pH-buffer, standard- og elektrolyttløsninger for økt nøyaktighet

pH-buffer, standard og elektrolytt

Enkel kalibrering, oppbevaring og vedlikehold

Velg buffer, standard eller elektrolytt:

pH-buffer
pH-elektrolytt
Konduktivitetsstandard

pH-buffer

pH elektrolytt- og vedlikeholdsløsninger

Konduktivitetsstandarder

Sporbare tekniske buffere, sertifiserte buffere og NIST/DIN-buffere for jevnlige pH-kalibrering. Finnes i praktiske flasker eller poser som er enkle å bruke.
Alle løsninger som kreves for å oppbevare og vedlikeholde pH-sensorene dine og for å sikre nøyaktige målinger og maksimere sensorens levetid.
NIST-sporbare standarder, for å dekke et stort utvalg av konduktivitetskalibreringer og -verifiseringer, er tilgjengelige i praktiske flasker eller poser som er enkle å bruke.
pH-buffer, standard og elektrolytt
pH-buffer, standard og elektrolytt
pH-buffer, standard og elektrolytt

Løsning for ionselektive elektroder

ORP-buffere

Standard for oppløst oksygen

Alle løsninger som kreves for vellykkede bestemmelser av ionkonsentrasjon – fra elektrolytter, løsninger med ionstyrkeregulatorer til kalibreringsstandarder.
ORP-buffere av høy kvalitet for enkel verifisering av sensoren.
Nulloksygentabletter gjør det enkelt å lage standarder, og de er ideelle for sensorkalibrering, verifisering og kondisjonering ved lave nivåer av oppløst oksygen.
pH-buffer

Sporbare tekniske buffere, sertifiserte buffere og NIST/DIN-buffere for jevnlige pH-kalibrering. Finnes i praktiske flasker eller poser som er enkle å bruke.

pH-elektrolytt

Alle løsninger som kreves for å oppbevare og vedlikeholde pH-sensorene dine og for å sikre nøyaktige målinger og maksimere sensorens levetid.

Konduktivitetsstandard

NIST-sporbare standarder, for å dekke et stort utvalg av konduktivitetskalibreringer og -verifiseringer, er tilgjengelige i praktiske flasker eller poser som er enkle å bruke.

pH-buffer, standard og elektrolytt

Alle løsninger som kreves for vellykkede bestemmelser av ionkonsentrasjon – fra elektrolytter, løsninger med ionstyrkeregulatorer til kalibreringsstandarder.

pH-buffer, standard og elektrolytt

ORP-buffere av høy kvalitet for enkel verifisering av sensoren.

pH-buffer, standard og elektrolytt

Nulloksygentabletter gjør det enkelt å lage standarder, og de er ideelle for sensorkalibrering, verifisering og kondisjonering ved lave nivåer av oppløst oksygen.

Velg buffer, standard eller elektrolytt:

pH-buffer
pH-elektrolytt
Konduktivitetsstandard

pH-buffer

pH elektrolytt- og vedlikeholdsløsninger

Konduktivitetsstandarder

Sporbare tekniske buffere, sertifiserte buffere og NIST/DIN-buffere for jevnlige pH-kalibrering. Finnes i praktiske flasker eller poser som er enkle å bruke.
Alle løsninger som kreves for å oppbevare og vedlikeholde pH-sensorene dine og for å sikre nøyaktige målinger og maksimere sensorens levetid.
NIST-sporbare standarder, for å dekke et stort utvalg av konduktivitetskalibreringer og -verifiseringer, er tilgjengelige i praktiske flasker eller poser som er enkle å bruke.
pH-buffer, standard og elektrolytt
pH-buffer, standard og elektrolytt
pH-buffer, standard og elektrolytt

Løsning for ionselektive elektroder

ORP-buffere

Standard for oppløst oksygen

Alle løsninger som kreves for vellykkede bestemmelser av ionkonsentrasjon – fra elektrolytter, løsninger med ionstyrkeregulatorer til kalibreringsstandarder.
ORP-buffere av høy kvalitet for enkel verifisering av sensoren.
Nulloksygentabletter gjør det enkelt å lage standarder, og de er ideelle for sensorkalibrering, verifisering og kondisjonering ved lave nivåer av oppløst oksygen.
pH-buffer

Sporbare tekniske buffere, sertifiserte buffere og NIST/DIN-buffere for jevnlige pH-kalibrering. Finnes i praktiske flasker eller poser som er enkle å bruke.

pH-elektrolytt

Alle løsninger som kreves for å oppbevare og vedlikeholde pH-sensorene dine og for å sikre nøyaktige målinger og maksimere sensorens levetid.

