Natrium-, silica- og klorid/sulfat-analysatorer
 
Menu
Natrium-, silica- og klorid/sulfat-analysatorer

Natrium-, silica- og klorid/sulfat-analysatorer

Pålidelige on-line-analysatorer med automatisk kalibrering

Natrium-, silica- og klorid/sulfat-analysatorer (ofte stillede spørgsmål)

Effektiv og pålidelig overvågning af lave koncentrationer af forskellige urenheder i behandling af rent vand er kritisk vigtigt i mikroelektronik- ...

Effektiv og pålidelig overvågning af lave koncentrationer af forskellige urenheder i behandling af rent vand er kritisk vigtigt i mikroelektronik- og energicykluskemiapplikationer. METTLER TOLEDO tilbyder en række natrium-, silica- og klorid/sulfat-analysatorer, der gør brug af gennemprøvet teknologi, med innovative metoder til at sikre vandets renhed og dermed minimere korrosion og maksimere vandproduktionen.

Hvad er en natriumanalysator?

En natriumanalysator er et on-line-målesystem, der sikrer, at vandet ikke er kontamineret med natrium, som kan være korroderende og skadelig i processer, der kræver rent eller ultrarent vand. De anvendes ofte i kraftværker til overvågning af vandcykluskemi eller i produktion af mikroelektronik. Fuldautomatiske on-line-systemer såsom natriumanalysatoren 2300Na kan overvåge ved natriumniveauer under ppb.

Jeg måler ledningsevne, hvorfor bør jeg måle natrium?

Natrium bør generelt måles som supplement til ledningsevne. Fordi ledningsevne er ikke-specifik, kan der ikke skelnes mellem kontaminanter og vandbehandlingskemikalier såsom ammoniak eller fosfater. En natriumanalysator er mere specifik og mere følsom. Den kan registrere, når en kationbytter skal regenereres, hvorimod ledningsevne ikke kan "se" natrium, før niveauerne er for høje, på grund af den høje baggrundsledningsevne i rent vand. En natriumanalysators følsomhed er kritisk vigtig, fordi kontaminanter i damp bliver mange gange mere koncentrerede, når de akkumuleres i de første kondenseringsdråber i turbiner, hvor de er meget korroderende.

Hvordan fungerer en natriumanalysator?

Analysatoren benytter en ionselektiv elektrode, der er beregnet til specifikt at måle natrium i vandet. Prøvevandet behandles med en reagens for at undertrykke interferens fra alle andre ioner i vandet, og elektroden måler natriumkoncentrationen i vandet, mens det flyder forbi i en kontinuerlig strøm. Med fuldautomatisk kalibrering gennemgår analysatoren periodisk kalibrering for at sikre, at målingerne altid er nøjagtige og pålidelige.

Hvad er en silicaanalysator?

En silicaanalysator er et on-line-målesystem, der anvender kolorimetrisk teknologi til at identificere silicakontaminering i rent vand. Kontrol af silica er kritisk vigtigt i kraftværker, fordi silicaoverførsel i damp kan resultere i aflejringer på turbineblade, hvilket reducerer effektiviteten betydeligt og forårsager ubalance i turbinebladene. Aflejringerne er også meget svære at fjerne og kan resultere i revner og fejl på turbinebladene. Silicakontaminering i vand, der benyttes i mikroelektronikproduktionsprocesser, kan resultere i afvisning af de producerede emner.

Hvordan fungerer en silicaanalysator?

Silicaindholdsanalyse er en batchmåling, hvor prøvevand føres ind i analysatoren, og en række reagenser tilføjes, som reagerer med silicaindholdet. Prøvevandet bliver blåt, når reaktionen er afsluttet, og intensiteten af farven afhænger af koncentrationen af silica – jo mere silica, jo mørkere blå er farven. Analysatoren registrerer denne farveændring og beregner silicaniveauet i vandet. Med fuldautomatisk kalibrering gennemgår analysatoren periodisk kalibrering for at sikre, at målingerne altid er nøjagtige og pålidelige.

Hvad er en klorid- og sulfatanalysator?

