Silicaanalysator - Oversigt - METTLER TOLEDO

Silicaanalysator

Pålidelig online-måling af silica

Silicaanalysatoren Thornton 2800Si fra METTLER TOLEDO er et pålideligt online-instrument, der er udviklet specielt til rent vand-behandling og overvågning af kemien omkring energicyklusser. Analysatoren giver sikkerhed for vandets renhed for at optimere produktion af rent vand ved hjælp af ionbytning og minimere aflejring af silica i turbiner. Nem registrering af kontaminering med sporstoffer med minimal operatørovervågning.

Anvendelser

Overvågning af silica i ultrarent vandpå ppb-niveau. Silicamætning med anionresin fra poleringsmiddel registreres ved meget lave ppb-niveauer, så kontamineret vand kan ledes fra, før det når kritiske områder.

Overvågning af anionbytning i forbindelse med rent vand-behandling registrerer den første mætning af silica, hvilket udløser regeneration, før kontamineringen når senere behandlingstrin

Overvågning af kvaliteten af kraftdamp beskytter turbiner mod aflejring af silica og deraf følgende ubalance og mistet kapacitet og effektivitet.

Overvågning af poleringsmiddel til kraftkondensat kan registrere behovet for regeneration ved lave ppb-niveauer, før fødevandet bliver kontamineret i signifikant grad.

 

Silicaanalysator
Silicaanalysator

Dokumentation

Procesanalytiske løsninger til optimering af kraftværkskemi

POWERFUL SOLUTIONS for Optimizing Your Power Plant Chemistry (NEW EDITION!)
The new edition of our Power Industry brochure addresses all areas of power plants where precise water analytics are needed. Get an overview of METTLE...

Silicamåling i forbindelse med rent vand-behandling og turbinebeskyttelse

Services

43 27 08 00
Ring service

Detaljer

Funktioner – fordele

  • Automatisk kalibrering uden overvågning – sikrer høj repeterbarhed og sparer operatørtid
  • Automatisk nulstilling ved hver enkelt måling – sikrer målestabilitet
  • Praktisk funktion til prøveudtagning – muliggør måling af yderligere prøver til kvalitetskontroller i øvrige områder af anlægget
  • Samtidig visning af silica og måletiming – sikrer nem og hurtig visning af analysatorstatus, hvilket sparer operatørtid
  • Tilvejebringer målinger af reaktorkammertemperatur med henblik på at sikre pålidelig drift
  • Fuldt indkapslet – sikker beskyttelse af reagensbeholdere og komponenter imod anlægsmiljøet uden paneludskæring
  • Store reagensbeholdere sikrer lange serviceintervaller – hvilket reducerer vedligeholdelsestiden

 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.