Kalibrering, verificering og certificering

Laboratorieløsninger

Standarder og regler bliver ved med at blive tilpasset og har en tendens til at blive strammere med tiden. En dybtgående forståelse af gældende regler er nødvendig for at definere processer og sikre vigtig compliance.

Løsninger til produktinspektion

Høj følsomhed er afgørende for at identificere forurenende stoffer. Præcis vejning er afgørende for overholdelse af regler for vægt og mål. Nøjagtig emballageinspektion reducerer risikoen for tilbagekaldelse. Vi kontrollerer, at dit udstyr fungerer inden for de aftalte specifikationer for at opretholde produktivitet og overholdelse af relevante standarder.

Industrielle vejeløsninger

Ved både første og gentagne kalibreringer arbejder vi ud fra lokale akkrediteringer og sporbare vægte. Det er med til at sikre, at dit udstyr lever op til compliance-standarder og opfylder kravene til lovlig handel.

Transport- og logistikløsninger

Bekræft ydeevnen af dine løsninger til dimensionering, stregkodelæsning og dynamisk vejning med kalibrering, der omfatter lokal akkreditering og bruger sporbare testobjekter.

Løsninger til vejning af køretøjer

Med vores MiraCal-kalibreringssystem og egenudviklede testudstyr leverer vores teknikere ensartede resultater og omfattende dokumentation for at verificere din vægts ydeevne og beskytte din fortjeneste.

Løsninger til tankskalaer

Vores innovative løsning til kalibrering af tankvægte tilbyder en produktivitetsforbedrende metode, som er sporbar og opnås uden brug af testvægte eller dyrt renset vand.

Løsninger til procesanalyse

Oprethold nøjagtige målinger af din proces og overholdelse af kritiske kvalitetsstandarder ved at udføre rutinemæssig kalibrering og justering.

Detailhandelsløsninger

For at overholde lokale krav til vægt og mål samt regler for lovlig handel skal vejesystemer i detailhandlen regelmæssigt certificeres.
Vejledning i kalibrering af pH-sensor

Vejledning i kalibrering af pH-sensorer

Hurtig, nem og fejlfri kalibrering

RapidCal™ Tank Scale Calibration: Engineering Recommendations

RapidCal™ Tank Scale Calibration: Engineering Recommendations

Learn how you can replace traditional, time-consuming calibration methods with RapidCal™ technology.

Hvad er kalibrering, og hvorfor er det vigtigt?

Kalibrering er den grundlæggende proces, hvor man observerer instrumentets ydeevne, så der om nødvendigt kan foretages justeringer af instrumentet for at opnå nøjagtige målinger. Kalibreringer hjælper med at levere pålidelige resultater og opretholde måleintegriteten i en virksomheds kvalitetssystem. Kalibrerede enheder er afgørende, når det gælder om at forbedre produkternes kvalitet, og akkrediterede kalibreringscertifikater dokumenterer, at virksomhederne overholder de lovgivningsmæssige standarder.

 

Under kalibreringen sammenlignes måleværdierne med kendte standarder for at fastslå eventuelle afvigelser eller unøjagtigheder. Denne omhyggelige procedure indebærer justeringer for at tilpasse instrumentets aflæsninger til referencestandarderne, f.eks. testvægte. Korrekt kalibrering kræver præcision, ekspertise og overholdelse af anerkendte procedurer.

Hvad er forskellen mellem kalibrering og rutinetest?

Når en balance eller vægt ikke længere måler korrekt inden for det tilladte område for den tilsigtede brug, er det nødvendigt med en kalibrering. For at løse dette problem udfører en uddannet tekniker en kalibrering ved hjælp af særlige testvægte, der er certificeret og nøjagtigt kalibreret.

Ud over periodiske kalibreringer udføres der rutine- eller funktionstest for at sikre, at vejeudstyret lever op til forventningerne. Hyppigheden af disse tests afhænger af, hvor risikabel vejeprocessen er. Typisk udfører den person, der betjener udstyret, rutinetests ved hjælp af kalibrerede og certificerede testvægte.

