidłowego sortowania, śledzenia i przypisywania danych dotyczących wagi i rozmiaru.

Masa

 

Weryfikacja danych masy na potrzeby fakturowania, planowania ładunków i kontroli jakości.

Wymiary

 

Weryfikacja danych pomiarowych na potrzeby fakturowania i planowania ładunków.

Masa wymiarowa

 

Objętość jest dzielona przez współczynnik wymiarowy* w celu określenia masy wymiarowej obiektu.

 

Masa do zafakturowania

 

Masa wymiarowa jest porównywana z masą rzeczywistą w celu ustalenia masy do zafakturowania.

Kształt

 

Rejestrowanie kształtu pozwala odrzucać obiekty, które są zbyt duże, by można je było posortować, lub takie, które wymagają

dopłaty, ponieważ nie można ustawiać ich w stosy.

 

Obraz

 

Zdjęcie mierzonych obiektów stanowi dowód prawidłowego zafakturowania i ukazuje stan

opakowania.

*Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych ustaliło standardowy współczynnik wymiarowy, ale firmy mogą wybrać własny.

Jakiego rodzaju obiekty są zazwyczaj obsługiwane z użyciem systemów DWS?

System DWS pozwala na identyfikację, zważenie i zwymiarowanie prawie każdego przedmiotu. System może być skonfigurowany do zadań wymiarowania i identyfikacji, identyfikacji i ważenia lub wszystkich trzech zakresów gromadzenia danych: wymiarowania, ważenia i identyfikacji.

Dostępne kombinacje umożliwiają efektywne przetwarzanie obiektów takich jak:

 • pojedyncze, prostopadłościenne paczki transportowane na przenośniku z prędkością do 3 m/s*,
 • pojedyncze paczki o nieregularnym kształcie transportowane na przenośniku z prędkością do 3 m/s*,
 • paczki umieszczane pojedynczo na sortownicy z platformą uchylną*,
 • paczki lub małe obiekty w skrzynkach lub na przenośniku,
 • paczki i inne obiekty mierzone w bezruchu,
 • palety, kontenery lub inne duże obiekty mierzone w bezruchu.