TOC-analysatorer og online-overvågning af biobyrde i vand

TOC-analysatorer og bioburden-analysatorer

Realtidsovervågning af TOC og mikrobiel kontaminering

Indbygningsanalysatorer til totalt organisk kulstof og mikrobielle analysatorer er udviklet til at forbedre proceskontrol og effektivitet ved at levere overvågning i realtid af kontaminering i et vandsystem. De måler løbende toc af vand i dit system og overvåger biobyrden i et vandsystem, så du kan reagere omgående på en hændelse med kontaminering. Disse systemer er egnede til farmaceutisk vand, cykluskemi på kraftværker og mikroelektronik i ultrarent vand.

Ring for tilbud
43 27 08 00
Ring service
Driftstid
Support & Reparation
Ydelse
Vedligeholdelse & Optimering
Overensstemmelse
Kalibrering & Kvalitet
Expertise
Træning og Rådgivning

FAQs

Hvordan fungerer en TOC-analysator?

METTLER TOLEDOs analysatorer til totalt organisk kulstof anvender UV-oxidation og differentieret ledningsevnemåling til at bestemme den organiske kontaminering. Højtydende, digitale ledningsevnesensorer foretager ledningsevnemåling før og efter en vandprøve eksponeres for 185 nanometer UV-lys. UV-eksponeringen nedbryder forbindelserne i de ikke-ioniske, organiske forbindelser (oxidation) og danner kuldioxid og vand. Det danner endvidere kulsyre, som dissocieres i ioniske, konduktive arter. Stigningen i ledningsevne efter oxidation er direkte proportional med TOC-måling.

Hvorfor har jeg brug for en TOC-analysator, hvis jeg allerede måler ledningsevne?

Ledningsevnemålinger er gode til at identificere ionkontaminering, men generelt er organiske kontaminanter ikke-ioniske. De kan derfor ikke registreres med almindelige ledningsevnemålinger og kræver en TOC-analysator, så der opnås tilstrækkelig måling af organisk kontaminering.

Hvor bør jeg udføre en TOC-måling i mit vandsystem?

TOC-analysatorer anvendes typisk til måling i hele vandrensningsprocessen og ved særlige punkter i vandforbrugsprocessen. Vigtige applikationer, hvor en TOC-analysator giver fordele, inkluderer:

  • Overvågning af membraneffektivitet efter omvendt osmose
  • Overvågning af levetid for og effektivitet af resin efter deionisering
  • At sikre opretholdelse af lave organiske niveauer efter opbevaring i rent vand-beholdere efter den endelige polering
  • At sikre lave organiske niveauer før vandet føres tilbage under genbrugs- og genvindingsprocesser
  • Overvågning af UV-lyseffektiviteten efter TOC-destruktion i forbindelse med vandrensning
  • At sikre endelig vandkvalitet før forsyningsledningerne ved brugsstedet

Hvordan adskiller brugen af en bioburden-analysator fra METTLER TOLEDO sig i forhold til at udføre regulære målinger af kolonitælling?

Sammenlignet med online-målinger, der er tilgængelige til opfyldelse af andre parametre, der er påkrævet af farmakopébestemmelserne, kan biobyrdeanalyse ved kolonitælling forsinke din proces betydeligt. Disse laboratoriebaserede metoder har eksisteret i mere end et århundrede, og proceduren har ikke ændret sig ret meget. En vandprøve anbringes på en agarplade i fem dage eller mere, og derefter tælles antallet af kolonidannende enheder (CFU'er). Udover at være en langsom metode giver den også kun et øjebliksbillede af systemets vandkvalitet på det tidspunkt, hvor prøven blev taget. 

Med en online bioburden-analysator til vand er in-line-detektion hurtigere end laboratoriemetoder. Du kan derfor hurtigere foretage ændringer til din proces, når der er en uventet stigning af biobyrde i vandet. Dette giver kontinuerlige data i realtid, som viser et komplet billede af biobyrdebelastningen i vandsystemer.

METTLER TOLEDO anbefaler at anvende en bioburden-analysator i kombination med kolonitælling og ikke som en erstatning for kolonitælling.

Hvilke forskellige typer vand anvendes i farmaceutisk produktion?

Der anvendes adskillige forskellige typer vand i farmaceutisk produktion. I alle disse typer bør TOC af vand og biobyrde i vandsystemet overvågens korrekt. De anvendes hver især på forskellige stadier i processen og har forskellige specifikationer, hvad angår renhed. Renset vand (PW) er vand, der er blevet renset til et lavt niveau af urenheder. Vand til indsprøjtning (WFI) er vand, der anvendes som hjælpestof i produktionen af parenterale lægemidler. Ultrarent vand (UPW) er vand, der er blevet renset til et ekstremt lavt niveau af urenheder, som skal efterleve meget strenge specifikationer.