Hvad er de vigtigste grunde til at kalibrere måleudstyr?

Regelmæssig kalibrering af måleudstyr er vigtig af flere grunde:

  1. Bevar nøjagtigheden, og overhold reglerne. Mange brancher har lovbestemte standarder for målenøjagtighed. Regelmæssig kalibrering verificerer, at dit udstyr lever op til disse standarder, forhindrer potentielle bøder og sikrer måleresultaterne. Konsistens mellem forskellige måleværktøjer muliggør også produktion af høj kvalitet.  2. Minimér dyre fejl og undgå bøder. Upræcise målinger kan resultere i dyre fejl. Undervægtsproduktion kan føre til bøder og utilfredse kunder, mens overproduktion spilder ressourcer og reducerer overskuddet. Kalibrering hjælper med at minimere fejl ved at optimere instrumentets præcision, så dine målinger er inden for de krævede specifikationer.  3. Eliminer sikkerhedsrisici. Udstyr, der ikke er kalibreret, kan udgøre en alvorlig sikkerhedsrisiko, herunder ødelæggelse og spredning af fødevarebårne sygdomme. I farlige arbejdsområder kan ukalibreret udstyr udsætte medarbejderne for elektriske farer eller andre skader. Regelmæssig kalibrering beskytter sikkerheden og integriteten i din virksomhed.

Hvad er måleusikkerhed?

Vejningsusikkerhed, også kendt som måleusikkerhed i vejning, henviser til det interval af værdier, der med rimelighed kan antages at omfatte den nøjagtige vægt af et målt objekt. I enkle vendinger repræsenterer den den potentielle variation eller fejlmargin i vejemålinger.

Ved at forstå og overveje vejeusikkerhed får du indsigt i den potentielle variation i dine vejeresultater. Denne viden hjælper dig med at træffe informerede beslutninger og bestemme pålideligheden og nøjagtigheden af dine målinger. Det hjælper også med at fastsætte passende tolerancegrænser og sikre overholdelse af lovmæssige standarder. Ved at omfavne vejeusikkerhed får du en mere omfattende forståelse af pålideligheden og begrænsningerne i din vejeproces.

Hvad er præstationsverifikation af måleudstyr?

Verifikation af ydeevne er afgørende for at bekræfte, at udstyret fungerer i henhold til de aftalte specifikationer, opretholder produktiviteten og overholder standarderne. Regelmæssige præstationsverifikationer udført af vores ekspertteknikere hjælper med at overvåge datakvaliteten, udstyrets pålidelighed og produktsikkerheden.

Dokumenteret bevis for stabil procesydelse er afgørende for at opretholde en ensartet proceskvalitet. Ved effektivt at styre procesrisici kan du hjælpe med at forebygge problemer og være sikker på, at audits bliver en succes.

Hvordan finder man en pålidelig serviceudbyder?

Først og fremmest kan valget af en pålidelig leverandør gøre hele forskellen for at beskytte målenøjagtigheden og give dig ro i sindet. Hold øje med certificeringer som ISO17025, der garanterer overholdelse af bredt accepterede kvalitetsstandarder.

En pålidelig leverandør af kalibreringstjenester vil levere grundig dokumentation, herunder kalibreringscertifikater og -rapporter, for at bekræfte, at dine målinger kan spores, og at du er forberedt på eventuelle audits. Med et globalt netværk af akkrediterede teknikere og kalibreringsstandarder, der nemt kan spores, er METTLER TOLEDO udstyret til at håndtere alle dine servicebehov.

GWP® Verification

GWP® Verification

Få sikkerhed for nøjagtig vejning med Good Weighing Practice™

METTLER TOLEDO forebyggende vedligeholdelse

Preventive Maintenance

Planlagt pleje for optimal ydeevne