Systémy a řešení váhového můstku / Automobilová váha | METTLER TOLEDO
Systémy váhového můstku a řešení

Systémy váhového můstku a řešení

Váhový můstek, váhy pro automobily, snímače hmotnosti, modernizace a příslušenství

Systémy váhového můstku a řešení

Přesné váhové můstky mohou podnikům dále pomoci s kvalitnějším sledováním naskladňování a vyskladňování zásob, a tedy i se získáváním přesnějších i...

Přesné váhové můstky mohou podnikům dále pomoci s kvalitnějším sledováním naskladňování a vyskladňování zásob, a tedy i se získáváním přesnějších informací o spotřebě surovin. Naše softwarová řešení, jako je například software DataBrige™, nabízejí intuitivní uživatelské rozhraní, které je důležité pro obsluhu spravující váhové transakce. Vystavování účtenek, sledování dat a analýzu výsledků zajišťuje jediný systém.

Společnost METTLER TOLEDO se ve svých závodech ve Spojených státech a v Číně zabývá výrobou řešení obsahujících elektronické váhové můstky, automobilové váhy a snímače hmotnosti. Jakožto výrobce elektronických váhových můstků dokážeme nabídnout komplexní servisní balíčky, které našim zákazníkům pomáhají udržet důležité vybavení v chodu v místech, kde na jeho provozu záleží nejvíce. Služba kalibrace automobilových váhových můstků pomáhá zajistit dlouhodobou přesnost Vašeho automobilového váhového můstku a jeho shodu s požadavky předpisů o stanovených měřidlech, které se vztahují na automobilové váhové můstky. Součástí naší nabídky jsou rovněž služby, jako například kontrola technického stavu, čištění, obnova nátěrů a modernizace automobilových váhových můstků. Všechny služby zajišťují špičkoví a řádně vyškolení technici z oboru. Spolupracujte se společností METTLER TOLEDO, která Vám dokáže nabídnout vhodný váhový můstek za výhodnou cenu.

Společnost METTLER TOLEDO, jeden ze špičkových výrobců elektronických váhových můstků, Vám pro každou aplikaci může nabídnout vysoce výkonné váhové můstky, rozhraní, software a příslušenství, které splní všechny Vaše požadavky na vážení i provoz váhových systémů. Tyto automobilové váhy a automobilové váhové můstky jsou zkonstruovány tak, aby byly nejinovativnější, nejpřesnější a nejspolehlivější ve své třídě.  Tyto vlastnosti zajistí zachování každodenního chodu Vašeho systému váhového můstku i Vašeho podniku.

Co je automobilový váhový můstek a jak systém váhového můstku funguje?
Váhový můstek neboli automobilová váha je soustava několika komponentů, které spolupracují na poskytování informací o hmotnosti vozidla, které se nachází na váze. Jejími součástmi jsou základ, můstek neboli plošina, systém snímačů hmotnosti, terminál a případné příslušenství. Všechny tyto součásti spolupracují na tom, aby poskytly informace o hmotnosti, které lze využít v peněžní transakci, sledování zásob a kontrole dodržování nejvyšší dovolené hmotnosti vozidel na silnici. Váhové můstky / váhy pro automobily jsou k dispozici v mnoha velikostech: na trhu lze zakoupit váhy pro malé zemědělské podniky i pro obrovské nadnárodní kamenolomy.

Jaká je cena váhového můstku? Jaká je cena automobilového váhového můstku?
Cena váhového můstku se může lišit v závislosti na řadě proměnných, jako jsou například:

 • rozměry, tj. délka modulů nebo individuální přizpůsobení šířky automobilové váhy,
 • kvalita systému váhového můstku,
 • materiál, tj. ocelové nebo betonové provedení plošiny,
 • systém snímačů hmotnosti zakoupený společně s váhovým můstkem,
 • různé náklady na montáž v závislosti na složitosti instalace,
 • požadované příslušenství a software k váhovému můstku.

