Veieceller og lasteceller ¦ veieceller ¦ dynamisk veiecelle | 50 kg-veiecelle
Veiecelle, veiemodul, veiesensor

Veiecelle, veiemodul, veiesensor

Robuste presisjonsveiemoduler og elektroniske veieceller med alle nødvendige globale godkjenninger og standarder.

Veiecelle og veiemodul / definisjon på lastecelle

Hva er en veiecelle, og hvordan fungerer den? Det grunnleggende prinsippet i veiecelleteknologien er konvertering av en belastning – dvs. en kraft ...

Hva er en veiecelle, og hvordan fungerer den?
Det grunnleggende prinsippet i veiecelleteknologien er konvertering av en belastning – dvs. en kraft som påføres enhver masse i jordens tyngdekraftfelt – til et elektrisk signal. De fleste veieceller har såkalte veiecellesensorer som konverterer en mekanisk belastning til en endring i motstanden. Lær mer om veiecellesensorer under. Massen påfører en belastning, og denne belastningen gjør at veiecellen deformeres, og denne deformeringen kalles strekkspenning. Signalet fra veiecellesensoren konverteres til motstandsendring og til slutt til en utgangsspenning. Denne utgangsspenningen er proporsjonal med den påførte massen.

En veiecelle for vekt, eller en veiesensor, brukes i ulike bransjer som krever nøyaktige målinger. Veieceller gir nøyaktige veiinger av tanker, kar, beholdere eller transportbånd. Veieceller er bygget for å tåle kravene til en rekke tøffe industrielle bruksområder. Kapasiteten til veieceller kan variere mye. Noen veieceller passer best til laboratoriebruk, mens andre passer bedre for batcher med høy kapasitet eller logistikkprosesser.

Veieceller skal oppfylle alle nødvendige globale godkjenninger og standarder. De omfatter elektroniske veieceller, analoge veieceller og hydrauliske veieceller som gjør at du kan gjøre en konstruksjon om til en vekt. Veieceller brukes i grupper i gulvvekter, beltevekter, veiesystemer, pallevekter, kontrollvekter, vektplater med veieceller og transportbåndvekter. Lastecelleteknologi fra METTLER TOLEDO omfatter også robusthet for tøffe miljøer. Dette brukes vanligvis i tankvekter, til veiing i kar, i silovekter og veiing av lastebiler.

Hvordan designes en veiecelle?
Formen til en veiecelle utmerker seg. Ettpunkts veieceller brukes til mindre og mellomstore prosesser. Strekklapp-veieceller brukes til gulvvekter og mellomstore tankvekter. Beholderveieceller brukes til bruksområder som krever høy kapasitet. Et annet kriterium for valg av veiecelletype og bruksområde, er spenningen den leverer. Analoge veieceller må ha en ekstern terminal for forsterkning og analog-til-digital-konvertering. Digitale eller elektroniske veieceller derimot har innebygd “intelligens” som gir bedre nøyaktighet, sikrere dataoverføring og muligheten til å overvåke tilstanden til veiecellen, og dette gjør vedlikeholdet enklere. Prisen på veieceller varierer, avhengig av hvilken ytelse som kreves. Uavhengig av designet og prisen, kan du kjøpe veieceller av alle typer hos METTLER TOLEDO.

Hvor nøyaktige er veieceller?
Nøyaktighet og oppløsning forveksles svært ofte i forbindelse med veieceller. Oppløsning er hvor mange siffer som vises, men flere sifre betyr ikke bedre nøyaktighet. Nøyaktigheten beskriver hvor reelle veieresultatene er (beregning av veiecellenøyaktighet og beregning av veiecellekapasitet). Det er med god grunn at oppløsningen på veieceller for vekter godkjent for kjøp og salg er begrenset så man ikke får tilgang til tolkningen av resultatene. Derfor er godkjenninger for kjøp og salg den beste referansestandarden for nøyaktigheten. Nøyaktigheten til veiecellesensorer er vanligvis fra 1/3000d og opptil 1/10 000d (også henvist til i spesifikasjoner for veieceller). Veieceller som bruker tvunget kraftutjevning når 1/200 000 eller bedre. Under ideelle forhold, som inkluderer konstant temperatur og luftfuktighet, kan nøyaktigheten være 5–10 ganger bedre.
Det er likevel ganske komplisert å beregne nøyaktigheten til en vektplate med veieceller. Mange påvirkninger må vurderes, som f.eks. temperatur, tid, oppløsning osv. Det anbefales å få anbefalinger av produsenten av veiecellen. Velger for veiekomponenter viser disse beregningene på en profesjonell måte.

