Pět překážek při kontrole masa a drůbeže

Pět největších překážek při kontrole masa a drůbeže

Překonejte je s pomocí detekce kovů

Zpracovatelé masa a drůbeže čelí na svých výrobních linkách řadě tlaků. Zachování vysoké úrovně hygieny výrobního úseku, dodržování přísných předpisů a norem a maximální využití času k výrobě: to jsou jen některá důležitá hlediska práce v tomto oboru.

Odborníci METTLER TOLEDO úzce spolupracují se zákazníky na celém světě na vývoji kontrolních programů, jejichž cílem je maximalizovat produktivitu a zajistit nejvyšší možnou jakost výrobků, které budou plně vyhovovat požadavkům obchodníků i spotřebitelů.

Hovořili jsme s Mikem Bradleym, vedoucím prodeje detektorů kovů METTLER TOLEDO. V tomto článku Mike Bradley hovoří o pěti zásadních překážkách, kterým při kontrole výrobků čelí zpracovatelé masa a drůbeže, a o tom, jak nejmodernější technologie detekce kovů pomáhá tyto překážky odstraňovat a jaké výhody přináší na jejich výrobní linky.


1. Snižování množství odpadu

Stejně jako většina podniků, které se zabývají výrobou potravin, čelí i zpracovatelé masa a drůbeže trvalému tlaku na dosažení maximální produktivity. Jedním ze způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout, je zmírnit – nebo ještě lépe – zcela odstranit zbytečné plýtvání výrobky na výrobní lince.

Pro dřívější detektory kovů bylo obtížné zachovat vysokou úroveň citlivosti a současně snížit množství chybně vyřazovaných výrobků na minimum. Zejména na výrobních linkách, kde se signál výrobku může měnit v důsledku různorodého obsahu vlhkosti v jednotlivých kontrolovaných výrobcích.

Mike Bradley přidává vysvětlení: „Jedním z nejmodernějších přírůstků do našeho portfolia představuje detektor kovů Profile Advantage, který výrazně snižuje počet výskytů nesprávného vyřazování prostřednictvím patentovaných technologií souběžného použití vícenásobné frekvence a potlačení signálu výrobku. Tyto inovativní technologie výrazně snižují velikost signálu, který generuje výrobek, což znamená, že detektor kovů dokáže odhalit až o 50 % menší kovové kontaminanty nepravidelného tvaru. A co je ještě důležitější, tyto technologie takřka zcela eliminují chybné vyřazování vyhovujících výrobků.“


2. Maximální efektivita procesu

Ve světě, kde provozní dostupnost technologií a vysoká produktivita představují mantru všech výrobních podniků, výrobci potravin hledají inovativní zařízení, která jim pomohou zajistit obojí. Zařízení pro kontrolu výrobků proto musí fungovat co nejefektivněji z hlediska detekčních schopností a současně zkracovat dobu provozních odstávek na naprosté minimum.

Mike Bradley přidává vysvětlení: „Náš detektor kovů Profile Advantage není zkonstruován jen k detekci malých kovových úlomků. Je navržen tak, aby našim zákazníkům pomohl maximálně využít provozní dostupnost technologií a zvýšil celkovou efektivitu jejich zařízení (OEE). Jak těchto cílů dosahuje:

  • Technologie intuitivního klastrování umožňuje použití jediné sady nastavení ke kontrole různých výrobků, což zrychluje provedení změny výroby.
  • Funkce průběžného sledování stavu detektoru kovů umožňuje včasnou výstrahu před nadcházejícími potížemi, které tak lze odstranit v průběhu plánované odstávky linky, tedy dříve než bude třeba výrobu zastavit nečekaně.
  • Vestavěné funkce vykazování OEE dokumentují dostupnost detektoru kovů, jeho spolehlivost a kvalitu výroby v kontextu celkové efektivity výrobní linky.

„Sestavení robustních, efektivních a přímočarých výrobních postupů zvyšuje hodnotu podniku a umožňuje našim zákazníkům získat rozhodující náskok před konkurencí. Detektory kovů Profile Advantage jsou základním stavebním kamenem při zavádění kvalitnějších procesů a efektivní výroby,“ dodává Mike Bradley.


3. Zajištění shody s normami o bezpečnosti potravin a bezpečnosti obsluhy strojů

Ve vysoce konkurenčním oboru, který se řídí přísnými normami, předpisy a legislativou, je pro výrobní podniky v sázce opravdu mnoho. Mike Bradley přidává vysvětlení: „Kontrolní zařízení představují srdce každého správně sestaveného výrobního procesu. A výrobní podniky potřebují s jistotou vědět, že jejich provoz vyhovuje všem požadavkům na shodu s předpisy a normami.“

Globalizace potravinářských obchodních sítí je hybnou silou mezinárodní standardizace bezpečnosti potravin. Jedná se například o mezinárodní normy o bezpečnosti potravin, jako je Global Red Meat Standard (Celosvětová norma pro zpracování červeného masa). Situaci dále komplikují kodex zásad obchodních řetězců, místní legislativa a obchodní asociace, jako je například Severoamerický masný institut (NAMI).

