Mikrobiel kontaminering og TOC-analyser i realtid
TOC analysator

TOC Analysator

Mikrobiel kontaminering og TOC-analyser i realtid

 

Overvågning af organisk kontaminering med TOC analysator

Thorntons sensorer og TOC analysator leverer hurtige og kontinuerlige målinger af organisk kontaminering på ppb-niveau. De benytter gennemprøvet...

Thorntons sensorer og TOC analysator leverer hurtige og kontinuerlige målinger af organisk kontaminering på ppb-niveau. De benytter gennemprøvet UV-oxiderings- og ledningsevnemåling til effektivt at bestemme TOC-koncentrationer.

Vores udvalg af online-TOC-instrumenter

  • Lever op til de farmaceutiske regelsæt USP <643>, <645> og EP 2.2.44
  • Lever op til overvågningskravene til ultrarent vand i halvlederindustrien
  • Udstyret med diagnostik baseret på intelligent sensorstyring

 


 
Bioburden TOC analysator
toc analysator
toc analysator

7000RMS Bioburden TOC analysator

5000TOCi-analysator til Total Organic Carbon

450TOC – bærbar TOC analysator

Laserinduceret fluorescens (LIF)-teknologi giver øjeblikkelig detektering og kvantificering af mikroorganismer og inerte partikler. Reducerer antallet af laboratoriemålinger og forbedrer produktsikker...
Den giver mulighed for kontinuerlig, hurtig og pålidelig overvågning af TOC-niveauer i forskellige situationer. 5000TOCi-sensorens kontinuerlige onlinemålinger sikrer, at udsving i TOC-niveauet ikke b...
450TOC benytter sig af gennemprøvet teknologi til kontinuerlig måling og leverer de korteste reaktionstider, der fås i en bærbar analysator. 450TOC leverer hurtig, praktisk og prisbillig multipunkt-pr...
Høj følsomhed
Detekteringsgrænse ved én kolonidannende enhed (CFU).
Brugervenlig
Det er ikke nødvendigt med prøveforberedelse, farvestoffer eller reagenser. Betjening via touchscreen.
Tilpasses dine behov
Brugertilpassede grænseværdier for alarmer og advarsler.
Minimal vedligeholdelse
Ingen bevægelige dele. Automatisk desinfektionsfunktion.
Lever op til USP <643>, <645>, EP 2.2.44, ChP og JP16
for medicinalindustrien
Reducerer drastisk journalføringen i forbindelse med udledning af vand
takket være forenklet dataopsamling med innovative Peak and Average-målinger
Forbedrer kvaliteten og pålideligheden
af kalibrering og System Suitability Testing (SST)
Kan sammenkobles med multiparameter-analysator/transmitteren M800
Reducer prøvetagningstiden med mindst 75 %,
og få resultaterne her og nu uden at skulle vente på laboratoriet
Dobbelt USB-port muliggør samtidig tilslutning af USB-printer
og lagring af data på en USB-nøgle
Overholder fuldt ud USP<643>, EP2.2.44, Ch P
og JP16 i overensstemmelse med lovkravene for den farmaceutiske industri
1500RV-skylleverificeringssystem
Sensoren 4000TOCe (Total Organic Carbon)
TOC-pumpemodul

1500RV-skylleverificeringssystem

Sensoren 4000TOCe (Total Organic Carbon)

TOC-pumpemodul

1500RV-skylleverificeringssystemet er en fuldt integreret løsning til verificering af samlet organisk kulstof og ledningsevne, i det afsluttende skyllevand af CIP-rengøring (rengøring på stedet).
Benytter gennemprøvet ultraviolet (UV) oxidering med differentieret ledningsevne til effektivt at bestemme TOC-koncentrationer. Sammen med enkeltkanaltransmitteren M300 udgør det en omkostningseffekti...
Leverer et særdeles stabilt, kontrolleret flow af procesvand til TOC-sensoren med henblik på at sikre pålidelige og ensartede TOC-målinger.
Reduce CIP Costs
by immediately verifying completion of your final rinse with real-time measurements for TOC and conductivity, and reduce water and energy usage during the rinse process
Maximize Production System Uptime
with on-the-spot results showing the success of your rinse process, and immediately restore the production system to operation with minimal risk
Quickly complete installation and startup
with a fully integrated, turn-key solution combining TOC and conductivity measurement without complex engineering
Udgør en omkostningseffektiv løsning til kontinuerlig overvågning af TOC
Lever op til førende farmakopéer
Nem og økonomisk integration i vandrensnings- og distributionssystemer
Udviklet til nem sammenkobling med enkeltkanaltransmitteren M300
med henblik på procesmåling i realtid
Til situationer, hvor systemtrykket er for lavt til at sikre
et tilstrækkeligt flow gennem TOC-sensoren
Til lavtrykssystemer, hvor det er normalt, at systemtrykket kan variere som led i driften
Bioburden TOC analysator

Laserinduceret fluorescens (LIF)-teknologi giver øjeblikkelig detektering og kvantificering af mikroorganismer og inerte partikler. Reducerer antallet af laboratoriemålinger og forbedrer produktsikker...