Hvordan blir en veiecelle defekt?
Defekter i en veiecelle kan ha flere årsaker. De vanligste kildene til feil er koblingsbokser i analoge veiecellesystemer. Hvis et slikt analogt veiecellesystem blir defekt, kan feilsøkingen være tungvint, fordi hver eneste veiecellekabel, veiecelle og koblingsboks for veieceller må kontrolleres. Dette problemet og mange flere årsaker til feil elimineres med digitale veieceller, ved at de leverer diagnosedata. Ved å prosessere dataene kan du være sikker på at systemet ditt fungerer som det skal, og dersom en veiecelle blir defekt, informerer systemet deg om hvilken veiecelle som ikke fungerer.

Hvordan måles en veiecelle?
Veieceller brukes til å måle vekten av alle mulige materialer (dvs. med en 50 kg-veiecelle, 50 tonn-veiecelle, en 10 tonn-veiecelle eller enhver annen kapasitet). De har kapasiteter fra mikrogram i veiecellesensorer til flere 100 tonn-veieceller i vektplater med veieceller med høy kapasitet. Lodd med lav kapasitet kreves for farmasøytiske prosesser der en brøkdel av et gram kan utgjøre en betydelig forskjell. Mellomstore veieceller brukes vanligvis til prosessering og ved kjøp og salg av materialer (f.eks. 5 tonn-veiecelle. Store kapasiteter brukes til prosesser knyttet til lagring.

Hvordan kobler jeg til en veiecelle?
Veieceller måler både dødlasten og nettolasten til en vektplate med veieceller, så dette må tas i betraktning under beregning av kapasiteten til en vektplate med veieceller. Hvordan lasten plasseres på vekten har også betydning. Det anbefales ikke å bruke veieceller som er større enn det som er nødvendig for en bestemt prosess, ettersom det går utover nøyaktigheten. På vekter der lasten er hovedsakelig sentrert, noe som er tilfellet for de fleste tank- silo- og karvekter, er formelen følgende:
C >= sf*(TDL+SC)/N (f.eks. tankvekter)

På vekter med fire veieceller, og der lasten sannsynligvis plasseres utenfor senter, noe som er tilfellet for gulvvekter, små lastebilvekter og transportbåndvekter, er formelen følgende:
C >= sf*(TDL/4 + SC/2)  (f.eks. gulvvekter, små lastebilvekter og transportbåndvekter)

C = kapasiteten til veiecelle eller veiemodul
TDL = Total dødlast
SC = vektens kapasitet
sf = sikkerhetsfaktor (vanligvis1,25)
N = antall veieceller eller vektmoduler

Be om profesjonell konsultasjon for mer kompliserte systemer.
Du finner mer informasjon i Teknisk håndbok for veiemodulsystemer, som tar for seg emner vedrørende konstruksjon.

Hvordan installerer jeg en veiecelle?
Et vanlig problem ved bruk av veieceller, er valg av feil beskyttelse. Veieceller er svært sensitive overfor fuktighet og jevnlig spyling. Selv om de har høy IP-grad, er ikke beskyttelsen god for fuktig varme. Når det gjelder høy luftfuktighet og plutselige temperaturendringer (spyling med varmt vann i kalde omgivelser), anbefales det å alltid velge hermetisk tette veieceller av rustfritt stål. Ulike parametere må derfor tas hensyn til når du skal kjøpe veieceller.

Kalibreringskostnaden for veiecellesystemer blir ofte undervurdert. Hvis kvalitetssystemet ditt krever jevnlig kalibrering av slike veiesystemer, bør du få anbefalinger om hva som er den mest effektive metoden fra METTLER TOLEDO. En metode som samsvarer med ISO9001, trenger også et uavhengig kalibreringsutstyr som er sporbart til internasjonale standarder. Det kan ikke under noen omstendigheter antas at kalibreringen ikke endres og at en vektplate med veiecelle derfor ikke trenger noen kalibrering.  RapidCal™ er en effektiv metode for kalibrering av større tankvekter.

