EasyClean100 - Oversigt - METTLER TOLEDO

EasyClean100

Automatiseret skylning af sensorer installeret i METTLER TOLEDOs InDip-nedsænkningshuse.

EasyClean100-systemet er udviklet til at rengøre sensorer installeret i nedsænkningshuse.Et specialkonstrueret sprayhoved retter en strøm af trykluft eller skyllevand til sensorens følerende.Enhedens konfiguration sikrer, at sensoren rengøres effektivt under vand.Som følge af den kavitationseffekt, der fremkaldes af luftbobler, der rammer omkring sensorspidsen, løsnes og bortledes aflejringer på sensorens følsomme overfladeområder.

Specifikationer - EasyClean100
Kort beskrivelse Automatiseret sensorskylning og rengøring med luft eller vand.
Beskrivelse
Når der tages målinger i åbne bassiner eller kanaler, f.eks. ved anlæg til neutralisering af spildevand, monteres sensoren i et nedsænkningshus af typen InDip550.Traditionelle rengøringsmetoder omfatter fjernelse af hele installationen fra bassinet.Med EasyClean100-system kan denne procedure fuldautomatiseres, så huset og sensoren forbliver i nedsænket position.
 
EasyClean100-systemet består af en kontrolenhed og et sprayhoved.Luft eller vand sprøjtes direkte mod elektrodespidsen for at sikre effektiv rengøring.Det er derfor helt unødvendigt at fjerne installationen fra det sted, hvor den er monteret.Rengøring udføres automatisk via aktivering af vaskekontakten i den tilhørende transmitter.

Sprayhovedet er monteret direkte ved InDip550-nedsænkningshusets nedre ende. Det fås fremstillet af PVC eller PVDF og leveres med en 5 meter lang slange (PTFE) samt et monteringssæt til optimal fastgørelse på InDip-huset. Slangen til at slutte huset til EasyClean følger med systemet.
Egenskaber og fordele
Effektiv rengøring
  • Forhindrer tilsmudsning af membranen, og sensorens levetid forøges betydeligt.
 
Regelmæssig vedligeholdelse
  • Giver mere pålidelige måleresultater og sikrer mere præcis kontrol over processen.
 
Automatisering af vedligeholdelsessekvensen
  • Reducerer personaleudgifter til et absolut minimum.

 

Dokumentation

Teknisk specifikation

Technical Data for EasyClean100, 150 and 200e
Only a clean sensor can provide reliable and accurate measurement results. With our EasyClean® systems, cleaning and calibration of sensors can be ful...
Få dit tilbud
EasyClean100
FDA
USP Class VI

Tilbehør

Få dit tilbud
EasyClean100
FDA
USP Class VI
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.