Známý výrobce čokolád si vychutnává efektivitu na maximum

Když vyrábíte miliony produktů denně, je kontrola procesů naprostou nezbytností. Přečtěte si, jak jeden německý výrobce čokolád ušetří díky technologií optimalizovaným procesům zhruba 3 milióny tun surovin denně.


 

Reduce overfilling
Reduce overfilling
Známý výrobce čokolád si vychutnává efektivitu na maximum
Reduce overfilling

Firma Ritter Sport vyrobí denně více než 3 milióny čokolád, a to z ní dělá jednu z největších značek čokolády v Německu. Tato rodinná firma je známá svými čtvercovými čokoládami, které vyváží do více než 100 zemí. 

Sladká efektivita

Cílem společnosti Ritter Sport je optimalizovat plnění tak, aby nedocházelo k nedostatečnému naplnění a přeplňování bylo sníženo na minimum. Při denním objemu výroby přesahujícím 3 milióny čokolád stačí snížit přeplňování o pouhý 1 gram a firmě to přinese úsporu zhruba 3 tuny surovin denně. Ritter Sport toho dosahuje kontrolou čisté hmotnosti v několika bodech výrobní linky.

Dva způsoby, jak snížit přeplňování 

Společnost kontroluje čistý obsah dvěma metodami. Čtvercové čokolády jsou prověřovány ručně, zatímco speciální balené výrobky kontrolují automatické kontrolní váhy. Údaje ze všech kontrolních vah se shromažďují a vyhodnocují ve statistickém softwaru pro správu kvality a procesů FreeWeigh.Net®.

Známý výrobce čokolád si vychutnává efektivitu na maximum
Reduce overfilling

Účinná ruční kontrola 

Čtvercové čokolády se prověřují ihned po vyklopení z formy. Obsluha odebírá vzorky z pásu v předem stanoveném časovém intervalu. Tyto vzorky jsou zkontrolovány na stolní váze ICS od METTLER TOLEDO a získané údaje uloženy a vyhodnoceny v softwaru FreeWeigh.Net.

Přizpůsobitelný systém pro snadnou integraci

Se softwarem FreeWeigh.Net lze propojit širokou škálu standardních zařízení i specializovaných nástrojů. Kontrolní váhy, detektory kovu a další zařízení mohou být spojena a integrována do jediného systému prověřování kvality.

Firma Ritter Sport je se snadnou integrací softwaru FreeWigh.Net velmi spokojena. Management společnosti vyjádřil přesvědčení, že výrobky METTLER TOLEDO budou i do budoucnosti nedílnou součástí setrvalého firemního růstu.