Při hledání vhodné automobilové váhy nebo automobilového váhového můstku je třeba zohlednit mnohem více než pouze cenu váhového můstku. Je třeba se zaměřit na dlouhodobé náklady související se systémem váhového můstku a přístroje pořizovat od některého z velmi úzké skupiny renomovaných výrobců váhových můstků. Zde ve společnosti METTLER TOLEDO, která je jedním z předních světových výrobců elektronických váhových můstků, jsme přesvědčeni, že váhový můstek by měl zákazníkům sloužit 20 let i déle. V průběhu let provozu se mohou náklady na servis a výměnu součástí váhového můstku sčítat a růst. Investice do kvalitnější váhy od správného výrobce elektronického váhového můstku Vám může ušetřit tisíce dolarů na budoucí péči o systém váhového můstku

Zcela otevřeně, zakoupení automobilové váhy může být velice náročné. Komplikované a nákladné. Důkladná příprava a hledání informací před jejím zakoupením Vám však může později ušetřit mnoho peněz i nervů.

Při výběru automobilové váhy se můžete snadno nechat zlákat nízkou cenovkou. Avšak tato cenovka může výrazně růst, jakmile se začnou objevovat první problémy. Před rozhodnutím o nákupu levné váhy si proto nejprve vyhledejte všechna fakta. Za patnáct let se poté budete moci zeptat, na kolik Vás Vaše automobilová váha vyšla doopravdy.

Pořizovací cenu automobilové váhy lze rozložit takto:

 • 35 % váhový můstek
 • 20 % systém snímačů hmotnosti
 • 20 % základ
 • 15 % doprava a instalace
 • 10 % terminál a software

Toto jsou standardní náklady, které se týkají všech automobilových vah, bez ohledu na značku. Aby snížily pořizovací cenu, mnoho společností šetří na výrobě a používá méně kvalitní systémy snímačů hmotnosti. Toto jsou však faktory, které naprosto zásadně ovlivňují celkové náklady na vlastnictví automobilové váhy. Celkové náklady tedy budou mnohem vyšší, než jste mohli předpokládat.

Průběžné náklady na vlastnictví váhy lze rozložit takto:

 • 76 % systém snímačů hmotnosti
 • 10 % terminál
 • 5 % váhový můstek
 • 5 % příslušenství
 • 4 % software

Nekvalitní systém snímačů hmotnosti způsobí rychlý růst provozních nákladů. Mezi náklady na vlastnictví se řadí údržba, opravy, výměna součástí a náklady na práci. K těmto nákladům je navíc třeba připočítat i škodlivé účinky provozních výpadků a chybných výsledků vážení, zejména jestliže se zabýváte vážením velkého množství nákladných surovin.

Tento graf znázorňuje skutečné náklady na váhu za deset let provozu. Data pro graf byla shromážděna přímo od zákazníků. Ačkoli prvotní investice do vysoce kvalitní váhy vybavené snímači hmotnosti POWERCELL® PDX® je vyšší, stačí pouhých několik let a z levnější, analogové váhy se stane bezedná past na peníze.

Pokud jste přesvědčeni, že s levnější váhou ušetříte, zamyslete se ještě jednou. Z hlediska nejlepších možných výsledků v současnosti i budoucnosti existuje jen jediná volba: METTLER TOLEDO.

Jaká je životnost váhového můstku nebo automobilového váhového můstku?
Coby jeden z předních světových výrobců elektronických váhových můstků je společnost METTLER TOLEDO přesvědčena, že systém váhového můstku představuje dlouhodobou investici. Proto by systém váhového můstku měl dokázat fungovat 20 let a déle. Životnost váhového můstku však závisí na intenzitě využití, vlastnostech provozního prostředí, konstrukční kvalitě váhy a na výrobci váhových můstků. Lze předpokládat, že váha, která denně zváží pouze 50 nákladních vozidel, bude mít delší životnost než váha, která denně zváží 500 vozidel. Při hledání vhodné automobilové váhy nebo automobilového váhového můstku je důležité klást dotazy o zkouškách životního cyklu váhy, které prověřují délku její životnosti. Většina výrobců ke zkouškám konstrukce vah využívá počítačem simulované zkoušky FEA. Společnost METTLER TOLEDO jde ještě dále a všechny modely vah a váhových můstků před uvedením na trh podrobuje skutečným zkouškám životního cyklu. S použitím našeho jedinečného modulového mačkadla zkoušíme konstrukce našich vah a váhových můstků na 1 až 2 miliony cyklů neboli na 20 let intenzivního používání. Rozsáhlé testování a dlouhá historie našich automobilových vah špičkové kvality, které našim zákazníkům slouží dlouhé roky, jsou nejlepším svědectvím o dlouhé životnosti našich vah pro automobily a váhových můstků.

