Ledningsevnesensor | Ledningsevne sensore | Ledningsevneelektrode

Ledningsevnesensor | Ledningsevne sensore

Ledningsevnesensorer til måling af processer og rent vand

En ledningsevnesensor måler en opløsnings evne til at lede en elektrisk strøm. Det er forekomsten af ioner i en opløsning, der tillader, at den er ledende: Jo højere koncentration af ioner, jo højere ledningsevne. Indbygnings ledningsevnesonder fra METTLER TOLEDO er designede til overvågning af rent vand, kemikaliefremstilling og lægemiddelfremstillingsprocesser. Disse ledningsevnesensorer tilbyder nøjagtig, pålidelig måling for at sikre proceskontrol og overensstemmelse.

Filter:Clear All

Comparison

43 27 08 00
Ring service
Driftstid
Support & Reparation
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

FAQs

Hvad er en ledningsevnesensor?

En ledningsevnesensor, som også kaldes en ledningsevne sensore eller en indbygnings ledningsevneelektrode, er et analytisk instrument, der måler en opløsnings evne til at lede en elektrisk strøm. Det er forekomsten af ioner i en opløsning, der muliggør, at den er ledende: Jo højere koncentration af ioner, jo højere ledningsevne. I nogle applikationer foretages renhedsmålingen som modstandsevne (det modsatte af ledningsevne). 

Hvor mange typer ledningsevnesensorer findes der?

Der er tre teknologityper af ledningsevne sensore fra METTLER TOLEDO, der anvendes til proces ledningsevnemåling:

  • 2 elektrode ledningsevnesensor
  • 4 elektrode ledningsevnesensor
  • Induktiv ledningsevnesensor

Hvordan kalibrerer man en ledningsevnesensor?

En ledningsevnesensor fra METTLER TOLEDO kan kalibreres efter en opløsning med en kendt ledningsevne (næsten ligesom at kalibrere en pH-sensor efter en opløsning med en kendt pH-værdi). Alternativt kan en indbygnings ledningsevnesonde, der indeholder en række meget præcise modstande, der duplikerer kendte ledningsevnemålinger, anvendes.

Hvornår skal man udføre kalibrering eller verificering af en ledningsevnesensor?

Generelt ændres en indbygnings ledningsevneelektrodes cellekonstant ikke; men hvis føleelementerne af en eller anden grund ændres (f.eks. faste aflejringer eller anden tilsmudsning af elektroderne eller sensorens isolering, tab af elektrodemateriale på grund af korrosion), vil cellekonstanten ændre sig. Ledningsevnesensorer fra METTLER TOLEDO er kalibreret fra fabrikken, og cellekonstanten er bestemt meget præcist. Derfor er kalibrering typisk ikke nødvendig, når der anvendes en indbygnings ledningsevnesensor. Men det anbefales at verificere ledningsevnesensoren eller foretage kalibreringsjustering årligt, hvis det er nødvendigt. Hyppigheden af verificeringen eller kalibreringen afhænger i høj grad af applikationerne eller fabrikkens krav i standarddriftsprocedurerne.

Påvirker temperaturen ledningsevnemåling?

Ledningsevne er stærkt temperaturafhængig. Når en prøves temperatur stiger, falder viskositeten i prøven, hvilket resulterer i øget ionmobilitet. Derfor stiger den observerede ledningsevne i prøven også, selvom ionkoncentrationerne kan forblive konstante.

I god praksis skal hvert enkelt ledningsevnesensorresultat specificeres med en temperatur eller skal temperaturkompenseres, sædvanligvis til industristandarden på 25 °C. 

Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.