Mikrobiel kontaminering og TOC-analyser i realtid
TOC analysator

TOC Analysator

Mikrobiel kontaminering og TOC-analyser i realtid

 

Overvågning af organisk kontaminering med TOC analysator

Thorntons sensorer og TOC analysator leverer hurtige og kontinuerlige målinger af organisk kontaminering på ppb-niveau. De benytter gennemprøvet...

Thorntons sensorer og TOC analysator leverer hurtige og kontinuerlige målinger af organisk kontaminering på ppb-niveau. De benytter gennemprøvet UV-oxiderings- og ledningsevnemåling til effektivt at bestemme TOC-koncentrationer.

Vores udvalg af online-TOC-instrumenter

  • Lever op til de farmaceutiske regelsæt USP <643>, <645> og EP 2.2.44
  • Lever op til overvågningskravene til ultrarent vand i halvlederindustrien
  • Udstyret med diagnostik baseret på intelligent sensorstyring

 


 
Bioburden TOC analysator
On-line TOC Analyzer
toc analysator

7000RMS Bioburden TOC analysator

On-line TOC Analyzers

450TOC – bærbar TOC analysator

Laserinduceret fluorescens (LIF)-teknologi giver øjeblikkelig detektering og kvantificering af mikroorganismer og inerte partikler. Reducerer antallet af laboratoriemålinger og forbedrer produktsikker...
On-line TOC analyzers provide continuous, fast and reliable monitoring of TOC levels, and help to ensure that TOC excursions will not be missed.
450TOC benytter sig af gennemprøvet teknologi til kontinuerlig måling og leverer de korteste reaktionstider, der fås i en bærbar analysator. 450TOC leverer hurtig, praktisk og prisbillig multipunkt-pr...
Høj følsomhed
Detekteringsgrænse ved én kolonidannende enhed (CFU).
Brugervenlig
Det er ikke nødvendigt med prøveforberedelse, farvestoffer eller reagenser. Betjening via touchscreen.
Tilpasses dine behov
Brugertilpassede grænseværdier for alarmer og advarsler.
Minimal vedligeholdelse
Ingen bevægelige dele. Automatisk desinfektionsfunktion.
Never miss an excursion with real-time measurement
Ensure compliance with global pharmacopeias
Monitor and record TOC levels for audit compliance
Versatile detection from ppm to sub-ppb levels
Easy-to-maintain with no moving parts or solutions
Reducer prøvetagningstiden med mindst 75 %,
og få resultaterne her og nu uden at skulle vente på laboratoriet
Dobbelt USB-port muliggør samtidig tilslutning af USB-printer
og lagring af data på en USB-nøgle
Overholder fuldt ud USP<643>, EP2.2.44, Ch P
og JP16 i overensstemmelse med lovkravene for den farmaceutiske industri
1500RV-skylleverificeringssystem
TOC-pumpemodul

1500RV-skylleverificeringssystem

TOC-pumpemodul

1500RV-skylleverificeringssystemet er en fuldt integreret løsning til verificering af samlet organisk kulstof og ledningsevne, i det afsluttende skyllevand af CIP-rengøring (rengøring på stedet).
Leverer et særdeles stabilt, kontrolleret flow af procesvand til TOC-sensoren med henblik på at sikre pålidelige og ensartede TOC-målinger.
Reduce CIP Costs
by immediately verifying completion of your final rinse with real-time measurements for TOC and conductivity, and reduce water and energy usage during the rinse process
Maximize Production System Uptime
with on-the-spot results showing the success of your rinse process, and immediately restore the production system to operation with minimal risk
Quickly complete installation and startup
with a fully integrated, turn-key solution combining TOC and conductivity measurement without complex engineering
Til situationer, hvor systemtrykket er for lavt til at sikre
et tilstrækkeligt flow gennem TOC-sensoren
Til lavtrykssystemer, hvor det er normalt, at systemtrykket kan variere som led i driften
Bioburden TOC analysator

Laserinduceret fluorescens (LIF)-teknologi giver øjeblikkelig detektering og kvantificering af mikroorganismer og inerte partikler. Reducerer antallet af laboratoriemålinger og forbedrer produktsikker...