Jaký je rozdíl mezi analogovými a digitálními snímači hmotnosti?
Váhové můstky s tradičními analogovými systémy vyžadují použití sčítací nebo slučovací skříňky. Slučovací skříňky jsou náchylnější k rušení působením okolních vlivů, jako jsou například:

 • poškození skříňky a kabeláže vodou,
 • kolísání přesnosti vlivem teplotních změn,
 • poruchy po úderu blesku.

Navíc i jejich přesnost je prokazatelně nižší než přesnost digitálních systémů. Snímače hmotnosti POWERCELL od METTLER TOLEDO nabízejí kvalitnější ochranu proti působení okolních vlivů i vyšší přesnost. Odstraněním slučovacích skříněk z našich systémů POWERCELL PDX jsme odstranili i nejčastější příčinu závad váhových můstků. Podle našich servisních statistik činí četnost závad našich snímačů hmotnosti méně než 0,02 %. Taková míra spolehlivosti pro Váš váhový můstek je naprosto mimořádná. Snímače POWERCELL PDX jsou navíc vybaveny i následným zpracováním po převodu signálu z analogového na digitální. Toto zpracování pomáhá odstraňovat chyby, které způsobuje kolísání teplot, linearita a hystereze. Výsledkem je přesnější odečet hodnot na terminálu automobilové váhy.

Musíte ve svém váhovém můstku neustále měnit snímače hmotnosti? Objevte naše soupravy pro modernizaci snímačů hmotnosti.
Soupravy pro modernizaci snímačů hmotnosti jsou k dispozici k váhám pro automobily, jejichž váhový můstek je v dobrém technickém stavu. Je-li Váš váhový můstek poměrně nový, ale systém snímačů hmotnosti bývá často porouchaný, je Vaše váha vhodným kandidátem na použití modernizační soupravy METTLER TOLEDO. Modernizace automobilové váhy na systém se snímači hmotnosti POWERCELL PDX Vám přinese všechny výhody nové váhy:

 • vyšší přesnost,
 • vyšší spolehlivost,
 • nižší počet poruch,
 • nižší náklady na servisní poplatky,
 • delší životnost váhy.

To vše za zlomek ceny nového váhového můstku.

Jakým způsobem zajistím automatické sledování transakcí na váhovém můstku?
Sledování zásob a transakcí, které procházejí váhou, může být náročné, zejména jestliže veškeré údaje dosud zaznamenáváte ručně nebo pomocí zastaralého softwaru. Takové způsoby práce vytvářejí velký prostor pro chyby vznikající v důsledku lidského faktoru. Software pro správu dat METTLER TOLEDO DataBridge Vám umožní tento proces plně automatizovat. Mezi jeho výhody se řadí:

 • kvalitnější sledování a zpětné sledování zásob,
 • protokolovací funkce,
 • komunikace s bezdohledovými terminály,
 • technologie softwarových doplňků pro uživatelské aplikace,
 • moderní způsoby prevence podvodného jednání.

Všechny tyto výhody Vám umožní soustředit se na ostatní činnosti Vašeho provozu, které vyžadují Váš čas.

Jaké jsou nejčastější metody, kterými zákazníci mohou váhový můstek oklamat?
Podvodné jednání se na automobilové váze vyskytuje stále častěji a osoby, které se jej dopouštějí, používají stále propracovanější metody. Mnoho podniků investuje čas i peníze do ochrany provozoven v podobě bran a hlídaných vrátnic. Současně jim však uniká skutečnost, že je může kdokoli okrást přímo na automobilové váze. Zaměřili jsme se na 5 nejčastějších způsobů, kterými se řidiči nákladních vozidel snaží oklamat automobilovou váhu:

 1. nesprávná poloha vozidla,
 2. nedovolená manipulace se snímači hmotnosti,
 3. odlehčení nákladu,
 4. mizející zboží,
 5. pozměňování dat.

Stáhněte si zdarma našeho Průvodce prevencí podvodů, ve kterém se dočtete více.

Jak často bychom měli kalibrovat svůj váhový můstek?
Četnost kalibrace váhového můstku se bude lišit instalaci od instalace a do značné míry závisí na způsobu a intenzitě jeho využití. Automobilová váha, kterou denně projede 50 nákladních vozidel, bude vyžadovat kalibraci méně často než váha, která každý den odbaví 400 vozidel. Důležitou roli při určení četnosti kalibrace váhy hrají i podmínky prostředí. Nejjednodušším způsobem, jak stanovit potřebnou četnost kalibrace Vaší konkrétní váhy, je návštěva servisního technika METTLER TOLEDO, který provede kontrolu stavu váhy. Na základě výsledků této kontroly a informací o využití váhy, které technikovi poskytnete, Vám technik vystaví doporučení ke kalibraci a dalších úkonech preventivní údržby.

