Mikrobiel kontaminering og TOC-analyser i realtid

  TOC Analysator

  Mikrobiel kontaminering og TOC-analyser i realtid

   

  Overvågning af organisk kontaminering med TOC analysator

  Thorntons sensorer og TOC analysator leverer hurtige og kontinuerlige målinger af organisk kontaminering på ppb-niveau. De benytter gennemprøvet...

  Thorntons sensorer og TOC analysator leverer hurtige og kontinuerlige målinger af organisk kontaminering på ppb-niveau. De benytter gennemprøvet UV-oxiderings- og ledningsevnemåling til effektivt at bestemme TOC-koncentrationer.

  Vores udvalg af online-TOC-instrumenter

  • Lever op til de farmaceutiske regelsæt USP <643>, <645> og EP 2.2.44
  • Lever op til overvågningskravene til ultrarent vand i halvlederindustrien
  • Udstyret med diagnostik baseret på intelligent sensorstyring

   


   
  Bioburden TOC analysator
  toc analysator
  toc analysator

  7000RMS Bioburden TOC analysator

  5000TOCi-analysator til Total Organic Carbon

  450TOC – bærbar TOC analysator

  Laserinduceret fluorescens (LIF)-teknologi giver øjeblikkelig detektering og kvantificering af mikroorganismer og inerte partikler. Reducerer antallet af laboratoriemålinger og forbedrer produktsikker...
  Den giver mulighed for kontinuerlig, hurtig og pålidelig overvågning af TOC-niveauer i forskellige situationer. 5000TOCi-sensorens kontinuerlige onlinemålinger sikrer, at udsving i TOC-niveauet ikke b...
  450TOC benytter sig af gennemprøvet teknologi til kontinuerlig måling og leverer de korteste reaktionstider, der fås i en bærbar analysator. 450TOC leverer hurtig, praktisk og prisbillig multipunkt-pr...
  Høj følsomhed
  Detekteringsgrænse ved én kolonidannende enhed (CFU).
  Brugervenlig
  Det er ikke nødvendigt med prøveforberedelse, farvestoffer eller reagenser. Betjening via touchscreen.
  Tilpasses dine behov
  Brugertilpassede grænseværdier for alarmer og advarsler.
  Minimal vedligeholdelse
  Ingen bevægelige dele. Automatisk desinfektionsfunktion.
  Lever op til USP <643>, <645>, EP 2.2.44, ChP og JP16
  for medicinalindustrien
  Reducerer drastisk journalføringen i forbindelse med udledning af vand
  takket være forenklet dataopsamling med innovative Peak and Average-målinger
  Forbedrer kvaliteten og pålideligheden
  af kalibrering og System Suitability Testing (SST)
  Kan sammenkobles med multiparameter-analysator/transmitteren M800
  Reducer prøvetagningstiden med mindst 75 %,
  og få resultaterne her og nu uden at skulle vente på laboratoriet
  Dobbelt USB-port muliggør samtidig tilslutning af USB-printer
  og lagring af data på en USB-nøgle
  Overholder fuldt ud USP<643>, EP2.2.44, Ch P
  og JP16 i overensstemmelse med lovkravene for den farmaceutiske industri
  1500RV-skylleverificeringssystem
  Sensoren 4000TOCe (Total Organic Carbon)
  TOC-pumpemodul

  1500RV-skylleverificeringssystem

  Sensoren 4000TOCe (Total Organic Carbon)

  TOC-pumpemodul

  1500RV-skylleverificeringssystemet er en fuldt integreret løsning til verificering af samlet organisk kulstof og ledningsevne, i det afsluttende skyllevand af CIP-rengøring (rengøring på stedet).
  Benytter gennemprøvet ultraviolet (UV) oxidering med differentieret ledningsevne til effektivt at bestemme TOC-koncentrationer. Sammen med enkeltkanaltransmitteren M300 udgør det en omkostningseffekti...
  Leverer et særdeles stabilt, kontrolleret flow af procesvand til TOC-sensoren med henblik på at sikre pålidelige og ensartede TOC-målinger.
  Reduce CIP Costs
  by immediately verifying completion of your final rinse with real-time measurements for TOC and conductivity, and reduce water and energy usage during the rinse process
  Maximize Production System Uptime
  with on-the-spot results showing the success of your rinse process, and immediately restore the production system to operation with minimal risk
  Quickly complete installation and startup
  with a fully integrated, turn-key solution combining TOC and conductivity measurement without complex engineering
  Udgør en omkostningseffektiv løsning til kontinuerlig overvågning af TOC
  Lever op til førende farmakopéer
  Nem og økonomisk integration i vandrensnings- og distributionssystemer
  Udviklet til nem sammenkobling med enkeltkanaltransmitteren M300
  med henblik på procesmåling i realtid
  Til situationer, hvor systemtrykket er for lavt til at sikre
  et tilstrækkeligt flow gennem TOC-sensoren
  Til lavtrykssystemer, hvor det er normalt, at systemtrykket kan variere som led i driften
  Bioburden TOC analysator

  Laserinduceret fluorescens (LIF)-teknologi giver øjeblikkelig detektering og kvantificering af mikroorganismer og inerte partikler. Reducerer antallet af laboratoriemålinger og forbedrer produktsikker...

