METTLER TOLEDO RetailSuite w holenderskiej firmie Spar - METTLER TOLEDO
W praktyce

METTLER TOLEDO RetailSuite w holenderskiej firmie Spar

W praktyce

Modułowe oprogramowanie

Ściągnij studium przypadku i sprawdź, jakie korzyści odniosła firma Spar dzięki uproszczeniu procesów, usprawnieniu kontroli nad zasobami i znacznemu obniżeniu kosztów.
Ściągnij studium przypadku i sprawdź, jakie korzyści odniosła firma Spar dzięki uproszczeniu procesów, usprawnieniu kontroli nad zasobami i znacznemu obniżeniu kosztów.

Scentralizowane rozwiązanie oparte na chmurze

Firma Spar, holenderski sprzedawca detaliczny produktów spożywczych, postanowiła wdrożyć pakiet oprogramowania METTLER TOLEDO RetailSuite, aby móc centralnie zarządzać wszystkimi wagami sklepowymi UC Evo Line ze swojej siedziby głównej. Okazało się, że takie scentralizowane podejście przy niższych kosztach oprogramowania przynosi znaczne korzyści, wydłużając czas sprawnego działania urządzeń i zapewniając ich lepszą widoczność na poziomie sklepu w całym łańcuchu.

Firma Spar prowadzi w Holandii około 320 małych i średnich supermarketów. Ten detalista z branży spożywczej postanowił niedawno przejść na rozwiązanie oparte na chmurze, aby w pełni scentralizować zarządzanie cenami, artykułami i danymi. Usunięto wszystkie serwery lokalne, a wagi zastąpiono sieciowym modelem UC Evo Line. W ramach tego projektu firma Spar postanowiła także ustanowić nowe zasady zarządzania wagami. Projekt uzupełniono o rozwiązanie oprogramowania o nazwie METTLER TOLEDO RetailSuite. Zostało ono przygotowane przez METTLER TOLEDO – długoletniego partnera firmy Spar – i doskonale odpowiadało potrzebom nowego procesu centralizacji.

Zarejestruj się, aby ściągnąć studium przypadku i dowiedzieć się, jak  pakiet METTLER TOLEDO RetailSuite pozwolił uprościć procesy, usprawnić kontrolę nad zasobami i uzyskać znaczne obniżenie kosztów. 

Bezpieczne przejście na chmurę

Pakiet METTLER TOLEDO RetailSuite zapewnił firmie Spar Netherlands bezpieczną migrację do rozwiązania opartego na chmurze. Firma zyskała wszelkie korzyści płynące ze scentralizowanego zarządzana urządzeniami, pozostawiając przy tym kierownikom sklepów niezbędną swobodę samodzielnego konfigurowania wag i ustalania cen. W procesie wdrażania w firmie Spar nowoczesnego zarządzania danymi w oparciu o chmurę firma METTLER TOLEDO dowiodła, że jest najlepszym partnerem.