Zjistěte, jaký je plný potenciál vaší farmaceutické výrobní linky

Zjistěte, jaký je plný potenciál vaší farmaceutické výrobní linky

Zjistěte, jaký je plný potenciál vaší farmaceutické výrobní linky

Digitalizace výrobního prostředí poskytuje výrobním podnikům kvalitnější viditelnost procesů, které se odehrávají na výrobní lince. Zařízení pro kontrolu výrobků, jako jsou například detektory kovů, proto ukládají velké množství dat. Přístup k nim a jejich extrapolace do smysluplných informací však mohou být problematické.

Moderní vývoj v oblasti výrobních technologií, například cloudové služby, vyšší stupeň automatizace a výměna dat, umožňují organizacím získat podrobnější informace o probíhajících průmyslových procesech. Souběžně s šířením koncepcí průmyslu 4.0 ve výrobních odvětvích umožňují menší a výkonnější senzory, ve spojení s vysokorychlostními komunikačními sítěmi, shromažďovat, přenášet a interpretovat větší množství dat v reálném čase. Díky tomu vznikají inteligentnější tovární provozy s vyšší produktivitou.

Nejmodernější systémy METTLER TOLEDO Tablex-Pro pro detekci kovů nabízejí možnost emulace, která výrobním podnikům umožňuje vzdálený přístup k uživatelskému rozhraní detektoru kovů ze zařízení připojených k síti. Prostřednictvím snadného vzdáleného přístupu tato funkce výrazně zvyšuje produktivitu a pomáhá zefektivňovat výrobu.


Snazší přístup k datům

Emulace umožňuje obsluze prostřednictvím bezplatné aplikace zobrazovat obsah rozhraní několika in-line detektorů kovů na připojených zařízeních, jako jsou mobilní telefony, tablety a notebooky. To znamená, že určení zaměstnanci mohou vzdáleně sledovat aktuální stav detektoru kovů, ke kterému se přihlásí přímo ze své kanceláře, nebo dokonce z jiné provozovny. Tento způsob práce nabízí mimořádně flexibilní možnosti zobrazování dat. Vzdálený přístup k datům navíc přináší i další výhody v oblasti bezpečnosti zaměstnanců, protože omezuje nutnost přímého přístupu k uživatelskému rozhraní detektorů kovů, které jsou často umístěny na nepřístupných stanovištích nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu.


Vyšší produktivita

Emulace umožňuje vedoucím výroby zobrazovat veškeré provedené změny nastavení detektoru kovů a kontrolovat statistiku žurnálu přístupů bez nutnosti fyzické přítomnosti u přístroje. Vzdálený přístup lze využít dokonce i k ovládání detektoru kovů ze vzdáleného zařízení. Tím je zajištěn stabilní výkon detektoru kovů a současně se zvyšuje i jeho produktivita, protože zaměstnanci řízení jakosti mohou okamžitě vyhledat příčinu chyb nebo provozní odstávky, aniž by museli přecházet přímo k detektoru kovů.


Snazší propojení s ostatními přístroji

Emulace dokáže uživatele spojit i s ostatními průmyslovými přístroji, jako jsou například odprašovače, a usnadňuje tak řízení celé řady parametrů výrobní linky z jediného stanoviště.

Systémy METTLER TOLEDO Safeline pro detekci kovů se vyznačují nejvyšší mírou flexibility a nabízejí rozsáhlé možnosti individualizace pro snadnou integraci do jakéhokoliv farmaceutického výrobního procesu, nezávisle na konkrétní aplikaci.


Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.