Indbygget regelefterlevelse - METTLER TOLEDO
Guide

Indbygget regelefterlevelse

Guide

i farmaceutiske vandsystemer

Vejledning: Farmaceutiske vandsystemer med indbygget regelefterlevelse
Vejledning: Farmaceutiske vandsystemer med indbygget regelefterlevelse

Denne vejledning er udarbejdet for at udgøre en værdifuld og praktisk informationskilde, der kan være til hjælp i forbindelse med udformning af farmaceutiske vandsystemer, som lever op til kravene i globale farmakopéer.

Når man skal producere farmaceutisk vand, skal det vand, der benyttes, behandles med en kombination af rensningstrin, der har til formål at fjerne bestemte typer urenheder. Kombinationen og rækkefølgen af rensningstrinene varierer for hvert system, og flere aspekter skal tages i betragtning, når man udformer et farmaceutisk vandsystem:

De behandlede emner inkluderer:

  • Urenheder i vand og vandkilder
  • De tre stadier i forbindelse med behandling af vand
  • Produktionskrav til råvand