Høj følsomhed
Detekteringsgrænse ved én kolonidannende enhed (CFU).
Brugervenlig
Det er ikke nødvendigt med prøveforberedelse, farvestoffer eller reagenser. Betjening via touchscreen.
Tilpasses dine behov
Brugertilpassede grænseværdier for alarmer og advarsler.
Minimal vedligeholdelse
Ingen bevægelige dele. Automatisk desinfektionsfunktion.
On-line TOC Analyzer

On-line TOC analyzers provide continuous, fast and reliable monitoring of TOC levels, and help to ensure that TOC excursions will not be missed.

Never miss an excursion with real-time measurement
Ensure compliance with global pharmacopeias
Monitor and record TOC levels for audit compliance
Versatile detection from ppm to sub-ppb levels
Easy-to-maintain with no moving parts or solutions
toc analysator

450TOC benytter sig af gennemprøvet teknologi til kontinuerlig måling og leverer de korteste reaktionstider, der fås i en bærbar analysator. 450TOC leverer hurtig, praktisk og prisbillig multipunkt-pr...

Reducer prøvetagningstiden med mindst 75 %,
og få resultaterne her og nu uden at skulle vente på laboratoriet
Dobbelt USB-port muliggør samtidig tilslutning af USB-printer
og lagring af data på en USB-nøgle
Overholder fuldt ud USP<643>, EP2.2.44, Ch P
og JP16 i overensstemmelse med lovkravene for den farmaceutiske industri
1500RV-skylleverificeringssystem

1500RV-skylleverificeringssystemet er en fuldt integreret løsning til verificering af samlet organisk kulstof og ledningsevne, i det afsluttende skyllevand af CIP-rengøring (rengøring på stedet).

Reduce CIP Costs
by immediately verifying completion of your final rinse with real-time measurements for TOC and conductivity, and reduce water and energy usage during the rinse process
Maximize Production System Uptime
with on-the-spot results showing the success of your rinse process, and immediately restore the production system to operation with minimal risk
Quickly complete installation and startup
with a fully integrated, turn-key solution combining TOC and conductivity measurement without complex engineering
TOC-pumpemodul

Leverer et særdeles stabilt, kontrolleret flow af procesvand til TOC-sensoren med henblik på at sikre pålidelige og ensartede TOC-målinger.

Til situationer, hvor systemtrykket er for lavt til at sikre
et tilstrækkeligt flow gennem TOC-sensoren
Til lavtrykssystemer, hvor det er normalt, at systemtrykket kan variere som led i driften

Services

43 27 08 00
Ring service

Documentation

Produktdokumentation

Operation Manual: 6000TOCi Sensor
The 6000TOCi sensor is a Total Organic Carbon sensor with ISM capabilities, designed to measure the concentration of organic substances in pure and ul...
Data Sheet: 6000TOCi with ISM
The 6000TOCi analyzer provides rapid, continuous measurement of TOC levels in your water system. Versus batch systems that measure at intervals, 6000T...
5000TOCi Sensor Quick Start-Up Guide
This quick setup contains safety instructions, 5000TOCi sensor installation and start-up, electrical connection, menu structure, operation, general se...
Standard Operating Procedure - 450TOC Portable TOC Analyzer
This manual details standard operating procedure for TOC calibration, conductivity calibration, temperature calibration, flow rate calibration.
Operation Manual for 7000RMS Microbial Detection Analyzer
The METTLER TOLEDO Thornton 7000RMS (Real-time Microbial Detection System) is suitable for monitoring microbial contamination in high purity water sys...

Manuals

Operation Manual for 4000TOCe Sensor
The 4000TOCe sensor is a Total Organic Carbon sensor designed to measure the concentration of organic substances in pure and ultra pure water applicat...
Standard Operating Procedure - 450TOC Portable TOC Analyzer
This manual details standard operating procedure for TOC calibration, conductivity calibration, temperature calibration, flow rate calibration.
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.