Probe holder | METTLER TOLEDO | Bestil et tilbud
 
Menu
Sensorholdere og sensorrensningssystemer

Probe holder og sensorrensningssystemer

Procestilpasninger og løsninger til enhver udfordring

Ofte stillede spørgsmål om sensorholdere og sensorrensning (OSS)

Hvad er en sensorholder? En sensorholder kaldes også en procestilpasning. Det er et stykke hardware, der gør det muligt at tilslutte en sensor in-...

Hvad er en sensorholder?

En sensorholder kaldes også en procestilpasning. Det er et stykke hardware, der gør det muligt at tilslutte en sensor in-line til en procesbeholder eller et procesrør. Det kan også bruges til at sørge for, at en sensor kan nå den ønskede dybde i et åbent bassin, hvor der skal måles.

 

Hvad bruges en sensorholder til?

En sensorholder gør det muligt at installere en analysesensor in-line i en proces (beholder/rør). Holderen sikrer, at sensoren er beskyttet og når den ønskede dybde, så der opnås optimale analyseresultater. Der findes forskellige holdertyper. En sensorholder kan typisk anvendes i åbne bassiner, gennemløbsrør, lukkede beholdere eller tanke, kemiske reaktorer, bioreaktorer og fermenteringsbeholdere.

 

Hvilke forskellige sensortypeholdere findes der?

Det er meget vigtigt at vælge den korrekte holder. Holderen skal sikre, at sensoren er godt beskyttet og kan levere repræsentative målinger. METTLER TOLEDO har fire forskellige sensorholdertyper, nemlig:

 • Stationære holdere: De stationære sensorholdere installeres statisk i en beholder. De benyttes i sterile miljøer og typisk i applikationer, der dækker måling af pH, opløst ilt, ledningsevne og turbiditet. METTLER TOLEDOs stationære sensorholdere findes i InFit-sortimentet.
 • Tilbagetrækkelige holdere: Med tilbagetrækkelige sensorholdere kan målesensoren nemt indsættes og trækkes tilbage, uden at forstyrre den igangværende proces. Tilbagetrækkelige holdere benyttes typisk i processer, der har en tendens til at forårsage sensorkontaminering, eller som kører over længere perioder. METTLER TOLEDOs tilbagetrækkelige sensorholdere findes i InTrac-sortimentet.
 • Gennemløbsholdere: Gennemløbssensorholderne er udviklet til målepunkter i rør eller en omløbsledning. De muliggør løbende overvågning og direkte indsætning af sonden i prøvemediet, eller gennem METTLER TOLEDOs InTrac- eller InFit-holdere. Gennemløbssensorholderne fra METTLER TOLEDO findes i InFlow-sortimentet.
 • Nedsænkningsholdere: Nedsænkningssensorholderne benyttes i åbne beholdere og kanaler. De er konstrueret til at muliggøre montering og nedsænkning af sensoren i mediet. METTLER TOLEDOs nedsænkningssensorholdere findes i InDip-sortimentet.

 

METTLER TOLEDO-sensorholdere tilbyder den rigtige løsning til at sikre produktionssikkerhed, pålidelighed og overholdelse af lovgivningsmæssige krav.

 

Hvad skal man overveje, når man vælger en sensorholder?

De primære ting, man skal tage hensyn til, når man skal vælge en sensorholder, er:

 • Stationær eller tilbagetrækkelig konstruktion
 • Kompatibilitet i forhold til procestilslutning
 • Indsætningslængde
 • Materialer til de fugtede dele
 • Materialer til procesforsegling
 • International regeloverholdelse, f.eks. ATEX/FM-godkendelse ved installation i EX-klassificeret område, USP klasse VI-forseglinger osv.
 • Og i mange tilfælde er et beskyttende sensorbur afgørende vigtigt i forhold til at beskytte sensorens spids mod skader i prøver med en høj partikelbelastning.

 

Kan sensorrensning og -kalibrering foretages i sensorholderen?

Til holderne i InTrac-serien kan der anvendes METTLER TOLEDO EasyClean 150 eller EasyClean 200 til programmérbar automatisk sensorskylning. Det kan også anvendes EasyClean 400 til programmérbar automatisk rensning og kalibrering af pH-sensorer. Til InDip-holdere med en forventet høj tilsmudsningsbelastning kan der anvendes EasyClean 100 til programmérbar automatisk sensorskylning. Det reducerer operatørens arbejdsbelastning i forhold til udførelse af manuel sensorrensning og -kalibrering.

 

Hvad er sensorrensning?

Sensorrensning er den rutinevedligeholdelse, der skal udføres på en sensor, for at sikre, at den fungerer bedst muligt.

 

Hvorfor er sensorrensning vigtigt?