Innvirkningen installering av en vektplate med veieceller har på nøyaktigheten undervurderes ofte. Det anbefales å bruke skjermede kabler i alle tilfeller, ettersom signalet fra veiecellen er svært svakt og utsatt for forstyrrelser. Velg kortest mulig kabel, ettersom motstanden til kobber endres med temperaturen. Dess lavere motstand, dess bedre.
Ofte er integrering av vektplater med veieceller en komplisert oppgave som krever teknisk kunnskap. Veiemodulene integreres bedre og gir sikkerhet og ideelle belastningsforhold for veiecellen. Se informasjon om hvordan du velger de riktige veiemodulene og finner den riktige veiecellen til salgs. 

Hva er forskjellen på en veiecelle og en strekkspenningsmåler?
Strekkspenningsmålere er komponenter i veieceller. En veiecelle er en motvekt som konverterer belastning til strekkspenning. Veiecellesensoren registrerer denne strekkspenningen og gjør motstanden dens om til en elektrisk mengde som kan måles og rapporteres som et veieresultat. Dette prinsippet er det samme for 10 tonn-veiecelle og 100 tonn-veiecelle.

Hva er formålet med en veiecelle?
Veieceller måler kraft, og ikke masse, noe som ville vært ideelt. Dette fører til at alle andre vertikale krefter som uheldigvis forekommer i en vektplate med veieceller har direkte påvirkning på nøyaktigheten. Eksempler er røreffekter i et kar, kontakt med bakken som følge av f.eks. oppsamling av skitt, berøring av kabel for lasteceller og systemer med lave kapasiteter, vertikale vibrasjoner osv. Ta kontakt med en ekspert for å unngå disse problemene i systemet ditt og finne den riktige veiecellen til salgs.

Hva er veiecellesensitivitet?
Sensitiviteten til veiecellesystemet er ofte kritisk. Nøyaktigheten til en fylleprosess stiger med oppdateringshastigheten. Det samme gjelder for et batchingsystem der resepten er enklere å gjenopprette dess raskere veiecellen for vekt måler. Sensitivitet koster lite, men kan ha stor betydning.

Hvilket utgangssignal har en veiecelle? Hvordan beregnes utgangssignalet til en veiecelle?
De fleste veieceller har en analog spenning på 2–3 mV/V. Ettersom dette er passive enheter, trenger de en ekstern strømkilde for magnetisering. Spenningssignalet varierer med den relative magnetiseringsspenningen og lasten. Derfor er det helt avgjørende å ha en svært stabil matespenning som eliminerer effekter som forårsakes av strømkilden. En 2 mV/V-veiecelle produserer så lav spenning som 20 mV ved full kapasitet når den forsynes med en spenning på 10 V. Moderne terminaler (veiecelleavleser) har både en stabil strømkilde og nøyaktig forsterking av utgangsspenningssignalet for å konvertere resultatene til digital informasjon. Korrekt kobling av veiecellen er viktig for at signalet skal fungere korrekt.

Hva er matespenning for en veiecelle?
Ettersom veieceller er passive enheter, trenger de en ekstern strømkilde for magnetisering. I forbindelse med slik magnetisering kan spenningen endres basert på den aktuelle belastningen, og føre til feil. Derfor er det helt avgjørende å ha en svært stabil matespenning som eliminerer feil som forårsakes av strømkilden. Moderne terminaler sørger for en stabil strømkilde, nøyaktig forsterking av det lave utgangssignalet og konvertering av resultatene til digital informasjon.

Hva er en hydraulisk veiecelle?
Hydrauliske veieceller bruker prinsippet med trykkendring ved belastning av en innelukket væske. Trykkendringen måles av en trykkgiver. Hydrauliske veieceller er ikke særlig nøyaktige og brukes lite i dag. Fordelene disse kunne tilby i form av robusthet den gang elektronikken ikke var spesielt nøyaktig, er forlengst forsvunnet.

Er veieceller lineære?
Veieceller er vanligvis svært lineære opp til 0,03 %, og noen ganger også mye bedre. I dag kalibreres vekter hovedsakelig kun ved null og et maksimalt rekkeviddepunkt som indikerer at området mellom disse er lineært.

Hvor mange veieceller trenger jeg? Er det tilstrekkelig med 1–2 veieceller for en tankvekt med 3 eller 4 bein?
Det er mulig å bruke et lavere antall veieceller enn antall bein på systemer for nivåkontroll av væsker. Det viktigste er å sørge for at tyngdepunktet i systemet ikke forskyves horisontalt ved belastning. Nøyaktigheten til et sånt system er kanskje ikke ideell. Ikke bruk et sånt system til bulkmaterialer.