Co bychom měli pro náš váhový můstek udělat kromě kalibrace?
Ačkoli kalibrace představuje důležitou součást péče o váhový můstek a zajištění jeho přesnosti, existuje i mnoho dalších úkonů preventivní údržby, které mohou prodloužit životnost Vaší váhy. Zamyslete se například nad těmito hledisky:

 • jak udržíte svoji váhu v čistotě,
 • jak naplánovat údržbu pro prevenci poruch,
 • kontrola žurnálů chyb v terminálu,
 • kontrola snímačů hmotnosti.

Chcete-li se dozvědět více o opatřeních, která můžete podniknout při péči o váhový můstek, stáhněte si našeho Průvodce preventivní údržbou.

Jaká je platnost kalibračního listu váhového můstku?
Kalibrace určuje přesnost výsledků vážení na automobilové váze. Rutinní kalibrace a justování vah umožňují bezpečné měření, zajištění shody s předpisy a prevenci vzniku provozních ztrát souvisejících s následky nepřesných výsledků. Konzistentní postupy Vám umožní dosáhnout a zachovat shodu s předpisy i výsledky v souladu s místními i mezinárodními normami, jako jsou NIST příručka 44, OIML a NMI.

Co, kromě kalibrace, bychom měli pro náš váhový můstek dále udělat? 
Ačkoli kalibrace představuje důležitou součást péče o váhový můstek a zajištění jeho přesnosti, existuje i mnoho dalších úkonů preventivní údržby, které mohou prodloužit životnost Vaší váhy. Při výběru váhového můstku na prodej se zamyslete i nad těmito hledisky:

 • jak udržíte svoji váhu v čistotě,
 • jak naplánovat údržbu pro prevenci poruch,
 • kontrola žurnálů chyb v terminálu,
 • kontrola snímačů hmotnosti.

Chcete-li se dozvědět více o opatřeních, která můžete podniknout při péči o váhový můstek, stáhněte si našeho Průvodce preventivní údržbou. Společnost METTLER TOLEDO se řadí mezi přední světové výrobce váhových můstků, jejich, dodavatele a exportéry a nabízí váhové můstky nejvyšší možné kvality. Vyhledejte si svůj příští váhový můstek na našich stránkách mt.com.


Software k váhovému můstku / Automobilová váha
Silniční váhy pro dálniční vážení
modernizace snímačů hmotnosti pro silniční váhy
mostní váhy na nezpevněné komunikace

Software k váhovému můstku / Správa softwaru k váhovému můstku

Silniční váhy pro dálniční vážení

Modernizace automobilových vah

Mostní váhy na nezpevněné komunikace

Získejte úplnou kontrolu nad daty z vážení pomocí systémů pro správu automobilových vah, které pomáhají zvyšovat produktivitu a zisk.
Mostní váhy pro vážení silničních vozidel jsou k dispozici s ocelovou nebo betonovou horní deskou.
Zmodernizujte svoji starší váhu pomocí nejmodernější váhové technologie, která Vám pomůže odstranit běžné problémy a prodlouží životnost Vaší váhy.
Váhy určené k vážení větších a těžších nákladních vozidel dopravujících náklad na nezpevněných komunikacích
Kvalitnější řízení podniku
Rychlejší průběh transakcí, méně chyb a kvalitnější informace
Správná volba
Balíčky přizpůsobené podnikům všech velikostí
Nejvyšší pevnost
Osvědčené konstrukce pro náročné aplikace
Dlouhá životnost
Nejkvalitnější materiály a pečlivá výroba pro dlouhodobý výkon
Různé možnosti konfigurace
Vyberte si konfiguraci k vážení celého kamionu, několika náprav nebo jednotlivých náprav
Vyšší spolehlivost
Odstraňte příčiny častých výpadků a nákladných oprav
Chraňte ziskovost svého podniku
Zbavte se skrytých chyb při vážení, které snižují Váš zisk
Pro extrémní nároky
Vážení až 500 tun s bezkonkurenčním výkonem technologie POWERCELL
Robustní konstrukce
Vážení velmi těžkých nákladů v náročném prostředí, rok za rokem a po dlouhá léta
Terminály k silničním váhám
Příslušenství k silničním váhám
Snímač hmotnosti pro váhový můstek / snímač hmotnosti pro automobilovou váhu
Kombinované váhy pro automobily a kolejové váhy

