Stasjonære pH-målere for alt fra enkle til sofistikerte bruksområder

Stasjonær pH-måler

Enkelt- og flerkanalsløsninger for laboratoriet

Velg det sortimentet av stasjonære målere som passer best til dine behov:

Stasjonær pH-måler
Stasjonær pH-måler
Stasjonær pH-måler

SevenExcellence-sortimentet av pH-målere

SevenCompact Advanced pH-målersortiment

FiveEasy, standard pH-målersortiment

Profesjonell måler med høy ytelse basert på intuitiv bruk av berøringsskjerm, for sikre resultater og solid samsvar – inntil tre målekanaler.
Universal og pålitelig måler for et bredt bruksområde. Perfekt kombinasjon av presise målingsteknologier og brukervennlighet.
Enkel og praktisk måler som er ideell for alle som har et begrenset budsjett, men som allikevel behøver raske og pålitelige resultater.
Stasjonær pH-måler

Profesjonell måler med høy ytelse basert på intuitiv bruk av berøringsskjerm, for sikre resultater og solid samsvar – inntil tre målekanaler.

Stasjonær pH-måler

Universal og pålitelig måler for et bredt bruksområde. Perfekt kombinasjon av presise målingsteknologier og brukervennlighet.

Stasjonær pH-måler

Enkel og praktisk måler som er ideell for alle som har et begrenset budsjett, men som allikevel behøver raske og pålitelige resultater.

Velg det nivået på stasjonære målere  som passer best til dine behov:

Stasjonær pH-måler
Stasjonær pH-måler
Stasjonær pH-måler

SevenExcellence-sortimentet av pH-målere

SevenCompact Advanced pH-målersortiment

FiveEasy, standard pH-målersortiment

Profesjonell måler med høy ytelse basert på intuitiv bruk av berøringsskjerm, for sikre resultater og solid samsvar – inntil tre målekanaler.
Universal og pålitelig måler for et bredt bruksområde. Perfekt kombinasjon av presise målingsteknologier og brukervennlighet.
Enkel og praktisk måler som er ideell for alle som har et begrenset budsjett, men som allikevel behøver raske og pålitelige resultater.
Stasjonær pH-måler

Profesjonell måler med høy ytelse basert på intuitiv bruk av berøringsskjerm, for sikre resultater og solid samsvar – inntil tre målekanaler.

Stasjonær pH-måler

Universal og pålitelig måler for et bredt bruksområde. Perfekt kombinasjon av presise målingsteknologier og brukervennlighet.

Stasjonær pH-måler

Enkel og praktisk måler som er ideell for alle som har et begrenset budsjett, men som allikevel behøver raske og pålitelige resultater.

Publikasjoner

Vanlige spørsmål

Bør jeg velge et dedikert instrument eller et multiparameterinstrument?

Dette avhenger av bruksområdet. Dedikerte enkanalsmålere kan brukes til å foreta målinger med én parameter, som pH, ORP, ionkonsentrasjon, konduktivitet eller oppløst oksygen. Multiparameterinstrumenter kan brukes til å måle mer enn én parameter på samme arbeidssted.

Hva er forskjellen mellom lineær og segmentert kalibrering?

Grafene over viser forskjellen mellom modusene for lineær og segmentert kalibrering.

Når du har utført en segmentert kalibrering med 3 buffere, viser måleren 2 konstanter og 2 offset-verdier. Når du utfører en lineær 3-punktskalibrering, får du kun én konstant og én offset-verdi på linjen som tegnes opp av lineær regresjon (tilpasset ved bruk av fremgangsmåten med minste kvadrater) mellom alle tre kalibreringspunkter.

Forskjellen mellom disse to metodene er at den segmenterte kalibreringen anses for å være mer nøyaktig, ettersom den stemmer bedre overens med egenskapene til en elektrode framfor kun én linje.

Når du utfører en måling etter en segmentert kalibrering, tar instrumentet konstanten og offset ifølge den målte pH-verdien. Hvis for eksempel den målte pH-verdien er 5, brukes konstanten/offset-verdiene mellom pH 4,00 og pH 7,00. Hvis den målte pH-verdien er 9, brukes konstanten/offset-verdiene mellom pH 7,00 og pH 10.

Når du utfører en måling etter en lineær kalibrering, brukes den samme konstantverdien for beregningen der målt pH er 5 og 9.

Know the Risk of Your pH Measurement
Ion Selective Electrode Guide – Theory and Practice
How to Measure pH in Small Samples
Join the GEP eLearning Program
pH Toolbox for Life Sciences
pH Theorie Guide
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.