Fungerer PT1000- eller PT100-elektronikk med analoge veieceller?
Analoge veieceller har et mV/V-grensesnitt, som er forskjellig fra passive temperatursensorer som PT100, PT100, og de krever derfor spesialelektronikk.

Hvordan kalibrerer du en veiecelle?
Veiecellesensorene må kalibreres  på stedet der de skal brukes. Den viktigste grunnen til kalibrering på stedet, er at tyngdekraften varierer fra sted til sted. Uten kalibrering vil det oppstå problemer med en veiecelle som produseres på sted A og brukes på sted B. En annen grunn til at kalibrering på stedet er viktig, er den konstante slitasjen på selve enheten som alle tekniske instrumenter utsettes for. Avhengig av hvor viktig nøyaktighet er i prosessen vekten brukes i, er det god praksis å kalibrere den hvert år eller hvert annet år.

Hva er en digital veiecelle? Hvordan fungerer digitale veieceller?
Digitale POWERCELL®-veieceller inni PowerMount™-veiemoduler har en innebygd prosessor som sørger for tilstandsovervåking og øyeblikkelig justering etter miljøendringer. Digitale POWERCELL®-veieceller sikrer nøyaktig veiing uavhengig av effektene fra vibrasjoner og temperatur, og de hjelper maskin- og utstyrsbyggere med å maksimere produksjonskapasiteten for kundene sine.

Hva er en veiecelle for en veiemaskin?
En veiecelle for vekt for veiemaskiner brukes i ulike bransjer som krever nøyaktige målinger. Veieceller for veiemaskiner gir veiing nøyaktige veiinger av tanker, kar, beholdere eller transportbånd. Veiecelleteknologi er bygget for å tåle kravene til en rekke tøffe industrielle bruksområder. Kapasiteten til veieceller for veiemaskiner kan variere mye. Noen veieceller passer best til laboratoriebruk, mens andre passer bedre for batcher med høy kapasitet eller logistikkprosesser.

Veieceller for veiemaskiner skal oppfylle alle nødvendige globale godkjenninger og standarder. De inkluderer bjelkeveieceller med én ende, som gjør at du kan bygge konstruksjonen din om til en vekt. Bjelkeveieceller brukes i grupper i gulvvekter, beltevekter, veiesystemer, pallevekter, kontrollvekter og transportbåndvekter. Veiecelleteknologi av beholder- eller ringtype er også robuste og passer for tøffe miljøer. Dette brukes vanligvis i tankvekter, veiing av kar, silovekter og veiing av lastebil.


Kompresjonsveieceller/veiemoduler
Strekklapp-veiecelle / veieceller av s-typen
Beholderveiecelle/ringveiecelle
Koblingsboks for veiecelle

Kompresjonsveieceller/veiemoduler

Strekklapp-veiecelle / veieceller av s-typen

Beholderveiecelle/ringveiecelle

Koblingsboks for veiecelle

Veiemoduler tilrettelegger for rask og sikker konvertering av tanker, samlekar og transportbånd til en vekt. Innebygde funksjoner sørger for at sikkerhet, ytelse og presisjon opprettholdes.
Strekklapp-veieceller brukes i grupper (vanligvis 3 til 4) i veiesystemer, tankvekter og transportvekter.
Beholder- og ringveieceller brukes i tank- og karvekter, beholdervekter, silovekter, kjøretøyvekter og jernbanevekter.
METTLER TOLEDOs analoge Precision-koblingsbokser passer for rask og enkel tilkobling av grupper med analoge veieceller til en terminal.
For tanker, beholdere og siloer som står på gulv
Tanker på betong- eller stålfundament
Bredt kapasitetsområde
Fra 5 kg til 300 t per veiemodul
Allsidig bruk i de fleste industrier
Ulike materialer, IP69K-versjoner, et stort utvalg av tilbehør
Pålitelig ytelse
Globale godkjenninger, Ex-versjoner, innebygd sikkerhet
PowerMount-versjoner
Veiecellediagnostikk, overlegen nøyaktighet, RunFlat
Bredt kapasitetsområde
5kg ... 4,4t (11lb ... 10 klb)
For mellomstore veiesystemer
Prosesstanker, gulvvekter osv.
Versjon i rustfritt stål
Bruk innen næringsmidler og legemidler
PowerCell-versjoner
For krav til svært høy nøyaktighet
Pålitelig ytelse
Globale godkjenninger, Ex-versjoner, IP69K
Bredt kapasitetsområde
0,25 t ... 300 t (0,55 klb ... 660 klb)
For veiesystemer med høy kapasitet
Tank-, silo-, beholder- og kjøretøyvekter
Tåler tøffe miljøer
Rustfritt stål, IP69K-versjoner
For den beste påliteligheten
PowerCell-versjoner
Global ytelse
Globale godkjenninger, Ex-versjoner
Eksepsjonell stabilitet
Diskrete motstander – ingen regulerbare trimmemotstander
Stabile og enkle å justere
Ved bruk av dreiebrytere
Tåler tøffe miljøer
Finnes i versjoner med 316 rustfritt stål og IP69K
Globale standarder
F.eks. ATEX-, GMP-, NSF-versjoner
Strekkveiecelle / veiecelle for strekkmåling
Ettpunkts veiecelle / veiecelle med skjerm
Strekkveiemoduler

