Bærbare pH-målere for alt fra enkle til sofistikerte bruksområder

Bærbar pH-måler

Enkle målinger i felten og på linjen

Velg den bærbare måleren som passer best til dine behov:

Bærbar pH-måler
Bærbar pH-måler
Bærbar pH-måler

Seven2Go, avansert bærbar enkeltkanals pH-måler

FiveGo standard, bærbar enkeltkanals pH-måler

SevenGo Duo – tokanals, bærbar pH-måler

Solid, brukervennlig, bærbar måler som er egnet for måling av pH, konduktivitet, oppløst oksygen, ORP og ionkonsentrasjon, både på laboratoriet og ute i felten.
Rimelige, bærbare målere for raske og pålitelige resultater
Fleksibel, tokanals måler for måling av pH, konduktivitet, oppløst oksygen, ORP og ionkonsentrasjon på alle typer arbeidsplasser.
Bærbar pH-måler

Solid, brukervennlig, bærbar måler som er egnet for måling av pH, konduktivitet, oppløst oksygen, ORP og ionkonsentrasjon, både på laboratoriet og ute i felten.

Bærbar pH-måler

Rimelige, bærbare målere for raske og pålitelige resultater

Bærbar pH-måler

Fleksibel, tokanals måler for måling av pH, konduktivitet, oppløst oksygen, ORP og ionkonsentrasjon på alle typer arbeidsplasser.

Velg den bærbare måleren som passer best til dine behov:

Bærbar pH-måler
Bærbar pH-måler
Bærbar pH-måler

Seven2Go, avansert bærbar enkeltkanals pH-måler

FiveGo standard, bærbar enkeltkanals pH-måler

SevenGo Duo – tokanals, bærbar pH-måler

Solid, brukervennlig, bærbar måler som er egnet for måling av pH, konduktivitet, oppløst oksygen, ORP og ionkonsentrasjon, både på laboratoriet og ute i felten.
Rimelige, bærbare målere for raske og pålitelige resultater
Fleksibel, tokanals måler for måling av pH, konduktivitet, oppløst oksygen, ORP og ionkonsentrasjon på alle typer arbeidsplasser.
Bærbar pH-måler

Solid, brukervennlig, bærbar måler som er egnet for måling av pH, konduktivitet, oppløst oksygen, ORP og ionkonsentrasjon, både på laboratoriet og ute i felten.

Bærbar pH-måler

Rimelige, bærbare målere for raske og pålitelige resultater

Bærbar pH-måler

Fleksibel, tokanals måler for måling av pH, konduktivitet, oppløst oksygen, ORP og ionkonsentrasjon på alle typer arbeidsplasser.

Publikasjoner

Vanlige spørsmål

Bør jeg velge et dedikert instrument eller en pH-måler med flere funksjoner?

Dette avhenger av bruksområdet. Dedikerte bærbare målere kan brukes til å foreta målinger med én parameter (pH, ORP, ionkonsentrasjon, konduktivitet eller oppløst oksygen). For å måle mer enn én parameter på samme arbeidssted trenger du et multiparametersystem.

Hvordan vet jeg om pH-avlesningen er nøyaktig?

Kalibreringsresultatene gir en indikasjon på systemets ytelse. Etter kalibrering kan du utføre verifisering (måle i en kjent bufferløsning) for å sikre at målingen er nøyaktig. Godkjenningsgrensen er den kjente pH-verdien ved den målte temperaturen, +/- 0,05 pH-enheter. Bruk kalibreringspunktene som støtte for prøvens pH-verdi. Det er anbefalt å bruke minst to punkter. Bruk beste praksiser, i tillegg til å holde glasskolben hydrert og fylleåpningen åpen.

Hva er min kalibreringskonstant og offset, og hvilken betydning har de?

Kalibreringskonstanten er en konvertering fra et sensorsignal i mV til en pH-avlesning. Offset er sensorens mV-avlesning ved måling i en buffer med pH på 7. Offset skal ikke overstige  +/- 30 mV.

Hvilke kalibreringspunkter skal jeg bruke?

Kalibrering skal dekke området med ønskede måleverdier. Den vanligste metoden for kalibrering av pH-elektroder er topunktskalibrering.

Hva er ATC?

ATC (Automatic Temperature Compensation = automatisk temperaturkompensasjon) gjør at pH-måleren kan kompensere for temperaturvariasjoner som kan påvirke nøyaktigheten av pH-målingene.

Hva er forskjellen mellom lineær og segmentert kalibrering?

Grafene over viser forskjellen mellom modusene for lineær og segmentert kalibrering.

Når du har utført en segmentert kalibrering med 3 buffere, viser måleren 2 konstanter og 2 offset-verdier. Når du utfører en lineær 3-punktskalibrering, får du kun én konstant og én offset-verdi på linjen som tegnes opp av lineær regresjon (tilpasset ved bruk av fremgangsmåten med minste kvadrater) mellom alle tre kalibreringspunkter.

Forskjellen mellom disse to metodene er at den segmenterte kalibreringen anses for å være mer nøyaktig, ettersom den stemmer bedre overens med egenskapene til en elektrode framfor kun én linje.

Når du utfører en måling etter en segmentert kalibrering, tar instrumentet konstanten og offset ifølge den målte pH-verdien. Hvis for eksempel den målte pH-verdien er 5, brukes konstanten/offset-verdiene mellom pH 4,00 og pH 7,00. Hvis den målte pH-verdien er 9, brukes konstanten/offset-verdiene mellom pH 7,00 og pH 10.

Når du utfører en måling etter en lineær kalibrering, brukes den samme konstantverdien for beregningen der målt pH er 5 og 9.

Hva betyr IP67?

IP står for “inntrengningsbeskyttelse”
Et IP-nummer brukes til å angi omgivelsesbeskyttelsen til kapslinger som omgir elektronisk utstyr. Graderingene fastslås av bestemte tester. Alle våre pH-målere overholder IP67.
IP-nummeret består av to tall, der det første tallet henviser til beskyttelsen mot faste gjenstander, og det andre tallet henviser til beskyttelsen mot væsker. Jo høyere tallet er, dess bedre er beskyttelsen.

Første tall

0

– Ingen beskyttelse (noen ganger X)

1

– Beskyttet mot faste gjenstander opp til 50 mm³

2

– Beskyttet mot faste gjenstander opp til 12 mm³

3

– Beskyttet mot faste gjenstander opp til 2,5 mm³

4

– Beskyttet mot faste gjenstander opp til 1 mm³

5

– Beskyttelse mot støv, begrenset inntrengning (ingen skadelig opphopning)

6

– Fullstendig beskyttet mot støv

Andre tall

0

– Ingen beskyttelse (noen ganger X)

1

– Beskyttelse mot vanndråper som faller vertikalt (dvs. kondens)

2

– Beskyttelse mot direkte vannsprut opptil 15 grader fra vertikalt

3

– Beskyttelse mot direkte vannsprut opptil 60 grader fra vertikalt

4

– Beskyttet mot vannsprut fra alle retninger – begrenset inntrengning tillatt

5

– Beskyttet mot lavtrykks vannstråler fra alle retninger – begrenset inntrengning tillatt

6

– Beskyttet mot lavtrykks vannstråler, begrenset inntrengning tillatt (f.eks. båtdekk)

7

– Beskyttet mot effekten av nedsenkning mellom 15 cm og 1 m

8

– Beskyttet mot lange perioder med nedsenkning under trykk

 

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Join the GEP eLearning Program
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.