Laboratoriumbalans | Labinstrumenten - METTLER TOLEDO
Balans of weegschaal

Laboratoriumbalansen

balans of laboratoriumweegschaal voor in het laboratorium

Wegen in een laboratorium – laboratoriumbalansen en -weegschalen

Wat is het verschil tussen massa en gewicht?De woorden 'massa' en 'gewicht' worden vaak door elkaar gebruikt en worden allebei bepaald door weging,...

Wat is het verschil tussen massa en gewicht?

De woorden 'massa' en 'gewicht' worden vaak door elkaar gebruikt en worden allebei bepaald door weging, maar voor laboratoriumbalansen en -weegschalen is het verschil tussen deze twee van essentieel belang. Massa meet de hoeveelheid materiaal in een voorwerp, is onafhankelijk van locatie en blijft hetzelfde, ongeacht de omgeving.

Massa wordt gemeten door vergelijking met behulp van een laboratoriumweegschaal of -balans. De kilogram is de SI-eenheid van massa, en is gelijk aan het 'International Prototype Kilogram' (IPK), het oorspronkelijke object waarop de meting is gebaseerd.

Het gewicht van een voorwerp wordt bepaald door hoe sterk de zwaartekracht aan de massa trekt, als kracht. De SI-eenheid voor gewicht is de newton (= 1 kg x m/s2). Een object met een massa van 1,0 kg weegt ongeveer 9,81 newton op het aardoppervlak (massa vermenigvuldigd met de zwaartekracht van de aarde). Het gewicht van een object op een berg zal minder zijn dan op zeeniveau, als gevolg van variaties in de zwaartekracht – een hogenauwkeurigheidsbalans of laboratoriumweegschaal zal dergelijke verschillen onderscheiden.

De herdefiniëring van de kilogram is gepland voor 2018. Ondersteuning voor de herdefiniëring van de kilogram biedt verdere informatie over de verandering.

Hoewel massa en gewicht verschillende entiteiten zijn, wordt het proces van het bepalen van zowel gewicht als massa weging genoemd.


Hoe werken elektronische balansen? Wat is het principe van elektromagnetische krachtcompensatie?

Bij mechanische balansen wordt een monster op het ene uiteinde van de balk geplaatst en de referentiegewichten op het andere uiteinde, totdat de totale waarde van de gewichten die de massa van het monster vertegenwoordigen perfect in evenwicht is.

Elektronische precisiebalansen, analytische balansen en microbalansen van hoge nauwkeurigheidsklassen werken met een sensor die gebaseerd is op elektromagnetische krachtcompensatie. Een spoel op een vrij-beweegbare ligger wordt in een permanent magnetisch veld geplaatst. Een optische elektronische sensorstroom handhaaft zijn positie, met een nauwkeurigheid van meer dan een duizendste millimeter. De sensor registreert verticale veranderingen in positie wanneer de pan wordt belast, en verandert de stroom in de spoel om deze terug te brengen naar de oorspronkelijke positie. Hoe meer gewicht er aan de pan wordt toegevoegd, hoe meer stroom er nodig is om dit te compenseren. Dit wordt gedigitaliseerd op het display.


Laboratoriumbalansen en leesbaarheid

Gangbare typen van laboratoriumbalansen en -weegschalen zijn ultra-micro-, micro-, semi-micro-, analytische en precisiebalansen.

De afleesnauwkeurigheid van een balans is het kleinste verschil tussen twee gemeten waarden die kunnen worden afgelezen op het display. Bij een digitaal display is dit de kleinste numerieke verhoging, ook wel het schaalinterval genoemd. De leesbaarheid van een weegschaal staat niet gelijk aan de weegnauwkeurigheid.

Verscheidene eigenschappen kunnen de prestaties beperken. De belangrijkste zijn herhaalbaarheid (RP), excentriciteit (EC), niet-lineariteit (NL) en gevoeligheid (SE).

In onze videocursus Basics and Weighing Influences over laboratoriumbalansen en -weegschalen worden basisbegrippen voor goede weegpraktijken uitgelegd.


Hoe selecteer ik de juiste laboratoriumbalans of -weegschaal?

