Ledningsevnesensor/resistivitetssensor
 
Menu
Ledningsevnesensor/resistivitetssensor

Ledningsevnesensor/resistivitetssensor

Nøjagtige, pålidelige ledningsevne-/resistivitetssensorer til anvendelse i processer og til rent vand

Ofte stillede spørgsmål om ledningsevnesensorer/resistivitetssensorer (OSS)

Hvad er ledningsevne? Elektrisk ledningsevne er et materiales evne til at bære en elektrisk strøm.    Hvad er resistivitet? Elektrisk...

Hvad er ledningsevne?

Elektrisk ledningsevne er et materiales evne til at bære en elektrisk strøm. 

 

Hvad er resistivitet?

Elektrisk resistivitet (modstandsevne) er det modsatte af konduktivitet (ledningsevne). Resistivitet er den iboende egenskab, der kvantificerer, hvor stærkt et givent materiale modstår en elektrisk strøm.

 

Hvordan måler man ledningsevne?

Elektrisk ledningsevne er blevet målt i mange år, og det er stadig en vigtig og bredt anvendt analytisk parameter i dag. Det er en nem, enkel og økonomisk metode til at opnå en indikation af, hvor rent det målte medie er, typisk vand (jo højere ledningsevneaflæsningen er, jo højere er koncentrationen af opløste ioner i vandet). Den fremragende pålidelighed, følsomhed og respons samt de relativt lave omkostninger ved udstyret gør ledeevne til et værdifuldt og brugervenligt værktøj til kvalitetskontrol. I nogle applikationer foretages renhedsmålingen som resistivitet (det modsatte af ledningsevne).

 

Hvad måler en ledningsevnesensor?

En ledningsevnesensor måler en opløsnings evne til at lede en elektrisk strøm. Det er forekomsten af ioner i en opløsning, der tillader, at den er ledende: Jo højere koncentration af ioner, jo højere ledningsevne. Få mere at vide om METTLER TOLEDOs ledningsevnesensorer:

 

Hvad er måleprincippet for en ledningsevnesensor?

En ledningsevnesonde består af et elektrodepar, hvortil der kobles en spænding. Ledningsevnesensoren måler strømflowet og beregner ledningsevnen.

 

Hvilken enhed måles ledningsevne i?

Ledningsevne måles i siemens pr. cm (S/cm). En ledningsevne på 1 S/cm er faktisk ret høj, så de fleste ledningsevnemålinger inkluderer løsninger, hvor ledningsevnen måles i mS/cm (tusindedele af en S/cm) eller i μS/cm (milliontedele af en S/cm).

 

Hvor mange typer ledningsevnesensorer findes der?

Der er tre teknologityper af ledningsevnesonder, der anvendes til ledningsevnemåling i processer:

 

Hvordan fungerer en ledningsevnemåler med 2 elektroder?

Den klassiske ledningsevnemåler med 2 elektroder består af to parallelle plader. En vekselstrømspænding påføres på tværs af de to elektroder, og modstanden mellem dem måles. Ledningsevnemåleren med 2 elektroder anvendes til vandbehandling og rensningsstadier, hvor måleren kan registrere minimale niveauer af urenheder i ultrarent vand.

 

Hvordan fungerer en ledningsevnemåler med 4 elektroder?

Ledningsevnemåleren med 4 elektroder fungerer ved hjælp af et ekstra elektrodepar. De udvendige elektroder er strømelektroderne, som vekselstrømmen påføres på. De fungerer på samme måde som ledningsevnemåleren med 2 elektroder. De indvendige måleelektroder er placeret i det elektriske felt fra strømelektroderne, og de måler spændingen med en højimpedansforstærker. Den strøm, der føres gennem de udvendige elektroder og opløsningen, kan måles nøjagtigt ved hjælp af kredsløbet. Hvis spændingen på tværs af de indvendige elektroder og strømmen er kendt, kan modstanden og konduktansen beregnes. Fordelen ved en ledningsevnesensor med 4 elektroder ligger i, at det kun er en forsvindende lille strøm, der føres gennem de indvendige elektroder, hvor målingen foretages. Derfor opstår der ingen polariseringseffekt, der ellers kunne påvirke målingen. Ledningsevnesensoren med 4 elektroder er også mindre følsom over for målefejl på grund af elektrodetilsmudsning. Sensorer med 4 elektroder er beregnet til fra medium til høje intervaller.

 

Hvordan fungerer en induktiv ledningsevne-sonde?

Den induktive ledningsevne-sonde fra METTLER TOLEDO er konstrueret som et par transformatorspoler, hvor den opløsning, der skal måles, er kernen af transformatoren. De parallelle spoler er placeret tæt sammen og er omsluttet af en polymerdel, ligesom en donut, som nedsænkes i opløsningen. Der er ingen elektroder, og sædvanligvis intet metal, der har kontakt med opløsningen. Den ene spole strømføres med vekselstrøm, og det signal, der induceres til den anden spole, er relateret til ledningsevnen af den opløsning, der flyder gennem og omkring sensoren. Cellekonstanten bestemmes blandt andet af diameteren af hullet. Den induktive ledningsevnesensor dækker fra medium til meget høje ledningsevneintervaller, og den er specielt modstandsdygtig over for tilsmudsning.  Fordi den er uden kontakt, er den specielt velegnet til anvendelse i kemiske (korroderende) applikationer, hvor metalelektroder kan blive beskadiget af mediet.

