Dynamisk mekanisk analyse (DMA) - METTLER TOLEDO
Dynamisk mekanisk analysator (DMA)

Dynamisk mekanisk analysator (DMA)

En dynamisk mekanisk analysator brukes til å måle mekaniske og viskoelastiske egenskaper i materialer.

 

Dynamisk mekanisk analyse (DMA)

Bestem kraft- og forskyvningsamplituder samt faseskift med den dynamiske mekaniske analysatoren.
Med uovertruffen allsidighet tillater DMA 1...

Bestem kraft- og forskyvningsamplituder samt faseskift med den dynamiske mekaniske analysatoren.
Med uovertruffen allsidighet tillater DMA 1 at prosedyrer utføres i optimal målekonfigurasjon. DMA 1 er enkel å sette opp, enten det gjelder konvensjonelle DMA-analyser, eksperimenter med statiske krefter eller målinger i væsker.

 

DMA

Dynamisk mekanisk analyse (DMA) er en viktig teknikk som brukes til å måle de mekaniske og viskoelastiske egenskapene til materialer som termoplast, termosett, elastomerer, keramikk og metaller. I en dynamisk mekanisk analysator blir prøven utsatt for periodisk stress i en av flere forskjellige deformasjonsformer. Kraft- og forskyvningsamplituder og faseskift analyseres som en funksjon av temperatur, tid og frekvens.

 

DMA gir kvantitativ og kvalitativ informasjon som er av stor verdi for prosess- og applikasjonsingeniører, materialforskere og kjemikere, som for eksempel:

  • Youngs modul og skjærmodul
  • Dempingsegenskaper og viskoelastisk adferd
  • Polymerstruktur og morfologi
  • Flyt- og avkoblingsadferd

 

Dynamisk mekanisk analysator DMA/SDTA 1+

DMA/SDTAs operasjonsprinsipper er i mange henseender svært forskjellige fra dagens generasjon av konvensjonelle DMA-instrumenter. Det solid bygde stativet gjør at systemet har en egen resonansfrekvens på ca. 1 500 Hz, godt over de anvendte målfrekvenser. Selve prøven er festet direkte til kraftføleren, slik at det faktisk er kraften påført prøven som måles. Denne teknikken ble utviklet ved Institutt for dynamisk materialtesting, Universitetet i Ulm, Tyskland, der den har vært i vellykket bruk i flere år og har gjennomgått kontinuerlig utvikling.  Modulen beregnes ut fra forholdet mellom kraft og forskyvning multiplisert med en geometrifaktor gitt av prøvedimensjonene. Modulen kan bestemmes med stor nøyaktighet fordi både kraft og forskyvning måles. De faste og bevegelige delene kan justeres via en tredimensjonal justeringsanordning, slik at kraften påføres prøven i en vinkel på nøyaktig 90 °, og det oppstår ingen feil som skyldes tverrgående krefter.

 

Dynamisk mekanisk analysator DMA 1

Med uovertruffen allsidighet tillater DMA at prosedyrer utføres i optimal målekonfigurasjon. DMA er rask og enkel å sette opp, enten det gjelder konvensjonelle DMA-analyser, eksperimenter med statiske krefter eller målinger i væsker.

 

Målinger ved kontrollert relativ fuktighet

Fuktighetsalternativet består av et spesielt fuktighetskammer, et sirkulerende varmebad og en fuktighetsgenerator. Den lar deg utføre målinger under optimale forhold i alle deformasjonsmodus. Spesiell etterjustering er ikke nødvendig etter installasjon av fuktighetskammeret.

 

Målinger med statiske krefter

I tillegg til den dynamiske modusen, tillater DMA målinger som skal utføres ved hjelp av statiske krefter (TMA-modus). Alle deformasjonsmodus som er tilgjengelige for DMA kan brukes.

 

Målinger i væsker

Væskebad alternativet lar deg utføre DMA eller TMA eksperimemter i væsker ved å bruke alle standard deformasjonsmodusene. Hele prøveholderen og prøven nedsenkes i væsken. Væskebad-alternativet består av et spesielt nedsenkningsbad og ekstern temperaturkontroll ved å bruke et sirkulerende varmebad eller avkjøler.


 

Dynamisk mekanisk analysator DMA/SDTA 1+
Frekvensområde

Produkter og detaljer

 
Produkter og detaljer

Dokumentasjon

Brosjyrer

DMA/SDTA 1+ Product Brochure
Dynamic mechanical analysis (DMA) is used to measure the mechanical and viscoelastic properties of a material as a function of temperature, time and f...
DMA 1
Dynamic mechanical analysis (DMA) is an important technique used to measure the mechanical and viscoelastic properties of materials such as thermopla...
STARe Excellence Software Brochure
Thermal analysis is a well-established analytical method that is widely used in many different fields. It provides laboratories with valuable results...
The Future of Thermal Analysis Brochure
Thermal Analysis comprises a group of techniques that measure the physical or chemical properties of a sample as a function of temperature or time whi...

Datablad

STARe Software Option DMA Evaluation
In general, the mechanical properties of materials depend on frequency. A good understanding of the influence of frequency on a material is therefore...
STARe Software Option Mathematic
This evaluation option offers you a number of useful routines that can be applied to all curves. Besides the purely mathematical functions such as int...

Service

22 30 44 90
Kontakt service

Sjekk våre tjenester – Skreddersydd for å passe ditt utstyr

Vi tilbyr støtte og service for måleutstyr gjennom hele livssyklusen, fra installasjon til forebyggende vedlikehold og kalibrering, inkludert reparasjon av utstyr.

Bruksområder

Nye bruksområder, gjennomgang av analytiske emner, praktiske tips

Thermal Analysis Applications
Differential Scanning Calorimetry (DSC) Webinar
Thermal Analysis Applications for the Characterization of Food
Thermal Analysis Techniques for the Chemical Industry – Theory and Applications
Thermal Analysis Applications for the Petrochemical Industry
Heat capacity determination of metals above 700 °C
The Characterization of Pharmaceuticals Using Thermal Analysis
Thermal Analysis Guide
High-Speed DSC – Obtain Unique Insights into Your Materials
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.