Mikrovekter og ultramikrovekter
Mikrovekt

Mikrovekter og ultramikrovekter

Minimale prøvestørrelser for maksimale besparelser

mikrovekter og ultramikrovekter
XPR Mikrovekt

XPE mikroanalysevekter

XPR Mikrovekter og Ultra-Mikrovekter

Høyere kapasitet for dosering direkte i målkaret
Fremragende ytelse, minste prøvermengder
Teknisk spesifikasjon
Kapasitet på opptil 52 g med en lesbarhet på 1 µg
Effektiv og sikker veiing
ErgoClips, SmartGrid: enkel veiing og raske resultater
Maksimal nøyaktighet
Test Manager, automatisk internjustering, veiledning for innveiing
Kvalitetssikring
MinWeigh, LevelControl, brukerprofiler, passord
Tekniske spesifikasjoner
Kapasitet opptil 10,1 g; Lesbarhet ned til 0,1 μg
Garantert gyldige resultater
Gjennom Active Temperature Control (ATC ™) system
Innebygd aktiv kvalitetssikring
GWP godkjent, kvalitetssikring av brukerprofiler
Sikker drift
Dekkskjold utformet for enkel rengjøring
Plassbesparende design
Minste fotavtrykk med to-terminalkonstruksjon
Effektive prosesser
Moderne brukergrensesnitt med notatblokk for resultater
mikrovekter og ultramikrovekter

Høyere kapasitet for dosering direkte i målkaret

Teknisk spesifikasjon
Kapasitet på opptil 52 g med en lesbarhet på 1 µg
Effektiv og sikker veiing
ErgoClips, SmartGrid: enkel veiing og raske resultater
Maksimal nøyaktighet
Test Manager, automatisk internjustering, veiledning for innveiing
Kvalitetssikring
MinWeigh, LevelControl, brukerprofiler, passord
XPR Mikrovekt

Fremragende ytelse, minste prøvermengder

Tekniske spesifikasjoner
Kapasitet opptil 10,1 g; Lesbarhet ned til 0,1 μg
Garantert gyldige resultater
Gjennom Active Temperature Control (ATC ™) system
Innebygd aktiv kvalitetssikring
GWP godkjent, kvalitetssikring av brukerprofiler
Sikker drift
Dekkskjold utformet for enkel rengjøring
Plassbesparende design
Minste fotavtrykk med to-terminalkonstruksjon
Effektive prosesser
Moderne brukergrensesnitt med notatblokk for resultater

1. Mikrovekt – hva er det?

En mikrovekt eller en ultramikrovekt gir høyest presisjon av alle laboratorievekter. Den høye følsomheten i mikrovektens utforming gjør det mulig å veie prøver med en vekt på helt ned til 30 μg.  

Mikrovekter har en kapasitet på opptil 10,1 g med en avlesning på ned til 1 µg (0,000001 g).
Ultra-mikrovekter gir en enestående full oppløsning på 61 millioner sifre, med en kapasitet på 6,1 g og 0,1 µg avlesning (0,0000001 g).

Vanlig navn

Nøyaktighetsklasse

Avlesning  

Antall sifre etter desimalposisjonen (g)

Ultramikrovekt

 I

0,1 μg

0,0000001 g

7 sifre eller desimalplasser

Mikrovekt

 I

1 μg

0,000001 g

6 sifre eller desimalplasser

Semi-mikrovekt

 I

0,01 mg

0,00001 g

5 sifre eller desimalplasser

METTLER TOLEDOs produktutvalg inneholder en mikroanalysevekt. Den har samme avlesning som en mikrovekt, 1 µg, og utformingen til en analysevekt, med et utvendig og et innvendig veiekammer. XPE mikroanalysevekter gir høyeste kapasitet kombinert med laveste mulige minimumsvekt. Dette gir mulighet for dosering av svært små mengder direkte i en «stor» tarabeholder.

2. Hva er spesielt med utformingen av mikrovekter?

En mikrovekt består av to komponenter – én som inneholder elektronikken, og en annen som inneholder den presise mekaniske målecellen. Denne todelingen eliminerer virkningen av temperatur og påvirkningen det har på mikrobalansevektens ytelse.

METTLER TOLEDO XPR mikro- og ultramikro balansevekter er utstyrt med aktivt temperaturstyringssystem (ATC™). Dette øker veiestabiliteten og gir ytelse og presisjon på et enestående nivå.

3. Hva brukes en mikrovekt til?

Mikrovekter og ultramikrovekter brukes ofte til produkttesting og kvalitetssikring i laboratorier, samt i kjemilaboratorier og gruvedrift for å måle små mengder pulver og mineraler. Mikrovekter brukes også til å kontrollere ensartetheten til viktige komponenter innen forskning på medisinsk utstyr.

Typiske bruksområder for mikrovekter: veiing av partikkelstoffer (filter), pipettekalibrering, analyse av insektmidler og stentveiing. Bruksområder for ultramikrovekter: veiing av partikkelstoffer (filter), aske og forbrenning, tørking, måling av belegg og kontroll av spillmengder.

