Ledningsevnesensor | Ledningsevne sensore | Ledningsevneelektrode
 
Menu
Ledningsevnesensor/modstandsevnesensor

Ledningsevnesensor | Ledningsevne sensore

Ledningsevnesensorer til måling af processer og rent vand

Ledningsevnesensor og konduktivitets analysator – Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvad er ledningsevne? Elektrisk ledningsevne er et materiales evne til at bære en elektrisk strøm. Det måles almindeligvis med en elektrisk lednin...

Hvad er ledningsevne?

Elektrisk ledningsevne er et materiales evne til at bære en elektrisk strøm. Det måles almindeligvis med en elektrisk ledningsevnemåler (EC Meter) eller konduktivitets analysator.

Hvad er modstandsevne?

Elektrisk modstandsevne er det modsatte af ledningsevne. Modstandsevne er den iboende egenskab, der kvantificerer, hvor stærkt et givent materiale modstår en elektrisk strøm.

Hvorfor måler man ledningsevne?

Elektrisk ledningsevne er blevet målt med EC metere i mange år, og det er stadig en vigtig og bredt anvendt analytisk parameter i dag. Elektriske ledningsevnemålere er en nem, enkel og økonomisk metode til at opnå en indikation af, hvor rent det målte medie er, typisk vand (jo højere ledningsevneaflæsningen er, jo højere er koncentrationen af opløste ioner i vandet). Den fremragende pålidelighed, følsomhed og respons samt de relativt lave omkostninger ved en konduktivitets analysator gør ledningsevne til et værdifuldt og brugervenligt værktøj til kvalitetskontrol. I nogle applikationer foretages renhedsmålingen som modstandsevne (det modsatte af ledningsevne).

Hvad måler en ledningsevnesensor?

En ledningsevnesensor (eller ledningsevne sensore) måler en opløsnings evne til at lede en elektrisk strøm. Det er forekomsten af ioner i en opløsning, der muliggør, at den er ledende: Jo højere koncentration af ioner, jo højere ledningsevne. Du kan finde flere oplysninger om indbygnings ledningsevneelektroder fra METTLER TOLEDO:

Hvad er måleprincippet for en ledningsevnesensor?

En ledningsevne sensore består af et elektrodepar, hvortil der kobles en spænding. Ledningsevnesensoren måler strømflowet og beregner ledningsevnen.

Hvilken enhed måles ledningsevne i?

Ledningsevne måles i siemens pr. cm (S/cm). En ledningsevne på 1 S/cm er faktisk ret høj, så de fleste ledningsevnemålinger inkluderer løsninger, hvor ledningsevnen måles i mS/cm (tusindedele af en S/cm) eller i μS/cm (milliontedele af en S/cm).

Hvor mange typer ledningsevnesensorer findes der?

Der er tre teknologityper af ledningsevne sensore, der anvendes til proces ledningsevnemåling i en in-line EC meter:

Hvordan fungerer en 2 elektrode ledningsevnesensor?

Den klassiske 2 elektrode ledningsevnesensor består af to parallelle plader, der bruges til proces ledningsevnemålinger. En vekselstrømspænding påføres på tværs af de to elektroder, og modstanden mellem dem måles. 2 elektrode ledningsevnesensoren anvendes til vandbehandling og rensningsstadier, hvor måleren kan registrere minimale niveauer af urenheder i ultrarent vand.

Hvordan fungerer en 4 elektrode ledningsevnesensor?

EC meteren med 4 elektroder fungerer ved hjælp af et ekstra elektrodepar. De udvendige elektroder er strømelektroderne, som vekselstrømmen påføres på. De fungerer på samme måde som 2 elektrode ledningsevnesensoren. Indbygnings ledningsevneelektroden er placeret i det elektriske felt fra strømelektroderne, og de måler spændingen med en højimpedansforstærker. Den strøm, der føres gennem de udvendige elektroder og opløsningen, kan måles nøjagtigt ved hjælp af kredsløbet. Hvis spændingen på tværs af de indvendige elektroder og strømmen er kendt, kan modstanden og konduktansen beregnes. Fordelen ved en 4 elektrode ledningsevnesensor ligger i, at det kun er en forsvindende lille strøm, der føres gennem de indvendige elektroder, hvor målingen foretages. Derfor opstår der ingen polariseringseffekt, der ellers kunne påvirke målingen. 4 elektrode ledningsevnesensoren er også mindre følsom over for målefejl på grund af elektrodetilsmudsning. Sensorer med fire elektroder er beregnet til fra medium til høje intervaller.

Hvordan fungerer en induktiv ledningsevnesensprobe?

Den induktive ledningsevnesensprobe fra METTLER TOLEDO er konstrueret som et par transformatorspoler, hvor den opløsning, der skal måles, er kernen af transformatoren. De parallelle spoler er placeret tæt sammen og er omsluttet af en polymerdel, ligesom en donut, som nedsænkes i opløsningen for at sikre nøjagtig proces ledningsevnemåling. Der er ingen elektroder, og sædvanligvis intet metal, der har kontakt med opløsningen. Den ene spole strømføres med vekselstrøm, og det signal, der induceres til den anden spole, er relateret til ledningsevnen af den opløsning, der flyder gennem og omkring sensoren. Cellekonstanten bestemmes blandt andet af diameteren af hullet. Den induktive ledningsevnesensor dækker fra medium til meget høje ledningsevneintervaller, og den er specielt modstandsdygtig over for tilsmudsning.  Fordi den er uden kontakt, er den specielt velegnet til anvendelse i kemiske (korroderende) applikationer, hvor metalelektroder kan blive beskadiget af mediet.