A Mike Bradley pokračuje: „Z hlediska platnosti místních předpisů a norem o bezpečnosti potravin je důležité používat vhodná kontrolní zařízení na všech kritických kontrolních bodech. Tak zajistíme nejen splnění podmínek všech norem, ale i další zmenšení objemu odpadu z výrobků.“

Součástí robustního programu pro kontrolu výrobků může být použití kontrolního zařízení v každé z těchto fází výroby:

  • Kontrola při naskladnění umožňuje včasnou detekci kontaminantů dříve, než se hodnota surovin zvýší dalším zpracováním. Tato kontrola současně chrání technologie v dalších fázích výroby a je ideální například pro detekci jehel v masných výrobcích nebo rybářských háčků v rybách a mořských plodech.
  • Kontrola během procesu pomáhá minimalizovat objem odpadu a umožňuje případné přepracování výrobku před zvýšením jeho hodnoty. Tím snižuje náklady a objem odpadu.
  • Závěrečná kontrola na konci linky vám poskytne jistotu, že vaše výrobky nejsou kontaminované cizorodými tělesy a že ze svého podniku expedujete pouze zcela bezvadné výrobky.

Stejnou důležitost, jako zajištění shody všech výrobků s normami o bezpečnost potravin, má i zajištění bezpečnosti obsluhy. Ochrana obsluhy v průběhu výroby a podpora bezpečnosti údržby vyžadují pečlivost při konstrukci každého detailu detektoru kovů. Jedná se například o kryty z netříštivého materiálu a se zaoblenými hranami, bezpečnostní ventily a kryty válečků na vstupním a výstupním pásu, které poskytují ochranu proti vtáhnutí prstů.

Mike Bradley dodává: „Naše systémy jsou zkonstruovány tak, aby plně vyhovovaly celosvětově uznávaným a akceptovaným elektrickým a mechanickým normám o bezpečnosti a ochraně zaměstnanců při práci. U každého systému, který dodáváme, provádíme komplexní posouzení rizik.“


4. Zachování vysoké úrovně hygieny na výrobní lince

Zpracovatelé masa a drůbeže musejí dodržovat mimořádně přísné hygienické normy, které jsou zárukou vysoké jakosti i bezpečnosti potravin. Riziko biologické kontaminace lze v závodech, které se zabývají zpracováním zvířecí bílkoviny, snížit používáním vybavení, jehož konstrukce umožňuje provádění náročných sanitárních postupů.

Všechny systémy METTLER TOLEDO pro detekci kovů jsou projektovány a konstruovány k provozu v náročných podmínkách. Samotné detektory kovů disponují stupněm krytí IP69K nebo vyšším. Jak však dodává Mike Bradley, „Detektor kovů je pouze část celého příběhu. Značnou důležitost je třeba přiznat i systému, který zajišťuje manipulaci s výrobky, a proto našim zákazníkům vždy navrhujeme řešení na míru. Součástí konstrukce bývá často otevřený rám z kovových profilů, hygienické provedení nožek, vysoce hygienické přepravní pásy s uzavřenými okraji a svařovanými spoji a zvedací zařízení, které umožňuje zvednutí pásu a rychlé a důkladné očištění všech prostorů. 


5. Ochrana značky

Kontaminace potravin může mít pro výrobní podniky katastrofální následky. Nejen ohrožením zdraví spotřebitelů, ale i důsledky v podobě poškození dobré pověsti značky. Výrobní podniky se proto spoléhají na vysokou kvalitu kontrolního zařízení, které jim poskytuje jistotu, že jejich výrobky neobsahují kontaminanty a jsou pro spotřebitele bezpečné a vysoce jakostní. Detektor kovů METTLER TOLEDO Profile Advantage dokáže odhalit kovové kontaminanty nepravidelného tvaru až o 50 % menší než tradiční detektory kovů. Pro společnosti, které se zabývají zpracováním masa a drůbeže do potravin, tak představují zcela přirozenou volbu.
 


Thank you for visiting www.mt.com. We have tried to optimize your experience while on the site, but we noticed that you are using an older version of a web browser. We would like to let you know that some features on the site may not be available or may not work as nicely as they would on a newer browser version. If you would like to take full advantage of the site, please update your web browser to help improve your experience while browsing www.mt.com.