  Høj følsomhed
  Detekteringsgrænse ved én kolonidannende enhed (CFU).
  Brugervenlig
  Det er ikke nødvendigt med prøveforberedelse, farvestoffer eller reagenser. Betjening via touchscreen.
  Tilpasses dine behov
  Brugertilpassede grænseværdier for alarmer og advarsler.
  Minimal vedligeholdelse
  Ingen bevægelige dele. Automatisk desinfektionsfunktion.
  toc analysator

  Den giver mulighed for kontinuerlig, hurtig og pålidelig overvågning af TOC-niveauer i forskellige situationer. 5000TOCi-sensorens kontinuerlige onlinemålinger sikrer, at udsving i TOC-niveauet ikke b...

  Lever op til USP <643>, <645>, EP 2.2.44, ChP og JP16
  for medicinalindustrien
  Reducerer drastisk journalføringen i forbindelse med udledning af vand
  takket være forenklet dataopsamling med innovative Peak and Average-målinger
  Forbedrer kvaliteten og pålideligheden
  af kalibrering og System Suitability Testing (SST)
  Kan sammenkobles med multiparameter-analysator/transmitteren M800
  toc analysator

  450TOC benytter sig af gennemprøvet teknologi til kontinuerlig måling og leverer de korteste reaktionstider, der fås i en bærbar analysator. 450TOC leverer hurtig, praktisk og prisbillig multipunkt-pr...

  Reducer prøvetagningstiden med mindst 75 %,
  og få resultaterne her og nu uden at skulle vente på laboratoriet
  Dobbelt USB-port muliggør samtidig tilslutning af USB-printer
  og lagring af data på en USB-nøgle
  Overholder fuldt ud USP<643>, EP2.2.44, Ch P
  og JP16 i overensstemmelse med lovkravene for den farmaceutiske industri
  1500RV-skylleverificeringssystem

  1500RV-skylleverificeringssystemet er en fuldt integreret løsning til verificering af samlet organisk kulstof og ledningsevne, i det afsluttende skyllevand af CIP-rengøring (rengøring på stedet).

  Reduce CIP Costs
  by immediately verifying completion of your final rinse with real-time measurements for TOC and conductivity, and reduce water and energy usage during the rinse process
  Maximize Production System Uptime
  with on-the-spot results showing the success of your rinse process, and immediately restore the production system to operation with minimal risk
  Quickly complete installation and startup
  with a fully integrated, turn-key solution combining TOC and conductivity measurement without complex engineering
  Sensoren 4000TOCe (Total Organic Carbon)

  Benytter gennemprøvet ultraviolet (UV) oxidering med differentieret ledningsevne til effektivt at bestemme TOC-koncentrationer. Sammen med enkeltkanaltransmitteren M300 udgør det en omkostningseffekti...

  Udgør en omkostningseffektiv løsning til kontinuerlig overvågning af TOC
  Lever op til førende farmakopéer
  Nem og økonomisk integration i vandrensnings- og distributionssystemer
  Udviklet til nem sammenkobling med enkeltkanaltransmitteren M300
  med henblik på procesmåling i realtid
  TOC-pumpemodul

  Leverer et særdeles stabilt, kontrolleret flow af procesvand til TOC-sensoren med henblik på at sikre pålidelige og ensartede TOC-målinger.

  Til situationer, hvor systemtrykket er for lavt til at sikre
  et tilstrækkeligt flow gennem TOC-sensoren
  Til lavtrykssystemer, hvor det er normalt, at systemtrykket kan variere som led i driften

  Services

  43 27 08 00
  Ring service

  Documentation

  Produktdokumentation

  Standard Operating Procedure - 450TOC Portable TOC Analyzer
  This manual details standard operating procedure for TOC calibration, conductivity calibration, temperature calibration, flow rate calibration.
  Operation Manual for 7000RMS Microbial Detection Analyzer
  The METTLER TOLEDO Thornton 7000RMS (Real-time Microbial Detection System) is suitable for monitoring microbial contamination in high purity water sys...
  Family Flyer: Continuous At-Line Microbial Monitoring For Pharmaceutical Waters
  METTLER TOLEDO Thornton’s 7000RMS is an at-line analyzer for real-time measurement of microbial contamination (bioburden) in pharmaceutical water.
  Operation Manual for 4000TOCe Sensor
  The 4000TOCe sensor is a Total Organic Carbon sensor designed to measure the concentration of organic substances in pure and ultra pure water applicat...
  Data Sheet for 4000TOCe Sensor
  Continuous on-line measurement total organic carbon monitoring, compact wall-mount sensor design/NEMA 4X enclosure for skid mounting.

  Manuals

  Standard Operating Procedure - 450TOC Portable TOC Analyzer
  This manual details standard operating procedure for TOC calibration, conductivity calibration, temperature calibration, flow rate calibration.
   
   
   
   
   
   
   
  Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.