Een "lean lab"-aanpak om labprocessen te optimaliseren - METTLER TOLEDO

Een "lean lab"-aanpak om labprocessen te optimaliseren

Deel 2 "Verbeter de productiviteit"


In het tweede deel van de webinar geven Erwin Studer en Daniel Fuchs advies over het identificeren van de maatregelen die de grootste potentiële impact op het vergroten van de labproductiviteit hebben en bepalen zij de volgende stap op weg naar een "lean lab".

In laboratoria worden steeds meer "lean" productieprincipes toegepast. Een goede toepassing van "lean lab" kan indrukwekkende resultaten opleveren in de vorm van vereenvoudigde workflows en processen, kortere doorlooptijden en een grotere labefficiëntie.

 

Operationele wijzigingen zoals optimalisatie van workflows en werkomgevingen of standaardisatie van apparatuur en software kunnen stapsgewijs worden doorgevoerd. Vaak leiden de simpelste en kleinste wijzigingen tot de grootste verbeteringen.

In deze webinar gaan we nader in op het in kaart brengen van de waardestroom en geven we voorbeelden over het identificeren van onnodige stappen in een analyseworkflow en het visualiseren van probleemgebieden.

Belangrijke leerdoelen:

  • De volgende stap voor een efficiënter lab identificeren
  • Begrijpen hoe u onnodige stappen kunt verwijderen en workflows kunt optimaliseren
  • Manieren ontdekken om de labprestaties te meten

Let op: Deel 1 van dit webinar Een "lean lab"-aanpak om de labprocessen te optimaliseren Deel 1: Werk slimmer, niet harder introduceerde de grondbeginselen van Lean Lab en de 10 verbeterpunten waarmee u rekening moet houden bij het beoordelen van de huidige status van uw lab.