Wagi zbiornikowe i czujniki wagowe do zbiorników – precyzyjne ważenie ¦ METTLER TOLEDO
 
Menu

Ważenie zbiorników / silosów / koszy / naczyń technologicznych

Dokładna kontrola stanów magazynowych bez względu na kształt, temperaturę i materiał zbiornika

Wagi zbiornikowe i czujniki wagowe do zbiorników

Wagi zbiornikowe ważą ciągle przepływający produkt, odgrywają więc istotną rolę w trudnych warunkach panujących w zakładach przetwórstwa żywności. ...

Wagi zbiornikowe ważą ciągle przepływający produkt, odgrywają więc istotną rolę w trudnych warunkach panujących w zakładach przetwórstwa żywności. Produkt przepływa partiami, a następnie jest pakowany. Niezależnie od środowiska wagi zbiornikowe charakteryzują się dużą dokładnością ważenia, a zarazem wytrzymałością.

Waga zbiornikowa to rodzaj modułu wagowego. Można go użyć do przekształcenia niemal każdej konstrukcji w wagę. Może on stanowić część oryginalnej konstrukcji lub być dodany do już istniejącej. Elementem wagi zbiornikowej może być na przykład pojemnik koszowy służący zasadniczo do przetwarzania materiałów stałych w postaci proszku lub granulatu. Wagi zbiornikowe wykorzystywane są głównie do dozowania materiałów lub gromadzenia składników używanych na dalszych etapach procesu przetwarzania. Kosze małych wag zbiornikowych często są podwieszane.

Czujniki wagowe do zbiorników mają większe rozmiary. Czujniki wagowe do ważenia zbiornika to najczęściej zamknięte pojemniki wyposażone w czujnik wagowy, używane do przechowywania albo przetwarzania cieczy, gazów lub materiałów sypkich. Zbiorniki mogą być różnej wielkości – od małych, na propan lub paliwo opałowe, po duże zbiorniki przemysłowe na wiele ton materiału. Czujniki wagowe do zbiorników mogą być montowane poziomo lub pionowo, a także symetrycznie lub niesymetrycznie.

Czujniki wagowe pod zbiornik współpracują zwykle z modułami wagowymi pracującymi na ściskanie. Moduły wagowe, w tym czujniki wagowe do zbiorników i wagi zbiornikowe, są wykorzystywane do obsługi materiałów w wielu branżach. Aby dokładnie i niezawodnie zważyć zawartość pojemnika, wystarczy podłączyć do niego system modułów wagowych. Moduły wagowe pod silosy i naczynia technologiczne mogą być bardziej skomplikowane. Naczynia technologiczne umożliwiają na przykład ogrzewanie, chłodzenie, mieszanie i wykonywanie innych procesów. Często zachodzą w nich reakcje chemiczne, dlatego precyzyjne odważanie dodawanych materiałów jest bardzo ważne.

 

 

 


Czujniki wagowe do zbiorników i wagi zbiornikowe
Moduły wagowe pracujące na ściskanie
Moduły wagowe zawieszone
Wagi zbiornikowe i czujniki wagowe do zbiorników
Moduły wagowe z technologią POWERCELL®
Wagi zbiornikowe i czujniki wagowe do zbiorników

Biblioteka

Przewodniki

Opracowanie techniczne: Kontrola zapasów magazynowych w zbiornikach oraz silosach
Opracowanie techniczne adresowane jest do osób zaangażowanych w kierowanie produkcją, utrzymaniem ruchu oraz projektowaniem nowych instalcji, szukając...
Nowoczesne moduły wagowe: więcej niż tylko dokładność
Moduły wagowe wykorzystuje się tam, gdzie wymagane są nietypowe wagi - do ważenia zbiorników, koszy zasypowych, naczyń, reaktorów i przenośników.

Poradniki

Czujnik wagowy / Podręcznik z zakresu systemów modułów wagowych
Kompendium wiedzy na temat ważenia zbiorników i projektowania wag niestandardowych ułatwi stosowanie i eksploatację modułów i czujników wagowych osobo...

Seminaria internetowe

Seminarium internetowe na żądanie skierowane do inżynierów i serwisantów na temat zasad budowania systemów zbiornikowych opartych o moduły wagowe
Planowanie oraz instalacja systemów do ważenia zbiorników, silosów i naczyń są etapami krytycznymi dla osiągnięcia wymaganego poziomu dokładności proc...
Seminarium internetowe na żądanie: Bezpieczeństwo konstrukcyjne modułów wagowych do zbiorników
Dowiedz się o potencjalnych zagrożeniach, które mogą spowodować uszkodzenie systemu zbiornikowego, oraz cechach konstrukcyjnych modułów wagowych, któr...

Magazyny

OEM i integracja systemów News 22
Standaryzacja jest warunkiem wstępnym pomyślnej cyfryzacji, ponieważ dzięki niej przetwarzanie danych w chmurze staje się przystępną inwestycją.
Przetworzona żywność News 27
Zmieniający się styl życia, nowe standardy jakości sprzedawców detalicznych i wymagania konsumentów dotyczące różnorodności produktów wywierają coraz...
OEM i integracja systemów News 21
Całkowita efektywność urządzeń (OEE) stanowi połączenie wielu czynników, z których dwa mają szczególne znaczenie: po pierwsze, funkcje szybkiej instal...
Przetworzona żywość News 26
W przyszłości zakłady przetwórstwa i pakowania żywności będą działały w oparciu o duże zbiory danych, umożliwiających inteligentne planowanie. Ale j...
OEM i integracja systemów News 20
Warunkiem udanej integracji automatyki jest elastyczność. METTLER TOLEDO pomaga ulepszać działania maszyn i przekraczać najwyższe oczekiwania klientó...

Produkty pokrewne

Serwis

TankApplication_Service_1

TankApplication_Service_3
TankApplication_Service_4
TankApplication_Service_5
TankApplication_Service_6
TankApplication_Service_7
TankApplication_Service_8
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.