Strekkveiecelle

Ettpunkts veiecelle / veiecelle med skjerm

Strekkveiemoduler

Strekkveieceller brukes i hengende vektsystemer som hengende beholdere, kar og tanker.
Ettpunkts veieceller brukes enkeltvis i veiesystemer, bordvekter og fylle- og pakkemaskiner.
Strekkveiemoduler muliggjør sikker konvertering av hengende tanker og hopper til vekter. Innebygde funksjoner sørger for at sikkerhet, ytelse og presisjon opprettholdes.
Bredt kapasitetsområde
25 kg ... 10 t (50 lb ... 22 klb)
For hengende veiesystemer
Beholdere, kar, bulkvekter osv.
Utgaver i rustfritt stål og med beskyttelsesklasse opptil IP67
Bruk innen næringsmidler og legemidler
Globale standarder leveres som standard
f.eks. FM, ATEX, OIML, NTEP
Bredt kapasitetsområde
3kg ... 2000 kg (6,6 lb ... 4400 lb)
For mindre veiesystemer
Benkvekter, fylling, dosering, pakking, osv.
Utgaver i rustfritt stål og med beskyttelsesklasse opptil IP69K
Bruk innen næringsmidler og legemidler
Globale standarder leveres som standard
F.eks. OIML, NTEP, FM, ATEX
Bredt kapasitetsområde
5 kg ... 10 t (11 lb ... 22 klb)
For hengende hoppere og kar
Hopper som henger ovenfra
Bredt kapasitetsområde
Basert på lastceller av S-type, fra 5 kg til 10 t
Ideelle for mellomstore beholdere
Svært enkelt å integrere veiing
Pålitelig ytelse
Globale godkjenninger, Ex-versjoner
Kompresjonsveieceller/veiemoduler

Veiemoduler tilrettelegger for rask og sikker konvertering av tanker, samlekar og transportbånd til en vekt. Innebygde funksjoner sørger for at sikkerhet, ytelse og presisjon opprettholdes.

Strekklapp-veiecelle / veieceller av s-typen

Strekklapp-veieceller brukes i grupper (vanligvis 3 til 4) i veiesystemer, tankvekter og transportvekter.

Beholderveiecelle/ringveiecelle

Beholder- og ringveieceller brukes i tank- og karvekter, beholdervekter, silovekter, kjøretøyvekter og jernbanevekter.

Koblingsboks for veiecelle

METTLER TOLEDOs analoge Precision-koblingsbokser passer for rask og enkel tilkobling av grupper med analoge veieceller til en terminal.

Strekkveiecelle / veiecelle for strekkmåling

Strekkveieceller brukes i hengende vektsystemer som hengende beholdere, kar og tanker.

Ettpunkts veiecelle / veiecelle med skjerm

Ettpunkts veieceller brukes enkeltvis i veiesystemer, bordvekter og fylle- og pakkemaskiner.

Strekkveiemoduler

Strekkveiemoduler muliggjør sikker konvertering av hengende tanker og hopper til vekter. Innebygde funksjoner sørger for at sikkerhet, ytelse og presisjon opprettholdes.

Tjenester

22 30 44 90
Kontakt service
Driftstid
Support & Reperasjon
Ytelse
Vedlikehold & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Ekpertise
Trening & Rådgivning

Publikasjoner

Omfattende kunnskap om veiemoduler, veieceller og veiesensorer

Teknikerhåndbok for vektdesign
Evaluering av målemetoder for fylling
Veiing for prosesskar og reaktorer
Veiemoduler gir mer enn nøyaktighet
Den beste lagerstyringen for tanker og siloer
Dos and Don'ts for Custom Scale Design and Weigh Module Installation

Video

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.