Natrium-, silica- og klorid/sulfat-analysatorer
Natrium-, silica- og klorid/sulfat-analysatorer

Natrium-, silica- og klorid/sulfat-analysatorer

Pålidelige on-line-analysatorer med automatisk kalibrering

 

Natrium-, silica- og klorid/sulfat-analysatorer (ofte stillede spørgsmål)

Effektiv og pålidelig overvågning af lave koncentrationer af forskellige urenheder i behandling af rent vand er kritisk vigtigt i mikroelektroni...

Effektiv og pålidelig overvågning af lave koncentrationer af forskellige urenheder i behandling af rent vand er kritisk vigtigt i mikroelektronik- og energicykluskemiapplikationer. METTLER TOLEDO tilbyder en række natrium-, silica- og klorid/sulfat-analysatorer, der gør brug af gennemprøvet teknologi, med innovative metoder til at sikre vandets renhed og dermed minimere korrosion og maksimere vandproduktionen.

Hvad er en natriumanalysator?

En natriumanalysator er et on-line-målesystem, der sikrer, at vandet ikke er kontamineret med natrium, som kan være korroderende og skadelig i processer, der kræver rent eller ultrarent vand. De anvendes ofte i kraftværker til overvågning af vandcykluskemi eller i produktion af mikroelektronik. Fuldautomatiske on-line-systemer såsom natriumanalysatoren 2300Na kan overvåge ved natriumniveauer under ppb.

Jeg måler ledningsevne, hvorfor bør jeg måle natrium?

Natrium bør generelt måles som supplement til ledningsevne. Fordi ledningsevne er ikke-specifik, kan der ikke skelnes mellem kontaminanter og vandbehandlingskemikalier såsom ammoniak eller fosfater. En natriumanalysator er mere specifik og mere følsom. Den kan registrere, når en kationbytter skal regenereres, hvorimod ledningsevne ikke kan "se" natrium, før niveauerne er for høje, på grund af den høje baggrundsledningsevne i rent vand. En natriumanalysators følsomhed er kritisk vigtig, fordi kontaminanter i damp bliver mange gange mere koncentrerede, når de akkumuleres i de første kondenseringsdråber i turbiner, hvor de er meget korroderende.

Hvordan fungerer en natriumanalysator?

Analysatoren benytter en ionselektiv elektrode, der er beregnet til specifikt at måle natrium i vandet. Prøvevandet behandles med en reagens for at undertrykke interferens fra alle andre ioner i vandet, og elektroden måler natriumkoncentrationen i vandet, mens det flyder forbi i en kontinuerlig strøm. Med fuldautomatisk kalibrering gennemgår analysatoren periodisk kalibrering for at sikre, at målingerne altid er nøjagtige og pålidelige.

Hvad er en silicaanalysator?

En silicaanalysator er et on-line-målesystem, der anvender kolorimetrisk teknologi til at identificere silicakontaminering i rent vand. Kontrol af silica er kritisk vigtigt i kraftværker, fordi silicaoverførsel i damp kan resultere i aflejringer på turbineblade, hvilket reducerer effektiviteten betydeligt og forårsager ubalance i turbinebladene. Aflejringerne er også meget svære at fjerne og kan resultere i revner og fejl på turbinebladene. Silicakontaminering i vand, der benyttes i mikroelektronikproduktionsprocesser, kan resultere i afvisning af de producerede emner.

Hvordan fungerer en silicaanalysator?

Silicaindholdsanalyse er en batchmåling, hvor prøvevand føres ind i analysatoren og en række reagenser tilføjes, som reagerer med silicaindholdet. Prøvevandet bliver blåt, når reaktionen er afsluttet, og intensiteten af farven afhænger af koncentrationen af silica – jo mere silica, jo mørkere blå er farven. Analysatoren registrerer denne farveændring og beregner silicaniveauet i vandet. Med fuldautomatisk kalibrering gennemgår analysatoren periodisk kalibrering for at sikre, at målingerne altid er nøjagtige og pålidelige.

Hvad er en klorid- og sulfatanalysator?

En klorid- og sulfatanalysator er et on-line-målesystem, der benytter mikrofluidiseret kapillarelektroforese som metode til registrering af klorid- og sulfationer ved meget lave ppb-grænser. Analysatoren er udviklet til at understøtte elproduktionsanlæg i at overholde deres retningslinjer for cykluskemi og turbinegarantikravene. Den opnår sporniveaumålinger, der ikke er mulige med typiske ion-selektive kloridanalysatorer eller mad kationledningsevne, som er en akkumuleret måling af alle kontaminanter i prøven.

Hvorfor bør jeg bruge en sulfat- og kloridanalysator?