Hvad betyder cellekonstant?

Cellekonstanten er forholdet mellem afstanden mellem elektroderne i en ledningsevne sensore til elektrodeområdet i 2 og 4 elektrode ledningsevnesensorer. Jo mindre cellekonstant, jo mere præcis vil indbygnings ledningsevneelektroden være i forhold til at bestemme ændringer i mediets ledningsevne. Men en lille cellekonstant reducerer en sensors måleområde. Nøjagtig ledningsevnemåling kræver en nøjagtig måling af cellekonstanten, der bestemmes ved kalibrering. På ledningsevnesensorer fra METTLER TOLEDO måles cellekonstanten nøjagtigt, og den er dokumenteret i hver enkelt sensors kvalitetscertifikat. Kalibreringsløsninger kan spores tilbage til NIST (National Institute of Standards and Technology).

Hvordan kalibrerer man en ledningsevnesensor?

En ledningsevnesensor fra METTLER TOLEDO, der bruges i en on-line EC meter, kan kalibreres efter en opløsning med en kendt ledningsevne (næsten ligesom at kalibrere en pH-sensor efter en opløsning med en kendt pH-værdi). Alternativt kan der benyttes en enhed, der indeholder en række meget præcise modstande, der duplikerer kendte ledningsevnemålinger.

Hvornår skal man udføre kalibrering eller verificering af en ledningsevnesensor?

Generelt ændres sensorens cellekonstant ikke; men hvis føleelementerne af en eller anden grund ændres (f.eks. faste aflejringer eller anden tilsmudsning af elektroderne eller sensorens isolering, tab af elektrodemateriale på grund af korrosion), vil cellekonstanten ændre sig. Ledningsevnesensorer fra METTLER TOLEDO er kalibreret fra fabrikken, og cellekonstanten er bestemt meget præcist. Derfor er kalibrering typisk ikke nødvendig, når der anvendes en indbygnings ledningsevnesensor. Men det anbefales at verificere sensoren eller foretage kalibreringsjustering årligt, hvis det er nødvendigt. Hyppigheden af verificeringen eller kalibreringen afhænger i høj grad af applikationerne eller fabrikkens krav i standarddriftsprocedurerne.

Påvirker temperaturen ledningsevnemålingen?

Ledningsevne er stærkt temperaturafhængig. Når en prøves temperatur stiger, falder viskositeten i prøven, hvilket resulterer i øget ionmobilitet. Derfor stiger den observerede ledningsevne i prøven også, selvom ionkoncentrationerne kan forblive konstante.

I god praksis skal hvert enkelt ledningsevnesensorresultat specificeres med en temperatur eller skal temperaturkompenseres, sædvanligvis til industristandarden på 25 °C. Fordi temperaturen også afhænger af de forskellige prøver, skal de relevante temperaturkompenseringsalgoritmer vælges omhyggeligt.


InPro 7100 ledningsevnesensor med fire elektroder
Induktive ledningsevnesensorer
Ledningsevnesensorer og paneler til rent vand

Ledningsevnesonder med 2/4 elektroder

Induktive ledningsevnesensorer

Ledningsevnesensorer og paneler til rent vand

Sensorer med to eller fire elektroder til måling af ledningsevne på tværs af en lang række industrielle applikationer inklusive medicinalvarer og kemiske produkter samt spildevand.
Induktive ledningsevnesensorer, der er nemme at anvende, giver nøjagtig måling uden elektroder, der kommer i kontakt med processens medie.
Overvåg ledningsevnen i rent vand med en række ledningsevne-/resistivitetssensorer og afgassede kationledningsevnepaneler.
Konstrueret til at modstå CIP-og SIP-processer
Modeller med fire elektroder kan modstå forurening i produktionen
Sikrer overensstemmelse ved hjælp af certificeringspakke
Plug and Measure-funktionalitet på ISM-sensorer
Modstandsdygtigt over for forurening i kemiske applikationer
Lang levetid på grund af den kraftige modstandsdygtighed over for kemikalier
Individuel testning sikrer nøjagtighed
Godkendt til anvendelse i farligt område
Høj nøjagtighed ved måling af rent vand
Overvåg hele dit sortiment af farmaceutisk vand
Registrér ætsende kontaminanter i kraftværksvand
Overvåg minutiøse niveauer af urenheder i UPW
InPro 7100 ledningsevnesensor med fire elektroder

Sensorer med to eller fire elektroder til måling af ledningsevne på tværs af en lang række industrielle applikationer inklusive medicinalvarer og kemiske produkter samt spildevand.

Induktive ledningsevnesensorer

Induktive ledningsevnesensorer, der er nemme at anvende, giver nøjagtig måling uden elektroder, der kommer i kontakt med processens medie.

Ledningsevnesensorer og paneler til rent vand

Overvåg ledningsevnen i rent vand med en række ledningsevne-/resistivitetssensorer og afgassede kationledningsevnepaneler.

Publikationer

Guide til ledningsevneteori
Mobilappen CONDverter til ledningsevnemåling
Katalog over procesanalyseprodukter

Services

43 27 08 00
Ring service
Driftstid
Support & Reparation
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.