Online-analysatorer til vandkemi

Online-analysatorer til vandkemi

Pålidelig online-overvågning af rent og ultrarent vand

Disse analysatorer til vandkemi er udviklet til hurtige og pålidelige online-målinger i rent og ultrarent vand. Disse vandanalysatorer til kraftværker understøtter korrosionsovervågning og forebyggelse af belægninger på turbiner og kedler. I vand til halvledere hjælper disse analysatorer med at maksimere wafer-udbytte og produktivitet.

Ring for tilbud
43 27 08 00
Ring service
Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

FAQs

Hvordan kan analysatorer til vandkemi hjælpe med at forebygge korrosion og belægninger?

Analysatorer til vandkemi tager automatiske online-vandprøver ved kritiske punkter, hvor kontaminanter kan beskadige vigtigt produktionsudstyr og øge nedetiden. Disse analysatorer bekræfter løbende, at vandkvaliteten er inden for de specificerede områder, eller de varsler operatørerne om, at der skal tages passende foranstaltninger, når vandkvaliteten ligger uden for specifikationerne, så der ikke opstår skader. 

Hvor bør jeg anbringe en analysator til vandkemi for at opnå den bedste korrosionsforebyggelse?

Analysatorer til vandkemi bør installeres, så de kan overvåge steder, hvor det er afgørende at få bekræftet, at der leveres rent vand, der er fri for kontaminanter. Disse analysatorer til vandkemi er særligt vigtige på steder, der anvender overvågning af DI-resin i vandcyklussens opsamlings- og poleringstrin. I kraftværker fungerer disse som vandanalysatorer til kraftværker eller kraftværksanalysatorer til cykluskemi for at overvåge vand/dampcyklussen ved de punkter, hvor vand eller damp trænger ind i kedlen og turbinen.

Hvad er det vigtigste, man skal være opmærksom på, i en analysator til vandkemi?

Det vigtigste, man skal se efter i en analysator til vandkemi, er evnen til at give pålidelig online-sporniveauovervågning kombineret med automatiseret funktionalitet, såsom kalibrering, hvilket vil medføre minimal indblanding fra operatøren. 

Afhængigt af dine specifikke krav er der derudover andre vigtige faktorer, der spiller ind; lige fra evnen til at passe ind på et lille sted til at kunne tage flere målinger med samme analysator. Analysatorer til vandkemi bør have fleksibliteten til at kunne opfylde dine applikationsbehov.