En klorid- og sulfatanalysator er et on-line-målesystem, der benytter mikrofluidisk kapillærelektroforese som metode til registrering af klorid- og sulfationer ved meget lave ppb-grænser. Analysatoren er udviklet til at understøtte elproduktionsanlæg i at overholde deres retningslinjer for cykluskemi og turbinegarantikravene. Den opnår sporniveaumålinger, der ikke er mulige med almindelige ionselektive kloridanalysatorer eller med kationledningsevne, som er en akkumuleret måling af alle kontaminanter i prøven.

Hvorfor bør jeg bruge en klorid- og sulfatanalysator?

Klorid- og sulfationer er særdeles korroderende og kan forårsage grubedannelse, spændingsrevner og andre korrosionstyper på kedler, dampgeneratorrør og turbiner. De øgede cyklusbetingelser i kraftværker i forbindelse med behovet for at kompensere for uforudsigeligheden i alternative energikilder gør dem mere modtagelige for luftindtrængning, som kan forværre de korroderende forhold. Fordi hyppig cyklusgennemførsel medfører mere korroderende forhold, er det nødvendigt at træffe foranstaltninger med henblik på at forbedre den kemiske kontrol med meningsfulde målinger. Ionregistreringsanalysatorer såsom analysatoren 3000CS tilbyder betydeligt mere relevante ionspecifikke resultater end kation- og afgasset kationledningsevnemålinger, hvilket muliggør hurtig overvågning og kontrol af cykluskemi.

Hvordan fungerer en klorid- og sulfatanalysator?

En batch af prøvevandet indsprøjtes i en mikrofluidisk kapillærpatron sammen med et sæt af reagenser. Når der tilsluttes strøm, begynder klorid- og sulfationerne i prøven at bevæge sig mod anoden i patronen og separeres, efterhånden som de bevæger sig gennem kapillærerne. De separerede ioner passerer gennem en ledningsevnecelle i kapillæren, og den tilsvarende koncentration af ionerne beregnes ud fra ledningsevnemålingen.


Klorid- og sulfatanalysator 3000CS
Natriumanalysator 2300Na
Silicaanalysator 2850Si

Klorid- og sulfatanalysator

Natriumanalysator

Silica- og fosfatanalysator

Klorid- og sulfatanalysatorer er online enheder, der er udviklet til kontinuerlig overvågning af klorid og sulfat på ppb-niveau i et vandsystem. 3000CS fra METTLER TOLEDO er en kombineret klorid- og...
Natriumanalysatoren 2300Na garanterer vandets renhed med henblik på at maksimere vandproduktionen og minimere korrosion.
En silicaanalysator giver en kritisk online måling, så rent vand i cykluskemi i kraftværker og i overvågningen af ultrarent vand sikres. Silicaanalysatorer fra METTLER TOLEDO har et kompakt design, de...
Online målinger hvert 45. minut
Præcis 2-punktskalibrering for garanteret nøjagtighed
Viser ionkoncentration og måleinterval
Eliminerer risikoen for prøvekontaminering
Detektering af natriummætning under ppb-niveau
Fuldautomatisk kalibrering uden opsyn
Automatisk konditionering af elektroder
Intern pH-kontrol reducerer forbruget af reagenser
Optimer produktiviteten med silica- og PO4-analyse
Kompakt design sparer plads til andre analyseværktøjer
Gør vedligeholdelse enklere med intelligent diagnosticering
Flere muligheder, enkelt brugergrænseflade
Klorid- og sulfatanalysator 3000CS

Klorid- og sulfatanalysatorer er online enheder, der er udviklet til kontinuerlig overvågning af klorid og sulfat på ppb-niveau i et vandsystem. 3000CS fra METTLER TOLEDO er en kombineret klorid- og...

Natriumanalysator 2300Na

Natriumanalysatoren 2300Na garanterer vandets renhed med henblik på at maksimere vandproduktionen og minimere korrosion.

Silicaanalysator 2850Si

En silicaanalysator giver en kritisk online måling, så rent vand i cykluskemi i kraftværker og i overvågningen af ultrarent vand sikres. Silicaanalysatorer fra METTLER TOLEDO har et kompakt design, de...

Publikationer

Silicamålinger beskytter dyrt udstyr
Overvågning af klorid og sulfat ved korrosionskontrol
Avanceret on-line natriummåling
Katalog over procesanalyseprodukter

Services

43 27 08 00
Ring service
Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Expertise
Træning og Rådgivning

Videoer

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.