Klorid- og sulfationer er særdeles korroderende og kan forårsage grubedannelse, spændingsrevner og andre korrosionstyper på kedler, dampgeneratorrør og turbiner. De øgede cyklusbetingelser i kraftværker i forbindelse med behovet for at kompensere for uforudsigeligheden i alternative energikilder gør dem mere modtagelige for luftindtrængning, som kan forværre de korroderende forhold. Fordi hyppig cyklusgennemførsel medfører mere korroderende forhold, er det nødvendigt at tage skridt til at forbedre den kemiske kontrol med meningsfulde målinger. Ionregistreringsanalysatorer såsom analysatoren 3000CS tilbyder betydeligt mere relevante ionspecifikke resultater end kation- og afgasset kationledningsevnemålinger, hvilket muliggør hurtig overvågning og kontrol af cykluskemi.

Hvordan fungerer en klorid- og sulfatanalysator?

En batch af prøvevandet indsprøjtes i en mikrofluidiseret kapillærpatron sammen med et sæt af reagenser. Når der tilsluttes strøm, begynder klorid- og sulfationerne i prøven at bevæge sig mod anoden i patronen og separeres, efterhånden som de bevæger sig gennem kapillærerne. De separerede ioner passerer gennem en ledningsevnecelle i kapillæren, og den tilsvarende koncentration af ionerne beregnes ud fra ledningsevnemålingen.


 
Klorid/sulfatanalysator 3000CS
Natriumanalysator
Silicaanalysator

Klorid/Sulfatanalysator

Natriumanalysator

Silicaanalysator

Thornton 3000CS-analysatoren giver sporbar niveaudetektering af klorider og sulfater for at kontrollere korrosion og minimere skade.
Natriumanalysatoren Thornton 2300Na giver sikkerhed for vandets renhed for at minimere korrosion og maksimere vandproduktionen.
Silicaanalysatoren Thornton 2800Si er et pålideligt online-instrument udviklet til rent vand-behandling og kemien omkring energicyklusser.
Online-målinger hvert 45. minut
til løbende overvågning
Mulighed for stikprøver
til yderligere prøver eller QC-kontrol
Automatisk kalibrering
Giver pålidelige målinger, samtidig med at teknikeren sparer tid
Fuldt kabinet
for at beskytte komponenter og reagenser
Fuldautomatisk kalibrering uden opsyn
sikrer pålidelig drift og sparer teknikertid
Automatisk konditionering af elektroder
minimerer behovet for manuel ætsning
pH-kontrol for korrekt tilsætning af reagenser
Lavt forbrug af reagenser
reducerer udgifterne til reagenser og håndtering
Fuldautomatisk kalibrering uden opsyn sikrer fortrinlig repeterbarhed
og sparer samtidig teknikertid
Store reagensflasker med lavt vedligeholdelsesbehov
muliggør 3 måneders drift pr. genopfyldning
Test af prøver fra forskellige steder takket være
stikprøvefunktion
Komplet indkapsling beskytter reagenser
og komponenter mod det omgivende anlæg
Klorid/sulfatanalysator 3000CS

Thornton 3000CS-analysatoren giver sporbar niveaudetektering af klorider og sulfater for at kontrollere korrosion og minimere skade.

Online-målinger hvert 45. minut
til løbende overvågning
Mulighed for stikprøver
til yderligere prøver eller QC-kontrol
Automatisk kalibrering
Giver pålidelige målinger, samtidig med at teknikeren sparer tid
Fuldt kabinet
for at beskytte komponenter og reagenser
Natriumanalysator

Natriumanalysatoren Thornton 2300Na giver sikkerhed for vandets renhed for at minimere korrosion og maksimere vandproduktionen.

Fuldautomatisk kalibrering uden opsyn
sikrer pålidelig drift og sparer teknikertid
Automatisk konditionering af elektroder
minimerer behovet for manuel ætsning
pH-kontrol for korrekt tilsætning af reagenser
Lavt forbrug af reagenser
reducerer udgifterne til reagenser og håndtering
Silicaanalysator

Silicaanalysatoren Thornton 2800Si er et pålideligt online-instrument udviklet til rent vand-behandling og kemien omkring energicyklusser.

Fuldautomatisk kalibrering uden opsyn sikrer fortrinlig repeterbarhed
og sparer samtidig teknikertid
Store reagensflasker med lavt vedligeholdelsesbehov
muliggør 3 måneders drift pr. genopfyldning
Test af prøver fra forskellige steder takket være
stikprøvefunktion
Komplet indkapsling beskytter reagenser
og komponenter mod det omgivende anlæg

Publikationer

Services

43 27 08 00
Ring service

Videoer

 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.