Overweeg voor een nauwkeurig meetresultaat de volgende factoren:

 • Vereiste weegnauwkeurigheid -> bepaalt de bovenlimiet van de toegestane meetonzekerheid van de balans om procestoleranties te waarborgen van bv.1%
 • Veiligheidsfactor -> zorgt ervoor dat ook bij veranderingen in de loop van de tijd de vereiste weegnauwkeurigheid behouden blijft
 • Het kleinste nettogewicht dat gewogen moet worden -> geeft het minimumgewicht aan dat de laboratoriumweegschaal moet bereiken (volgens meetonzekerheid en/of procestoleranties van de klant)
 • Het grootste gewicht dat gewogen moet worden (inclusief tarra) -> specificeert de capaciteit van de laboratoriumweegschaal
 • Omgevingsfactoren en weegtoepassing -> specificeren bijkomende eigenschappen van de laboratoriumbalansen en -weegschalen

Zorg ervoor dat u een laboratoriumbalans of -weegschaal kiest die voldoet aan de eisen van UW proces en de respectievelijke toleranties.

Good Weighing Practice™ (GWP®) is een universele aanpak voor het selecteren en testen van weeginstrumenten. Het is een globale standaard en kan in elk industrie- en werkgebied worden gebruikt voor nieuwe of bestaande weegsystemen. GWP® biedt schriftelijk bewijs van reproduceerbare weegresultaten die voldoen aan alle geldende kwaliteitsnormen.

GWP® is een benchmark voor laboratoriumbalansen en -weegschalen en biedt betrouwbare productkwaliteit en compliance aan de regelgeving. Het maakt gebruik van twee belangrijke functies om de kwaliteit te bepalen:

 • Het weegvermogen moet groter zijn dan de grootste brutobelasting die de gebruiker verwacht te wegen.
 • Voor de vereiste nauwkeurigheid, inclusief de veiligheidsfactor, moet het minimumgewicht van het weeginstrument kleiner zijn dan het kleinste monster dat de gebruiker verwacht te wegen.


Wat is de resolutie van een laboratoriumweeginstrument?

De resolutie is de mate waarin verandering gedetecteerd kan worden, meestal uitgedrukt in een aantal van punten. Het is de capaciteit (in g) gedeeld door de leesbaarheid (in g).

Een analytische balans of weegschaal met een capaciteit van 200 g en een leesbaarheid van 0,00001 g heeft een resolutie van 20 miljoen punten. De hoogste resolutiecomparator van METTLER TOLEDO is de M1 massacomparator, met 1 miljard punten.


Welke toleranties zijn van toepassing bij weegprocessen?

Toleranties bepalen of een laboratoriumbalans of -weegschaal 'goed genoeg' is om aan de proceseisen te voldoen en aan de hoeveelheid afwijking die is toegestaan. Toleranties bepalen de criteria voor een pass/fail-melding. Toleranties zijn van verschillende bronnen afkomstig, waaronder officiële instanties, de verwerkende industrie en het proces zelf.

 • Wettelijke toleranties:
  De wettelijke toleranties die zijn bepaald door OIML R76 of NIST Handbook 44 (alleen voor de VS) beoordelen de ijkwaardigheidsvereisten. Deze tolerantiewaarden zijn vrij ruim en kunnen eenvoudig worden nageleefd met laboratoriumbalansen of wanneer u in het onderste deel van het meetbereik weegt.
 • Toleranties van producenten:
  De toleranties van de producent zorgen ervoor dat de apparatuur aan de specificaties van de producent voldoet. Bij de toleranties van de producent wordt niet gekeken naar gebruikersspecifieke procesvereisten en ze zijn niet geschikt zijn voor het verbeteren van het weegproces.
 • Procestoleranties:
  Specifieke, door de gebruiker gedefinieerde procestoleranties ondersteunen procesverbeteringen en besparen daardoor op materiaal, afval en dubbel werk. Bij ijkwaardige laboratoriumweegschalen moet u daarom naast de wettelijke toleranties ook procestoleranties toepassen. Voor meer informatie over GWP Verification® van METTLER TOLEDO, ga naar: Good Weighing Practice.

  Wettelijke toleranties beschermen de consument, maar houden geen rekening met de specifieke vereisten van de producent. Het optimaliseren van procestoleranties kan een grote impact hebben op de winstgevendheid van processen.