Konduktivitetsstandard

NIST-sporbare standarder, for å dekke et stort utvalg av konduktivitetskalibreringer og -verifiseringer, er tilgjengelige i praktiske flasker eller poser som er enkle å bruke.

pH-buffer, standard og elektrolytt

Alle løsninger som kreves for vellykkede bestemmelser av ionkonsentrasjon – fra elektrolytter, løsninger med ionstyrkeregulatorer til kalibreringsstandarder.

pH-buffer, standard og elektrolytt

ORP-buffere av høy kvalitet for enkel verifisering av sensoren.

pH-buffer, standard og elektrolytt

Nulloksygentabletter gjør det enkelt å lage standarder, og de er ideelle for sensorkalibrering, verifisering og kondisjonering ved lave nivåer av oppløst oksygen.

Publikasjoner

Vanlige spørsmål

Hvorfor skal jeg bruke pH-buffer, standard- og elektrolyttløsninger?

Nøyaktige løsninger er grunnlaget for nøyaktige måleresultater. Sensorkalibrering og vedlikehold skal alltid utføres med løsninger av høy kvalitet. Vi garanterer maksimal sporbarhet ved å utstede individuelle testsertifikater for hver enkelt løsning. Vårt utvidbare tilbud vil sikre målepresisjon og overholdelse i regulerte bransjer, og det vil også øke oppetiden ved å forlenge sensorenes levetid. Finn de korrekte løsningene for bestemmelse av pH, konduktivitet, ionkonsentrasjon, ORP og oppløst oksygen.

Hvordan kan jeg optimalisere bruken av pH-buffere, standard- og elektrolyttløsninger?

Kvaliteten på en løsning garanteres kun for uåpnede flasker som ikke har utløpt.

De følgende tipsene vil hjelpe deg å optimalisere bruken av pH-buffer, standard- og elektrolyttløsningene etter åpning og under bruk på laboratoriet. Ferske kalibreringsløsninger for å minimere målingens usikkerhet og således optimalisere reproduserbarheten til resultatene:

  • Skriv datoen på flasken når du åpner en ny flaske med pH-buffer, standard- og elektrolyttløsning.
  • Hold flaskene alltid tett lukket.
  • pH-buffer, standard- og elektrolyttløsning som har blitt helt ut av flasken skal aldri helles tilbake i den opprinnelige flasken.
  • Forsikre deg om at flasker som inneholder kalibreringsløsning ikke er kontaminert.
  • pH-buffer, standard- og elektrolyttløsninger som har nådd utløpsdatoen eller kan være kontaminert, skal skiftes ut.

Hvordan kan jeg anskaffe et sertifikat eller sikkerhetsdatablad for løsninger?

Du kan laste ned sertifikat for alle kalibreringsløsninger og mange elektrolytter på www.mt.com/buffer. Du finner de respektive sikkerhetsdatabladene på www.mt.com/msds.

Hva er en referanseelektrolytt?

Referanseelektrolytten sikrer en stabil signaloverføring. Den lukker den elektriske sløyfen. På grunn av den høye ionkonsentrasjonen leder referanseelektrolytten det elektroniske signalet fra referanseelementet (hovedsakelig Ag/AgCl) til det målte mediumet og lukker således den elektroniske kretsen til pH-målingssystemet.

Hvordan skal jeg rengjøre pH-sensoren?

pH-sensoren må rengjøres regelmessig. Redusert konstant og/eller offset eller lang responstid er en indikasjon på at sensoren må rengjøres. Fett, olje og grease må fjernes med en ikke-ionisk surfaktantløsning eller metanol. Proteiner må rengjøres med en pepsin/HCl-rengjøringsløsning. Etter rengjøring skal elektroden skylles med avionisert vann, rekondisjoneres i 3 mol/l KCl og deretter oppbevares i InLab®-oppbevaringsløsning.

Hvilke kalibreringspunkter skal jeg bruke?

Kalibrering skal dekke området med ønskede måleverdier. Den vanligste metoden for kalibrering av pH-sensorer er topunktskalibrering.

Hva skal jeg oppbevare sensoren i?

pH-sensorer av glass må holdes fuktige til enhver tid. Hvis en elektrode tørker ut under oppbevaring, kreves det en regenereringsprosedyre for å gjenopprette det hydrerte glasslaget og referansekoblingen for å få sensoren i fungerende stand. Som en generell regel skal du oppbevare pH-sensoren i den samme løsningen som sensorens referanseelektrolytt. I de fleste tilfeller er dette en 3 mol/l KCl-løsning. Sensorer med en broelektrolytt skal oppbevares i elektrolytten i det ytre elektrolyttkammeret.

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Join the GEP eLearning Program
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.