Laboratorieprogramvareløsninger | METTLER TOLEDO

Laboratorieprogramvareløsninger

Nettverkskoble labinstrumentene dine for effektiv datahåndtering

laboratory software solutions
LabX Laboratory Programvare
STARe Excellence Termisk analyseprogramvare
iC-programvare for automatiserte reaktorer og in situ-analyser

LabX Laboratory Programvare

STARe Excellence Termisk analyseprogramvare

iC-programvare for automatiserte reaktorer og in situ-analyser

LabX™ laboratorieprogramvare knytter de viktigste METTLER TOLEDO laboratorieinstrumentene dine sammen i et nettverk for å sikre sømløs drift og effektiv arbeidsflyt.
Fleksibel og funksjonell programvare er avgjørende i moderne termoanalysesystemer og er nøkkelen til produktivitetmaksimering.
iC-programvaren administrerer den eksperimentelle arbeidsflyten, noe som gjør det enkelt å visualisere, tolke og rapportere resultater basert på hvordan beslutninger best kan tas.
LabX Laboratory Programvare

LabX™ laboratorieprogramvare knytter de viktigste METTLER TOLEDO laboratorieinstrumentene dine sammen i et nettverk for å sikre sømløs drift og effektiv arbeidsflyt.

STARe Excellence Termisk analyseprogramvare

Fleksibel og funksjonell programvare er avgjørende i moderne termoanalysesystemer og er nøkkelen til produktivitetmaksimering.

iC-programvare for automatiserte reaktorer og in situ-analyser

iC-programvaren administrerer den eksperimentelle arbeidsflyten, noe som gjør det enkelt å visualisere, tolke og rapportere resultater basert på hvordan beslutninger best kan tas.

Scale-up-programvarepakke

Vanlige spørsmål

 

1. Hvilke METTLER TOLEDO laboratorieprogramvareløsninger er tilgjengelige?

METTLER TOLEDO har utviklet laboratorieprogramvarepakker for vekter og analyseinstrumenter samt utstyr for termisk og kjemisk analyse. De tilbyr omfattende databehandlings- og evalueringsfunksjoner og støtter eller muliggjør visse arbeidsflyter som ikke ville være mulige, eller ville vært mye vanskeligere, uten programvare. Disse programvareløsningene kan enkelt integreres med et LIMS eller et annet eksisterende databehandlingssystem.

 

2. Hvorfor installere programvare i tillegg til et LIMS?

METTLER TOLEDOs programvareløsninger, LabX, STARe og iC, sørger for at fullstendige data, inkludert eventuelle metadata, samles inn og overføres på riktig måte. De forenkler metodedesign og programmering, og muliggjør enkel metodedistribusjon. Disse individuelle, kraftige plattformene gir også et enkelt grensesnitt til LIMS eller ERP.

 

3. Hvordan hjelper laboratorieprogramvare med til å behandle data?

Elektronisk databehandling er den mest effektive måten å evaluere og behandle resultater på. I tillegg til betydelige tidsbesparelser, unngår du transkripsjonsfeil. I tillegg blir fullstendig sett med rådata og behandlede data lagret i et enkelt datalager og sikrer at uthenting av ufullstendige data en saga blott.

 

4. Hva er fordelene med et sammenkoblet laboratorium?

Å koble instrumenter sammen i et nettverk gir ikke bare en omfattende oversikt over ressursene dine slik at du kan vite hvilke instrumenter som er klare til bruk og hvilke som trenger kalibrering eller service, men det muliggjør også enkel innsamling av multiparameterdata med konsoliderte rapporter.

 

5. Hvordan og hvor kan laboratorieprogramvare brukes?

Laboratorieprogramvare kan brukes når som helst, hvor som helst og av hvem som helst. Jo større instrumentnettverket er og jo flere programmer som kjøres, desto større er fordelen for brukeren eller laboratoriesjefen.

 

6. Hva er de vanlige fordelene med LabX, STARe og iC?

METTLER TOLEDOs sine tre førsteklasses programvaresystemer, LabX, STARe og iC, tilbyr alle et svært høyt nivå av sikkerhet, analysestandardisering og støtte for samsvar, samtidig som de også tilrettelegger for automatisering av laboratorier. Elektronisk databehandling og evaluering er bare noen av de mange fordelene disse programvareløsningene tilbyr.