METTLER TOLEDO 3rd Party Collaboration

Toepassingen

Applicaties voor wegen in het laboratorium

Publicaties

Service

+31 344 63 83 63
Bel Service

Accessoires

LabX® software

Accessoires

Weegschaal met etiketprinter en weegschaalprinters voor het laboratorium
Weight Handling Accessories
Dosing Accessories
Density determination

Thermische en dotmatrix etiketprinters

Weight Accessories

Dosing Accessories

Density Kits and Accessories

Sluit uw balans of labinstrument aan op een printer om de resultaten af te drukken en compliant te zijn met GMP/GLP/ISO.
Comprehensive range of accessories for professional weight handling.
Automated powder and liquid dispensing for increased user safety, time and cost savings and error reduction.
Density kits and accessories for easy and accurate density determination of solid, liquid and porous substances on precision or analytical balances
Sample Handling
Antistatic Solutions
Filter Weighing Accessories
Pipette Check

Tare Container Holders and Sample Handling Accessories

Anti-static Solutions

Filter Weighing Accessories

Pipette Check

Innovative tare container holders (ErgoClips) and accessories for convenient, error-free and safe sample preparation and transfer.
Single anti-static components and integrated solutions for detection and elimination of electrostatic charges from samples and vessels.
Filter weighing solutions for gravimetric determination of particulate matter (PM) in exhaust and evaporative emissions.
Pipette check kits and evaporation traps to ensure flawless functioning of your pipettes.
Moisture analyzer accessories
Weighing pans and draft shields
Weighing Tables
Instrument protection

Moisture Analyzer Accessories

Weighing Pans and Draft Shields

Weighing Tables

Instrument protection

Complete range of accessories and consumables for Moisture Analyzers required for accurate and repeatable moisture content determination.
Draft shields, pans, weighing pans, carat pans and magnetic protection shields for better weighing performance and more reliable results.
Height adjustable weighing tables provide a stable weighing surface and ergonomic working area, for all kinds of laboratory balances.
Variety of covers and transport cases protect your balance from dirt and damage and anti-theft devices provide maximum security of your instrument.
Hands-free Accessories, Stands & Displays & Data Readers
Filling Process Control
Interfaces, Cables and Power Supplies

Hands-free Accessories, Stands & Displays & Data Readers

Automatic Small Items Feeding

Interfaces, Cables and Power Supplies

Wide array of peripherals for improved ergonomics and easy data management, including barcode scanners, RFID readers, optical sensors and displays.
Automatic feeding system for capsules, tablets or small electronic and mechanical components directly into a balance.
Interfaces, Cables and Power Supplies for your laboratory instruments.
Weegschaal met etiketprinter en weegschaalprinters voor het laboratorium

Sluit uw balans of labinstrument aan op een printer om de resultaten af te drukken en compliant te zijn met GMP/GLP/ISO.

Weight Handling Accessories

Comprehensive range of accessories for professional weight handling.

Dosing Accessories

Automated powder and liquid dispensing for increased user safety, time and cost savings and error reduction.

Density determination

Density kits and accessories for easy and accurate density determination of solid, liquid and porous substances on precision or analytical balances

Sample Handling

Innovative tare container holders (ErgoClips) and accessories for convenient, error-free and safe sample preparation and transfer.

Antistatic Solutions

Single anti-static components and integrated solutions for detection and elimination of electrostatic charges from samples and vessels.

Filter Weighing Accessories

Filter weighing solutions for gravimetric determination of particulate matter (PM) in exhaust and evaporative emissions.

Pipette Check

Pipette check kits and evaporation traps to ensure flawless functioning of your pipettes.

Moisture analyzer accessories

Complete range of accessories and consumables for Moisture Analyzers required for accurate and repeatable moisture content determination.

Weighing pans and draft shields

Draft shields, pans, weighing pans, carat pans and magnetic protection shields for better weighing performance and more reliable results.

Weighing Tables

Height adjustable weighing tables provide a stable weighing surface and ergonomic working area, for all kinds of laboratory balances.

Instrument protection

Variety of covers and transport cases protect your balance from dirt and damage and anti-theft devices provide maximum security of your instrument.

Hands-free Accessories, Stands & Displays & Data Readers

Wide array of peripherals for improved ergonomics and easy data management, including barcode scanners, RFID readers, optical sensors and displays.

Filling Process Control

Automatic feeding system for capsules, tablets or small electronic and mechanical components directly into a balance.

Interfaces, Cables and Power Supplies

Interfaces, Cables and Power Supplies for your laboratory instruments.

This page is not optimized for your web browser. Consider using a different browser or upgrade your browser to the latest version to ensure the best experience.