Need assistance?
Our team is here to achieve your goals. Speak with our experts.

Procestilpasninger og rengøringssystemer

Effektiv sensorinstallation og automatiseret sonderengøring

Disse procestilpasninger er udviklet til sensorinstallation og -integration i en række procesmiljøer, herunder åbne bassiner, rør, lukkede tanke, kemiske reaktorer, bioreaktorer og fermenteringsbeholdere. En lang række procestilpasninger kan fås, så dine krav til specifik indgangstype, tilslutningsmetode osv. opfyldes. Disse procestilpasninger kan kombineres med sonderengøringssystemer, så vedligeholdelsesopgaver automatiseres.

Ring for tilbud
43 27 08 00
Ring service
Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

FAQs

Hvad skal du overveje, når du vælger en procestilpasning til sensorinstallation?

De vigtigste overvejelser, når der skal vælges en procestilpasning, vedrører procesmediet, installationspunktet og dine rengørings- og kalibreringskrav. Baseret på dine specifikke proceskrav bør du overveje, om du har behov for et stationært eller udtrækkeligt design, samt hvilken procestilslutning du har brug for i forhold til kompatibilitet, indsætningslængde og våddele, og om der er behov for et beskyttelsesbur til at beskytte sensorspidsen mod skader i prøver med høj partikelbelastning.

Din lokale METTLER TOLEDO-repræsentant kan hjælpe dig med at vælge den rigtige procestilpasning, så dine specifikke krav imødekommmes.

Hvorfor bør du skifte fra manuel til automatiseret proberengøring?

Et skift fra manual til automatiseret proberengøring er en effektiv måde at gøre vedligeholdelsesopgaver nemmere på og reducere sensorens levetidsomkostninger. Manuel sensorrengøring under barske applikationsforhold kan udgøre en risiko i forhold til operatørens sikkerhed, f.eks. på grund af eksponering for farlige processer og aggressive rengøringsmidler. Men ved at benytte et automatiseret proberengøringssystem, der fungerer i kombination med en udtrækkelig procestilpasning, kan operatørens sikkerhed maksimeres. Automatiserede sensorrengøringssystemer gør det også muligt for dig at vælge den korrekte rengøringsprocedure, så der opnås hurtig og effektiv rengøring i udfordrende applikationer, når din sensor har behov for det. Endelig reducerer automatiserede proberengøringssystemer arbejdskraftomkostningerne til et minimum via automatiseret sensorrengøring og -vedligeholdelse. EasyClean 200e er METTLER TOLEDOs fuldt ud automatiserede rense- og rengøringssystem til analytiske indbygningssensorer. Den kompatible InTrac 777e med udtrækkelig procestilpasning betyder, at sensorer kan udskiftes, uden at processen afbrydes, eller operatørens sikkerhed kompromitteres.

Hvordan kan udtrækkelige procestilpasninger udføre sensorvedligeholdelse, uden at det påvirker den igangværende proces?

Udtrækkelige procestilpasninger muliggør nem indsætning og tilbagetrækning af elektroder/sensorer uden afbrydelse af den igangværende proces, så der spares tid uden procesnedetid. En funktion, der gør dette muligt, er det intelligente sensorlåsesystem, der sørger for sikkerheden for både processen og operatøren. Hvis der ikke er installeret en sensor, kan der ikke foretages en handling, hvilket hjælper med til at undgå uønsket drift. Udtrækkelige procestilpasninger har også højeffektive rengøringskamre med fire sprøjtedyser og en tilbagevaskningsfunktion til rengøring af proben, så snavs og partikler, der er fanget i isætningsstangen, skylles væk. Der kan fås modeller til fuldt ud hygiejniske og sterile opgaver, så procespålideligheden sikres. InTrac 781 og InTrac 784 kan kombineres med automatiserede EasyClean-kalibreringssystemer, så omkostningerne reduceres, og den overordnede sikkerhed øges.