4. Hvilken METTLER TOLEDO mikrovekt er riktig for meg?

For å finne riktig METTLER TOLEDO mikrovekt for dine behov, må du først definere den minste mengden du har behov for å veie, og hvor presist du har behov for å veie (dvs. akseptabel toleranse) for å finne ut akkurat hvilken mikrovekt du trenger.

All måling på en hvilken som helst vekt er forbundet med usikkerhet. Å forstå denne usikkerheten er nøkkelen til å oppnå nøyaktige resultater og unngå feil. Ved veiing av små prøver på en mikrovekt, er usikkerheten nesten utelukkende forbundet med repeterbarhet (dvs. i den nedre enden av veieområdet for en spesifikk vekt). Det er ikke avlesningen som fastsetter nøyaktigheten til et veieinstrument, men repeterbarheten, eller avhengig av dette, den minste veiekapasiteten.

Spør din METTLER TOLEDO-konsulent om GWP® Recommendation, som hjelper deg å velge riktig veieinstrument for dine individuelle krav.

 

5. Hva er utfordringene og løsningene for å oppnå stabile målinger på en mikrovekt?

En mikrovekt er et ekstremt sensitivt instrument. Den minste forstyrrelse på grunn av miljøpåvirkning eller brukerinngrep kan påvirke målestabiliteten vesentlig. Alle potensielle kilder til vibrasjon bør unngås ved bruk av en mikrovekt. Mikrovekter er svært utsatt for luftstrømmer, støv og temperatursvingninger, og bør bare brukes på steder der omgivelsestemperaturen og luftfuktigheten holdes på et stabilt nivå – borte fra ventiler, vinduer og dører.

Balansevekten skal ideelt plasseres på en solid arbeidsbenk – helst et eget veiebord som kan holdes optimalt for bruk av mikrovekten og borte fra trekk eller trafikk.

Når en mikrovekt kobles til strømforsyning eller slås på for første gang, anbefales en oppvarmingstid på minst 6 timer for tilpasning til omgivelsestemperaturen.

Ved bruk av mikrovekt må konveksjonsluftstrøm i veiekammeret minimeres, fordi det kan påvirke resultatene negativt. Håndter prøvene bare med pinsett, og la dem tilpasses til romtemperaturen. Når prøven legges på mikrovekten, skal døren åpnes så lite som mulig og i kortest mulig tid.

Følg METTLER TOLEDOs dedikerte guide til veiing, 10 trinn til vellykket mikroveiingog få flere tips til hvordan du håndterer utfordringene ved mikrovekter, inkludert riktig plassering og kalibrering av balansevekten.

6. Hvordan veier man på en mikrovekt?

Bruk alltid hansker når du arbeider med mikrovekter – fingeravtrykk og fett fra hendene påvirker resultatene. Start en veieoperasjon ved å åpne døren og sette en beholder på tallerkenen med en pinsett. Lukk døren og la verdien stabiliseres. Tarer mikrovekten. Unngå søl i vekten ved å fjerne beholderen eller veieskålen, dosere prøven utenfor veiekammeret og deretter plassere prøven på veietallerkenen. Lukk døren og vent mens vekten stabiliseres. Registrer nettovekten eller gjenta prosedyren til ønsket vekt er nådd. En mikrovekt er svært følsom for bevegelse. Ikke berør benken mens du venter på at vekten skal stabiliseres. Rengjør vekten, redskapene og arbeidsstedet etter hver bruk.

Trekkvernet på METTLER TOLEDOs XPR mikrovekt gir enkel 360° tilgang til veietallerkenen og sikt hele veien rundt. Det er ingen kanter eller hjørner der prøvematerialet kan sette seg fast, og alle deler kan fjernes, rengjøres og monteres igjen med noen få enkle trinn.

7. Hvordan foretar man kalibrering, justering og rutinetesting av en mikrovekt?

Presisjonen til et veieapparat avhenger av riktig kalibrering av mikrovekten. Dette gjøres kun av kvalifiserte servicetilbydere. Kalibreringssertifikatet dokumenterer at mikrovekten fungerer som den skal, mens brukerens rutinemessige testing av vekten påviser potensielle problemer med ytelsen mellom serviceintervallene.

Automatiske justeringsfunksjoner med interne testlodd, som FACT eller proFACT, sikrer at vektens presisjon opprettholdes også ved variasjoner i omgivelsestemperaturen.

METTLER TOLEDO har utviklet en globalt anvendt vitenskapelig standard for sikker utvelgelse, kalibrering og bruk av veieutstyr, kjent som GWP® eller Good Weighing Practice™, samt Kalibrering og justering av balansevekter og vekter – Klargjøring av begreper

Service

22 30 44 90
Kontakt service

Sjekk våre tjenester – Skreddersydd for å passe ditt utstyr

Vi tilbyr støtte og service for måleutstyr gjennom hele livssyklusen, fra installasjon til forebyggende vedlikehold og kalibrering, til reparasjon av utstyr.

Publikasjoner

LabX-programvare

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.