Indbygget regelefterlevelse - METTLER TOLEDO
 
Menu
Guide

Indbygget regelefterlevelse

Guide

i farmaceutiske vandsystemer

Vejledning: Farmaceutiske vandsystemer med indbygget regelefterlevelse
Vejledning: Farmaceutiske vandsystemer med indbygget regelefterlevelse

Denne vejledning er udarbejdet for at udgøre en værdifuld og praktisk informationskilde, der kan være til hjælp i forbindelse med udformning af farmaceutiske vandsystemer, som lever op til kravene i globale farmakopéer.

Når man skal producere farmaceutisk vand, skal det vand, der benyttes, behandles med en kombination af rensningstrin, der har til formål at fjerne bestemte typer urenheder. Kombinationen og rækkefølgen af rensningstrinene varierer for hvert system, og flere aspekter skal tages i betragtning, når man udformer et farmaceutisk vandsystem:

De behandlede emner inkluderer:

  • Urenheder i vand og vandkilder
  • De tre stadier i forbindelse med behandling af vand
  • Produktionskrav til råvand
Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.