EasyClean150 - Oversigt - METTLER TOLEDO

EasyClean150

Let og sikker skylning af sensorer installeret i METTLER TOLEDOs tilbagetrækkelige InTrac-huse.

EasyClean150-systemet er den mest omkostningseffektive enhed til automatiseret skylning af sensorer monteret i et pneumatisk drevet tilbagetrækkeligt hus.Systemet styrer husets bevægelse og overvåger sensorens skyllefunktion.EasyClean150-systemet er egnet til opgaver, hvor det er tilstrækkeligt at bruge vand til rengøringen.
 
Animering: EasyCleans funktionsprincip (swf)

Specifikationer - EasyClean150
Kort beskrivelse Automatiseret sensorskylning og rengøring med vand
Beskrivelse
Sensorer, som er installeret i et rør eller reaktionskar, skal kunne trækkes op af prøvemediet med henblik på vedligeholdelse.EasyClean150-systemet er den enkleste, sikreste og mest omkostningseffektive måde at skylle sensorer på automatisk og regelmæssigt med vand.Sensoren skal ikke fjernes manuelt, når den benyttes i kombination med et tilbagetrækkeligt InTrac-hus fra METTLER TOLEDO.
 
EasyClean150-systemet styrer husets rute samt skyllefunktionen.Udløsning af skyllecyklussen kan udføres automatisk via transmitterens vaskekontakt eller manuelt ved at trykke på de pågældende taster i EasyClean-styreenheden.
Transmitter pH 2050e

EasyClean150-systemet betjenes ved hjælp af vaskekontakten på enhver egnet transmitter.For at garantere sikker drift af hele cyklussen er det en fordel, hvis transmitteren er udstyret med et eksternt hold-input, hvilket er tilfældet for følgende transmittere:

  • pH 2050e
  • pH 2100e
  • O2 4050e
  • O2 4100e
Egenskaber og fordele
Minimale vedligeholdelsesomkostninger
  • Personaleudgifterne kan reduceres til et absolut minimum via automatisering af vedligeholdelsessekvensen.
Mere præcis proceskontrol
  • Regelmæssig vedligeholdelse giver mere pålidelige måleresultater og sikrer mere præcis kontrol over processen.
Forlænget sensorlevetid
  • Effektiv rengøring forhindrer tilsmudsning af membranen.Sensorens levetid forøges væsentligt.

Dokumentation

Teknisk specifikation

Technical Data for EasyClean100, 150 and 200e
Only a clean sensor can provide reliable and accurate measurement results. With our EasyClean® systems, cleaning and calibration of sensors can be ful...
Få dit tilbud
EasyClean150
FDA
USP Class VI

Tilbehør

Få dit tilbud
EasyClean150
FDA
USP Class VI
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.