Høj følsomhed
Detekteringsgrænse ved én kolonidannende enhed (CFU).
Brugervenlig
Det er ikke nødvendigt med prøveforberedelse, farvestoffer eller reagenser. Betjening via touchscreen.
Tilpasses dine behov
Brugertilpassede grænseværdier for alarmer og advarsler.
Minimal vedligeholdelse
Ingen bevægelige dele. Automatisk desinfektionsfunktion.
toc analysator

Den giver mulighed for kontinuerlig, hurtig og pålidelig overvågning af TOC-niveauer i forskellige situationer. 5000TOCi-sensorens kontinuerlige onlinemålinger sikrer, at udsving i TOC-niveauet ikke b...

Lever op til USP <643>, <645>, EP 2.2.44, ChP og JP16
for medicinalindustrien
Reducerer drastisk journalføringen i forbindelse med udledning af vand
takket være forenklet dataopsamling med innovative Peak and Average-målinger
Forbedrer kvaliteten og pålideligheden
af kalibrering og System Suitability Testing (SST)
Kan sammenkobles med multiparameter-analysator/transmitteren M800
toc analysator

450TOC benytter sig af gennemprøvet teknologi til kontinuerlig måling og leverer de korteste reaktionstider, der fås i en bærbar analysator. 450TOC leverer hurtig, praktisk og prisbillig multipunkt-pr...

Reducer prøvetagningstiden med mindst 75 %,
og få resultaterne her og nu uden at skulle vente på laboratoriet
Dobbelt USB-port muliggør samtidig tilslutning af USB-printer
og lagring af data på en USB-nøgle
Overholder fuldt ud USP<643>, EP2.2.44, Ch P
og JP16 i overensstemmelse med lovkravene for den farmaceutiske industri
1500RV-skylleverificeringssystem

1500RV-skylleverificeringssystemet er en fuldt integreret løsning til verificering af samlet organisk kulstof og ledningsevne, i det afsluttende skyllevand af CIP-rengøring (rengøring på stedet).

Reduce CIP Costs
by immediately verifying completion of your final rinse with real-time measurements for TOC and conductivity, and reduce water and energy usage during the rinse process
Maximize Production System Uptime
with on-the-spot results showing the success of your rinse process, and immediately restore the production system to operation with minimal risk
Quickly complete installation and startup
with a fully integrated, turn-key solution combining TOC and conductivity measurement without complex engineering
Sensoren 4000TOCe (Total Organic Carbon)

Benytter gennemprøvet ultraviolet (UV) oxidering med differentieret ledningsevne til effektivt at bestemme TOC-koncentrationer. Sammen med enkeltkanaltransmitteren M300 udgør det en omkostningseffekti...

Udgør en omkostningseffektiv løsning til kontinuerlig overvågning af TOC
Lever op til førende farmakopéer
Nem og økonomisk integration i vandrensnings- og distributionssystemer
Udviklet til nem sammenkobling med enkeltkanaltransmitteren M300
med henblik på procesmåling i realtid
TOC-pumpemodul

Leverer et særdeles stabilt, kontrolleret flow af procesvand til TOC-sensoren med henblik på at sikre pålidelige og ensartede TOC-målinger.

Til situationer, hvor systemtrykket er for lavt til at sikre
et tilstrækkeligt flow gennem TOC-sensoren
Til lavtrykssystemer, hvor det er normalt, at systemtrykket kan variere som led i driften

Services

43 27 08 00
Ring service

Documentation

Produktdokumentation

5000TOCi Sensor Quick Start-Up Guide
This quick setup contains safety instructions, 5000TOCi sensor installation and start-up, electrical connection, menu structure, operation, general se...
Standard Operating Procedure - 450TOC Portable TOC Analyzer
This manual details standard operating procedure for TOC calibration, conductivity calibration, temperature calibration, flow rate calibration.
Operation Manual for 7000RMS Microbial Detection Analyzer
The METTLER TOLEDO Thornton 7000RMS (Real-time Microbial Detection System) is suitable for monitoring microbial contamination in high purity water sys...
Family Flyer: Continuous At-Line Microbial Monitoring For Pharmaceutical Waters
METTLER TOLEDO Thornton’s 7000RMS is an at-line analyzer for real-time measurement of microbial contamination (bioburden) in pharmaceutical water.
Operation Manual for 4000TOCe Sensor
The 4000TOCe sensor is a Total Organic Carbon sensor designed to measure the concentration of organic substances in pure and ultra pure water applicat...

Manuals

Operation Manual for 4000TOCe Sensor
The 4000TOCe sensor is a Total Organic Carbon sensor designed to measure the concentration of organic substances in pure and ultra pure water applicat...
Standard Operating Procedure - 450TOC Portable TOC Analyzer
This manual details standard operating procedure for TOC calibration, conductivity calibration, temperature calibration, flow rate calibration.
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.