 

Hvad betyder cellekonstant?

Cellekonstanten er forholdet mellem afstanden mellem elektroderne til elektrodeområdet i ledningsevnesensorer med 2 og 4 elektroder. Jo mindre cellekonstant, jo mere præcis vil sensoren være i forhold til at bestemme ændringer i mediets ledningsevne. Men en lille cellekonstant reducerer en sensors måleområde. Nøjagtig ledningsevnemåling kræver en nøjagtig måling af cellekonstanten, der bestemmes ved kalibrering. På METTLER TOLEDO-sensorer måles cellekonstanten nøjagtigt, og den er dokumenteret i hver enkelt sensors kvalitetscertifikat. Kalibreringsløsninger kan spores tilbage til NIST (National Institute of Standards and Technology).

 

Hvordan kalibrerer man en ledningsevnesensor?

En METTLER TOLEDO-ledningsevnesensor kan kalibreres efter en opløsning med en kendt ledningsevne (næsten ligesom at kalibrere en pH-sensor efter en opløsning med en kendt pH-værdi). Alternativt kan der benyttes en enhed, der indeholder en række meget præcise modstande, der duplikerer kendte ledningsevnemålinger.

 

Hvornår skal man udføre kalibrering eller verificering af en ledningsevnesensor?

Generelt ændres sensorens cellekonstant ikke; men hvis føleelementerne af en eller anden grund ændres (f.eks. faste aflejringer eller anden tilsmudsning af elektroderne eller sensorens isolering, tab af elektrodemateriale på grund af korrosion), vil cellekonstanten ændre sig. METTLER TOLEDO-ledningsevnesensorer er kalibreret fra fabrikken, og cellekonstanten er bestemt meget præcist. Derfor er kalibrering typisk ikke nødvendig. Men det anbefales at verificere sensoren eller foretage kalibreringsjustering årligt, hvis det er nødvendigt. Hyppigheden af verificeringen eller kalibreringen afhænger i høj grad af applikationerne eller fabrikkens krav i standarddriftsprocedurerne.

 

Påvirker temperaturen ledningsevnemålingen?

Ledningsevne er stærkt temperaturafhængig. Når en prøves temperatur stiger, falder viskositeten i prøven, hvilket resulterer i øget ionmobilitet. Derfor stiger den observerede ledningsevne i prøven også, selvom ionkoncentrationerne kan forblive konstante. I god praksis skal hvert enkelt ledningsevneresultat specificeres med en temperatur eller skal temperaturkompenseres, sædvanligvis til industristandarden på 25 °C. Fordi temperaturen også afhænger af de forskellige prøver, skal de relevante temperaturkompenseringsalgoritmer vælges omhyggeligt.


InPro 7100 ledningsevnesensor med fire elektroder
Induktive ledningsevnesensorer
Ledningsevnesensorer og paneler til rent vand

Ledningsevnesonder med 2/4 elektroder

Induktive ledningsevnesensorer

Ledningsevnesensorer og paneler til rent vand

Sensorer med to eller fire elektroder til måling af ledningsevne på tværs af en lang række industrielle applikationer inklusive medicinalvarer og kemiske produkter samt spildevand.
Induktive ledningsevnesensorer, der er nemme at anvende, giver nøjagtig måling uden elektroder, der kommer i kontakt med processens medie.
Overvåg ledningsevnen i rent vand med en række ledningsevne-/resistivitetssensorer og afgassede kationledningsevnepaneler.
Konstrueret til at modstå CIP-og SIP-processer
Modeller med fire elektroder kan modstå forurening i produktionen
Sikrer overensstemmelse ved hjælp af certificeringspakke
Plug and Measure-funktionalitet på ISM-sensorer
Modstandsdygtigt over for forurening i kemiske applikationer
Lang levetid på grund af den kraftige modstandsdygtighed over for kemikalier
Individuel testning sikrer nøjagtighed
Godkendt til anvendelse i farligt område
Høj nøjagtighed ved måling af rent vand
Overvåg hele dit sortiment af farmaceutisk vand
Registrér ætsende kontaminanter i kraftværksvand
Overvåg minutiøse niveauer af urenheder i UPW
InPro 7100 ledningsevnesensor med fire elektroder

Sensorer med to eller fire elektroder til måling af ledningsevne på tværs af en lang række industrielle applikationer inklusive medicinalvarer og kemiske produkter samt spildevand.

Induktive ledningsevnesensorer

Induktive ledningsevnesensorer, der er nemme at anvende, giver nøjagtig måling uden elektroder, der kommer i kontakt med processens medie.

Ledningsevnesensorer og paneler til rent vand

Overvåg ledningsevnen i rent vand med en række ledningsevne-/resistivitetssensorer og afgassede kationledningsevnepaneler.

Publikationer

Guide til ledningsevne teori
Mobilappen CONDverter til ledningsevnemåling
Katalog over procesanalyseprodukter

Services

43 27 08 00
Ring service
Driftstid
Support & Reparation
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.