Terminály k silničním váhám

Příslušenství k silničním váhám

Snímač hmotnosti pro váhový můstek / snímač hmotnosti pro automobilovou váhu

Kombinované váhy pro automobily a kolejové váhy

Od základního vážení po integrované řídicí systémy: správný váhový terminál vždy splní veškeré vaše potřeby.
Ucelený sortiment periferních zařízení, která rozšíří možnosti vaší silniční váhy.
Moderní snímače pro automobilové a kolejové váhy zvyšují přesnost a spolehlivost vážení v náročných aplikacích.
Kolejnice k vážení železničních vozidel se zabudovanou betonovou deskou k vážení silničních nákladních vozidel.
Přehledné informace
Obsluha vah může využívat barevné obrazovky, snadné ovládání a jednoduché nastavení
Rozšířená integrace
Připojte se k tiskárnám, vzdáleným displejům a váhovému softwaru pro správu informací
Rozšířená přístupnost
Zpracovávejte váhové transakce kdykoli díky váhovým terminálům, které nevyžadují přítomnost obsluhy
Kvalitnější komunikace
Poskytněte řidičům úplné informace s pomocí vzdálených displejů, tiskáren a dalšího příslušenství
Řízení provozu
Automatizujte řízení provozu pomocí senzorového vybavení
Špičková kvalita
Laserem svařovaná nerezová ocel pro nekompromisní výkon
Ochrana proti působení okolních vlivů
Konstrukce, která odolá i těm nejnáročnějším podmínkám
Vysoká přesnost
Přední postavení v oblasti inovací váhových technologií
Všestrannost
Vážení různých druhů vozidel na jediném místě pomůže Vašemu podniku šetřit drahocenné místo i náklady
Špičková pevnost
Váha zastane vážení v nákladištích různých druhů vozidel
Software k váhovému můstku / Automobilová váha

Získejte úplnou kontrolu nad daty z vážení pomocí systémů pro správu automobilových vah, které pomáhají zvyšovat produktivitu a zisk.

Silniční váhy pro dálniční vážení

Mostní váhy pro vážení silničních vozidel jsou k dispozici s ocelovou nebo betonovou horní deskou.

modernizace snímačů hmotnosti pro silniční váhy

Zmodernizujte svoji starší váhu pomocí nejmodernější váhové technologie, která Vám pomůže odstranit běžné problémy a prodlouží životnost Vaší váhy.

mostní váhy na nezpevněné komunikace

Váhy určené k vážení větších a těžších nákladních vozidel dopravujících náklad na nezpevněných komunikacích

Terminály k silničním váhám

Od základního vážení po integrované řídicí systémy: správný váhový terminál vždy splní veškeré vaše potřeby.

Příslušenství k silničním váhám

Ucelený sortiment periferních zařízení, která rozšíří možnosti vaší silniční váhy.

Snímač hmotnosti pro váhový můstek / snímač hmotnosti pro automobilovou váhu

Moderní snímače pro automobilové a kolejové váhy zvyšují přesnost a spolehlivost vážení v náročných aplikacích.

Kombinované váhy pro automobily a kolejové váhy

Kolejnice k vážení železničních vozidel se zabudovanou betonovou deskou k vážení silničních nákladních vozidel.

Nabídka servisních služeb

Váhové můstky, systémy snímačů hmotnosti, modernizace a příslušenství

Prozkoumejte naše služby – přizpůsobené Vašemu vybavení

K Vašemu měřicímu vybavení poskytujeme podporu a servis po celou dobu jeho životnosti, od instalace přes preventivní údržbu a kalibraci až po opravy. 

Provoz
Podpora a opravy
Výkon
Údržba a optimalizace
Shoda
Kalibrace a zajišťování jakosti
Odbornost
Školení a konzultace

Publikace ke stažení

 Literatura plná informací o automobilových váhách a váhových můstcích

Průvodce nákupem váhového můstku

Videa k automobilovým váhám

Podívejte se na automobilové váhy a komponenty v akci

Tato stránka není optimalizovaná pro Váš prohlížeč. Zvažte použití jiného prohlížeče nebo upgradujte svůj prohlížeč na nejnovější verzi, abyste zajistili nejlepší zobrazení.