Dynamisk mekanisk analyse (DMA) - METTLER TOLEDO
 
Meny
Dynamisk mekanisk analysator (DMA)

Dynamisk mekanisk analysator (DMA)

En dynamisk mekanisk analysator brukes til å måle mekaniske og viskoelastiske egenskaper i materialer.

Dynamisk mekanisk analyse (DMA)

Bestem kraft- og forskyvningsamplituder samt faseskift med den dynamiske mekaniske analysatoren. Med uovertruffen allsidighet tillater DMA 1 at pr...

Bestem kraft- og forskyvningsamplituder samt faseskift med den dynamiske mekaniske analysatoren.
Med uovertruffen allsidighet tillater DMA 1 at prosedyrer utføres i optimal målekonfigurasjon. DMA 1 er enkel å sette opp, enten det gjelder konvensjonelle DMA-analyser, eksperimenter med statiske krefter eller målinger i væsker.

 

DMA

Dynamisk mekanisk analyse (DMA) er en viktig teknikk som brukes til å måle de mekaniske og viskoelastiske egenskapene til materialer som termoplast, termosett, elastomerer, keramikk og metaller. I en dynamisk mekanisk analysator blir prøven utsatt for periodisk stress i en av flere forskjellige deformasjonsformer. Kraft- og forskyvningsamplituder og faseskift analyseres som en funksjon av temperatur, tid og frekvens.

 

DMA gir kvantitativ og kvalitativ informasjon som er av stor verdi for prosess- og applikasjonsingeniører, materialforskere og kjemikere, som for eksempel:

  • Youngs modul og skjærmodul
  • Dempingsegenskaper og viskoelastisk adferd
  • Polymerstruktur og morfologi
  • Flyt- og avkoblingsadferd

 

Dynamisk mekanisk analysator DMA/SDTA 1+

DMA/SDTAs operasjonsprinsipper er i mange henseender svært forskjellige fra dagens generasjon av konvensjonelle DMA-instrumenter. Det solid bygde stativet gjør at systemet har en egen resonansfrekvens på ca. 1 500 Hz, godt over de anvendte målfrekvenser. Selve prøven er festet direkte til kraftføleren, slik at det faktisk er kraften påført prøven som måles. Denne teknikken ble utviklet ved Institutt for dynamisk materialtesting, Universitetet i Ulm, Tyskland, der den har vært i vellykket bruk i flere år og har gjennomgått kontinuerlig utvikling.  Modulen beregnes ut fra forholdet mellom kraft og forskyvning multiplisert med en geometrifaktor gitt av prøvedimensjonene. Modulen kan bestemmes med stor nøyaktighet fordi både kraft og forskyvning måles. De faste og bevegelige delene kan justeres via en tredimensjonal justeringsanordning, slik at kraften påføres prøven i en vinkel på nøyaktig 90 °, og det oppstår ingen feil som skyldes tverrgående krefter.

 

Dynamisk mekanisk analysator DMA 1

Med uovertruffen allsidighet tillater DMA at prosedyrer utføres i optimal målekonfigurasjon. DMA er rask og enkel å sette opp, enten det gjelder konvensjonelle DMA-analyser, eksperimenter med statiske krefter eller målinger i væsker.

 

Målinger ved kontrollert relativ fuktighet

Fuktighetsalternativet består av et spesielt fuktighetskammer, et sirkulerende varmebad og en fuktighetsgenerator. Den lar deg utføre målinger under optimale forhold i alle deformasjonsmodus. Spesiell etterjustering er ikke nødvendig etter installasjon av fuktighetskammeret.

 

Målinger med statiske krefter

I tillegg til den dynamiske modusen, tillater DMA målinger som skal utføres ved hjelp av statiske krefter (TMA-modus). Alle deformasjonsmodus som er tilgjengelige for DMA kan brukes.

 

Målinger i væsker

Væskebad alternativet lar deg utføre DMA eller TMA eksperimemter i væsker ved å bruke alle standard deformasjonsmodusene. Hele prøveholderen og prøven nedsenkes i væsken. Væskebad-alternativet består av et spesielt nedsenkningsbad og ekstern temperaturkontroll ved å bruke et sirkulerende varmebad eller avkjøler.


Dynamisk mekanisk analysator DMA/SDTA 1+
Frekvensområde
Abonner på nyhetsbrevet TA eNewsletter

Termisk analyse – Kvartalsvise nyheter om bruksområder, nettseminarer, kurs og veiledningsvideoer

⭢ Thank you for subscribing. You will receive your newsletter shortly.
⭢ There was a server error. Please try again later.

Produkter og detaljer

 
Produkter og detaljer
 
Se detaljer
Material No.: 30276400
Se detaljer
Comparison

Dokumentasjon

Brosjyrer

DMA/SDTA 1+ Product Brochure
Dynamic mechanical analysis (DMA) is used to measure the mechanical and viscoelastic properties of a material as a function of temperature, time and f...
Dynamic Mechanical Analysis Brochure
Dynamic mechanical analysis (DMA) is an important technique used to measure the mechanical and viscoelastic properties of materials such as thermoplas...
STARe Excellence Software Brochure
Thermal analysis is a well-established analytical method that is widely used in many different fields. It provides laboratories with valuable results...
The Future of Thermal Analysis Brochure
Thermal Analysis comprises a group of techniques that measure the physical or chemical properties of a sample as a function of temperature or time whi...

Datablad

STARe Software Option DMA Evaluation Datasheet
In Dynamic Mechanical Analysis (DMA), mechanical and viscoelastic properties of materials are measured as a function a frequency and temperature. An u...
STARe Software Option Mathematic Datasheet
This evaluation option offers you a number of useful routines that can be applied to all curves. Besides the purely mathematical functions such as int...

Datablad

STARe Software Option DMA Evaluation Datasheet
In Dynamic Mechanical Analysis (DMA), mechanical and viscoelastic properties of materials are measured as a function a frequency and temperature. An u...
STARe Software Option Mathematic Datasheet
This evaluation option offers you a number of useful routines that can be applied to all curves. Besides the purely mathematical functions such as int...
Thermal Analysis Option User Rights Datasheet
The User Rights software option allows you to give each user not only a unique user ac-count but also a specific role. The use of individual user acco...
STARe Software Option Conditional Experiment Termination Datasheet
This software option is the right tool for all cases where the experimental time has to be kept as short as possible. It enables you to terminate a me...
STARe Software Option Quality Control Datasheet
The Quality Control software option allows the user to easily control and track the quality of their product. It starts with the measurement; this ca...

Service

22 30 44 90
Kontakt service

Utforsk våre tjenester – skreddersydd for å passe til utstyret ditt

Vi tilbyr støtte og service for måleutstyr gjennom hele livssyklusen, fra installasjon til forebyggende vedlikehold og kalibrering, inkludert reparasjon av utstyr.

Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

Bruksområder

Nye bruksområder, gjennomgang av analytiske emner, praktiske tips

Thermal Analysis Applications
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Heat capacity determination of metals above 700 °C
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
Thermal Analysis Guide
High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.