Effektiv sensorrensning er vigtigt, fordi det forhindrer tilsmudsning af sensorens membran. Sensorrensning øger sensorens levetid betydeligt. Sensorrensning er også vigtigt, fordi det forbedrer proceskontrol og -sikkerhed yderligere, og det reducerer vedligeholdelsesbelastningen. Automatisk eller manuelt aktiveret sensorvedligeholdelse gør det muligt for medarbejderne at bruge tiden på vigtigere opgaver. Derudover sikrer regelmæssig sensorrensning og -kalibrering, at sensorerne fungerer bedst muligt og holder længere.

 

Hvordan udfører man sensorrensning?

Sensorrensning udføres bedst med METTLER TOLEDOs EasyClean-serie af automatiserede rensningssystemer, der imødekommer en meget bred vifte af behov.

 

Hvilke typer sensorrensningsenheder findes der?

METTLER TOLEDO tilbyder følgende:

 • EasyClean 100 og EasyClean 150 håndterer grundlæggende skylning af minimalt kontaminerede sensorer
 • EasyClean 200e er en løsning til sensorer, der er udsat for omfattende tilsmudsning
 • EasyClean 400 til pH-sløjfer, skylning, rensning og kalibrering er fuldautomatisk og behøver ikke overvåges

 

EasyClean 400X til farlige områder i eksempelvis den kemiske industri, hvor der kræves specialudstyr.


Procestilpasninger og probe holdere
Stationær armatur
Tilbagetrækkelige armaturer

Procestilpasninger og probe holdere

Stationære armaturer

Tilbagetrækkelige armaturer

Probe holdere eller procestilpasninger sikrer, at en analytisk sensor kan tilsluttes sikkert til alle almindelige procesmiljøer, herunder åbne bassiner, rør, lukkede tanke, kemiske reaktorer, bioreakt...
Dokumenteret til sterile forhold og certificeret i henhold til EHEDG-retningslinjerne. Stationære armaturer i InFit-serien fra METTLER TOLEDO kan fås i mange forskellige modeller. Typiske anvendelseso...
Brugervenligt koncept for at muliggøre sensorudskiftning på ethvert tidspunkt med garanteret sikkerhed. Tilbagetrækkelige armaturer fra METTLER TOLEDO kan fås i en række forskellige modeller for at op...
Gennemstrømnings armatur
Nedsænkbart armatur
Kalibrerings- og rengøringssystemer

Gennemstrømnings armatur

Nedsænkbart armatur

Sensorrengørings- og kalibreringssystemer

Dokumenteret robuste røradaptere til procesanalytiske løsninger. Gennemstrømnings armatur fra METTLER TOLEDO fås i forskellige grundlæggende udformninger til målepunkter i et rør eller en omføring. De...
Til målinger i åbne kar og spildevand. Nedsænkbart armatur i InDip-serien fra METTLER TOLEDO er konstrueret til brug i åbne tanke og kanaler. De giver mulighed for let montering af elektroder/sensorer...
Sensorrengøringssystemer er automatiserede systemer, der på pålidelig vis rengør og kalibrerer udvalgte sensorer, så måleoppetiden maksimeres, og der frigøres personale til andre opgaver. Automatisere...
Procestilpasninger og probe holdere

Probe holdere eller procestilpasninger sikrer, at en analytisk sensor kan tilsluttes sikkert til alle almindelige procesmiljøer, herunder åbne bassiner, rør, lukkede tanke, kemiske reaktorer, bioreakt...

Stationær armatur

Dokumenteret til sterile forhold og certificeret i henhold til EHEDG-retningslinjerne. Stationære armaturer i InFit-serien fra METTLER TOLEDO kan fås i mange forskellige modeller. Typiske anvendelseso...

Tilbagetrækkelige armaturer

Brugervenligt koncept for at muliggøre sensorudskiftning på ethvert tidspunkt med garanteret sikkerhed. Tilbagetrækkelige armaturer fra METTLER TOLEDO kan fås i en række forskellige modeller for at op...

Gennemstrømnings armatur

Dokumenteret robuste røradaptere til procesanalytiske løsninger. Gennemstrømnings armatur fra METTLER TOLEDO fås i forskellige grundlæggende udformninger til målepunkter i et rør eller en omføring. De...

Nedsænkbart armatur

Til målinger i åbne kar og spildevand. Nedsænkbart armatur i InDip-serien fra METTLER TOLEDO er konstrueret til brug i åbne tanke og kanaler. De giver mulighed for let montering af elektroder/sensorer...

Kalibrerings- og rengøringssystemer

Sensorrengøringssystemer er automatiserede systemer, der på pålidelig vis rengør og kalibrerer udvalgte sensorer, så måleoppetiden maksimeres, og der frigøres personale til andre opgaver. Automatisere...

Publikationer

Sensorholder til barske forhold
EasyClean-systemer
Katalog over procesanalyseprodukter

Services

43 27 08 00
Ring service
Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

Videoer

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.